Alternatif Tıp

rojda

Üye
Kayıt
1 Ağustos 2007
Mesaj
48
Tepki
1
Alternatif tıp, daha çok geleneksel doğal bitkileri kullanarak, çay veya bitki karışımlarından elde edilen ilaçlarla tedavi etme yöntemidir.

BAZI ALTERNATİF TEDAVİ TİPLERİ:

Akupunktur: Vücudun belirli noktalarına tedavi amacıyla iğne batırılması; vücuttaki anatomik akupunktur noktalarını uyarmak için ısı, basınç ya da elektromanyetik enerjiyi de içerebilir.

Aromaterapi: Çiçek, yaprak, bitki sapı, meyve ve köklerden elde edilen uçucu yağın tedavi amacıyla kullanılması.

Şiropraktik: Omurgadaki bozuklukların hastalığın temel nedeni olduğu düşüncesine dayanır; omurga üzerinde elle yapılan işlemleri ve girişimleri kapsar.

Folk tıp: Belirli bir topluluğun ya da etnik/kültürel grubun inançlarına, gelenekve göreneklerine dayanan tıbbi tedavidir.

Bitkisel tıp : Belirtileri tedavi etmek ve sağlıklı olmak için bitkilerin çeşitli bölümlerinin kullanılması; bitkilerin tıp tarihinde uzun bir öyküsü vardır, ancak yıllar önce etkili olduğu kanıtlanmış birçok bitkinin yerini daha etkili sentetik bileşikler aldı; ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration: FDA) günümüzde bitkisel ürünlerle ilgili bir işlem yapmıyor. Üretici ve dağıtıcılar FDA nın onayı olmadan sağlıkla ilgili belirli iddialarda bulunamadığından, bu ürünler sadece besin ekleri olarak pazarlanabiliyor.

Homeopati: Yalnızca vücutta iyileşmeye yönelik yanıtı uyarmak amacıyla kullanılan bitki, hayvan ve mineral kökenli ilaçlar.

ALTERNATİF TEDAVİLERLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR:

Güvenlilik ve etkililik: Ürün ya da uygulama hiçbir zarara yol açmamalı ve istenilen yararı sağlamalıdır.

Herhangi bir alternatif ya da tamamlayıcı tedavinin güvenliliği ve etkililiğiyle ilgili özel bilgiler verilebilmelidir.

Alternatif tıp pratisyeninin uzmanlığı: Herhangi bir alternatif tıp pratisyeninin eğitimi, niteliği ve yeteneği yakından araştırılmalıdır. Alternatif tıp, konvansiyonel tıp kadar iyi düzenlenmemiştir.

Hizmetin kalitesi: Sunulan hizmetin tıbbi güvenlilik ve bakım standartlarına uygun olup olmadığını belirleyin; bu konuyla ilgili devlet ya da yerel idareler ve tüketici kuruluşlarıyla temas kurun; pratisyeni muayenehanesinde,
klinikte ya da hastanede ziyaret edin; ve bu hizmetten yararlananlarla görüşün.

Maliyet: Birçok alternatif tedavi sigorta kapsamı dışında kaldığından, bu tedavilerin maliyetini diger pratisyenlerin uygulama maliyetiyle karşılaştırın ya da hekim birliklerine danışın.

Hekiminize danışın: Her tip tıbbi tedaviyi doktorunuzla tartışın. Doktorunuzun sizi daha etkili biçimde tedavi edebilmesi ve tedavi etkileşimlerini önleyebilmesi için daha önce uygulamış olduğunuz ya da halen uyguladığınız konvansiyonel ve alternatif tedavileri bilmesi gerekir.
 
Yukarı Alt