Autodesk Inventor Ders Notları (Türkçe)-PDF

Kayıt
15 Kasım 2008
Mesaj
321
Tepki
10


İNDİR
Size: 41 Mb-PDF

Alıntı:
İçindekiler
1. Bölüm: Autodesk Inventor’a Giriş
Terimler
Başlangıç 3
Autodesk Inventor İş Akışı
Proje Dosyaları
Proje Dosyalarının Yapısı
Proje Dosyalarının Özellikleri
Bir Proje Dosyasını Tanımlamak
Autodesk Inventor Kullanıcı Ara Yüzü
Browser Penceresi
Autodesk Inventor Paneli
Araç Çubukları
Menü Yapısı
Sağ Tuş Menüleri
Windows Kısa Yolları
Komut Tanımlı Tuşlar
Kısa Yol Tuşlarının Özelleştirilmesi
Diyalog Kutularının Görünürlüğünü Kontrol Etmek
3B Koordinat Sembolü
Yardım Alma Özellikleri
Modellere Değişik Açılardan Bakmak
İzometrik Bakış
Kamera Bakışları
Gölgeler
Bakış Açısı Araçları
Parça Modellemenin Temelleri
Parça Modelleme Teknikleri
Parça Modelleme Ortamında Stiller
Alıştırma: Bir Modele Değişik Açılardan Bakmak
2. Bölüm: Eskizler ile Çalışmak
Terimler
Eskizlere Giriş
Eskiz Ortamı
Eskiz Oluşturma Komutları
İçindekiler SAYISAL GRAFİK

Dahası içeride********>
II
Eskizlerin Sınırlandırılması
Geometrik Sınırlamalar
Sınırlamaların Görüntülenmesi ve Silinmesi
Eskizlerin Ölçülendirilmesi
Otomatik Ölçülendirme
Parametreler
Diğer Eskiz Araçları
“Spline�? Eğriler
Eskiz Nesnelerinin Dizilenmesi
Eskiz Nesnelerinin Aynalanması
Eskiz Nesnelerinin Ötelenmesi
2 Boyutlu AutoCAD Verilerinin Eskizlere Transferi
Yazı Eskizi
Eskize Resim Yerleştirmek
Microsoft Excel’den Koordinatların Alınması
Koordinat Girişi ile Eskiz Çizimi
Eskizlerin Düzenlenmesi
Alıştırma 1: Geometrik Sınırlamalar
Alıştırma 2: Eskiz Özellikleri
Alıştırma 3: Eskizlerin Paylaştırılması
3. Bölüm: Eskizler Unsurları
Terimler
Eskiz Unsurları
Tüketilmiş ve Tüketilmemiş Eskizler
Eskizler ve Profiller
Eskiz Düzlemleri ile Çalışmak
Parça Kenarlarının Eskiz Düzlemlerine İz Düşürülmesi
Ekstrüzyon Unsuru
Unsur İşlemleri – Birleşme, Kesme ya da Kesişim
Etkileme Tipleri
Gelişkin Etkileme Tiplerinin Anlaşılması
Döndürme Unsuru
Delik Delme Unsuru
Feder (Rib) Unsuru
Süpürme (Sweep) Unsuru
“Loft�? Unsuru
Yüzey / Parça Ayırma (Split) Unsuru
Kabartma (Emboss) Unsuru
Çıkartma (Decal) Unsuru
Yay (Coil) Unsuru
Unsurların ve Eskizlerin Düzenlenmesi
Alıştırma 1: Gelişkin Etkileme Tipleri
Alıştırma 2: Feder Unsuru
SAYISAL GRAFİK İçindekiler
III
Alıştırma 3: Süpürme Unsuru
Alıştırma 4: Karmaşık Süpürme İşlemleri
Alıştırma 5: “Loft�? Unsuru
Alıştırma 6: “Loft�? İşleminde Ray Kullanımı
Alıştırma 7: Merkez Eğrisi ve Nokta ile “Loft
Alıştırma 8: Kabartma Unsuru
Alıştırma 9: Ekstrüzyon ve Döndürme Unsurlarının Geometriye Uyarlanması
4. Bölüm: Çalışma Unsurları
Çalışma Unsurları
Çalışma Düzlemleri
Çalışma Eksenleri
Çalışma Noktası
Sabitlenmiş Çalışma Noktası
Alıştırma: Çalışma Düzlemlerinin Tanımlanması
5. Bölüm: Konum Unsurları
Terimler
Konum Unsurları
Yuvarlama (Fillet) Unsuru
Pah Kırma (Chamfer) Unsuru
Kabuk (Shell) Unsuru
Dizileme (Pattern) Unsuru
Kartezyen Dizileme
Kutupsal Dizileme
Unsurların Aynalanması
Diş Açma (Thread) Unsuru
Yüzeye Eğim Verme (Face Draft) Unsuru
3B Tutamak Noktalarıyla (3D Grip) Yüzeylerin Düzenlenmesi
Parçaların Malzeme ve Renk Bilgileri
Parçaların Kütle Bilgileri
Alıştırma 1: Yuvarlama Özellikleri
Alıştırma 2: Gelişkin Yuvarlama Özellikleri
Alıştırma 3: Kartezyen Dizileme
Alıştırma 4: Kutupsal Dizileme
Alıştırma 5: Kabuk
Alıştırma 6: Diş Açma Unsuru
6. Bölüm: Akıllı Parçalar ve Unsurlar
Terimler
Denklemler ve Parametreler
Parameters Diyalog Kutusu
Parametrelerin Microsoft Excel Tablolarında Tanımlanması
İçindekiler SAYISAL GRAFİK
Tolerans Modelleme
Akıllı Parçalar (iParts
Parça Ailelerinin Yayınlanması
Akıllı Unsurlar (“iFeatures�?)
Bir Akıllı Unsurun Tanımlanması
Akıllı Unsurun Çizime Yerleştirilmesi
Akıllı Unsur için İkon Yaratmak
Unsur Kütüphanesi
Alıştırma 1: Parametrelerin Kullanımı
Alıştırma 2: Akıllı Parçalar
Alıştırma 3: Akıllı Unsurlar
7. Bölüm: Sac Metal Modelleme
Sac Metal Modellemenin Temelleri
Sac Metal Parametreleri
Sac Metallerde Eskiz Unsurları
“Face
“Contour Flange�?
Diğer Unsur İşlemleri
“Cut�? (Kesme)
“Flange�? (Flanş)
“Hem�? (Kıvırma)
“Fold�? (Katlama)
“Corner Seam�? (Köşe İşlemleri)
“Bend�? (Bükme)
“Punch Tool�? (Baskı Aracı)
Diğer İşlemler
Alıştırma 1: Sac Metal Stilleri
Alıştırma 2: Köşe İşlemleri
Alıştırma 3: Flanşlar
Alıştırma 4: Bükmeler
Alıştırma 5: Kıvırmalar
Alıştırma 6: Dairesel Kesitlerin Açınımları
Alıştırma 7: “Punch Tool�?
Alıştırma 8: Konik sac parçaların açınımını almak
8. Bölüm: Karmaşık Geometri Modelleme
Yüzey Hazırlama Ortamı
Dışarıdan Yüzey Modellerin Alınması
Autodesk Inventor ile Yüzey Modelleme
“Spline�? Eğrilerin Kontrolü
Yüzey Oluşturma Unsurları
Yüzeyi Kaydırmak
Yüzey Silmek (Delete Face)
Yüzeyleri Dikmek (Stitch)
Bir Yüzeyi Başka Bir Yüzey ile Değiştirmek (Replace Face)
SAYISAL GRAFİK İçindekiler
v
Yüzeylere Kalınlık Vermek / Yüzeyleri Ötelemek (Thicken/Offset)
Yüzeyleri Kesmek / Kırpmak (Split)
Sınırların Arasına Yamak Yapmak (Boundary Patch)
Yontma Unsuru (Sculpt)
Yüzeylerin Uzatılması (Extend)
Yüzeylerin Kırpılması (Trim)
Yüzeylerin Yardımcı Çizim Nesneleri Olarak Kullanılması
Üç Boyutlu Eskizler
Modellerin Analiz Edilmesi
Alıştırma 1: Karmaşık Modelleme Araçları
Alıştırma 2: Yüzey Hazırlama Ortamı
Alıştırma 3: Yontma Unsuru
Alıştırma 4: Yüzey İşlemleri
9. Bölüm: Teknik Resim Görünüşleri
Giriş
Ayarlar
Çizim Standardı
Çizim Kaynakları
Sayfanın Düzenlenmesi
Teknik Resim Görünüşlerinin Yaratılması
Bir Görünüşten Türetilen Görünüşler
Kesit Görünüşler
Eğik Görünüşler (Auxiliary View)
Detay Görünüş
Kırıklı Görünüşler
Kısmi Kesit Görünüşleri
Teknik Resim Görünüşlerinin Düzenlenmesi
Model Ölçülerinin Görünüşlere Alınması
Teknik Resim Güncellemelerinin Ertelenmesi
Teknik Çizim Notasyonları
Ölçülendirme Özellikleri
Semboller
Delik Tabloları
Delik Tablolarının Düzenlenmesi
Eksenler
Yazılar
Revizyon Blokları
Kullanıcı Tanımlı Semboller
2B Parametrik Çizimler
Yüzey modellerin teknik resim görünüşlerinin çıkartılması
Alıştırma 1: Bir Teknik Resim Sayfasının Hazırlanması
Alıştırma 2: Stiller ile Nesnelerin Kontrolü
Alıştırma 3: Teknik Resim Görünüşlerinin Oluşturulması
Alıştırma 4: Kesit ve Detay Görünüşler
İçindekiler SAYISAL GRAFİK
vI
Alıştırma 5: Ölçülendirmeler ve Notasyonlar
Alıştırma 7: Ölçülerin Düzenlenmesi
Alıştırma 7: 2B Parametrik Çizimler
Alıştırma 8: Kullanıcı Tanımlı Semboller Oluşturmak
10. Bölüm: Montaj Modelleme
Montaj Modellemenin Temelleri
Montaj Modelleme Ortamı
Montaj Ortamında Browser Penceresi Araçları
Montajın Detay Seviyesi (LOD – “Level of Detail�?)
Bileşenlerin Montaj Modelleme Ortamına Yerleştirilmesi
Montaj Ortamında Bileşenlerin Modellenmesi
Diğer Parça Kenarlarının/Yüzeylerinin Kullanılması
Montajın BOM (Parça Listesi Veri Tabanı) Yapısı
Bileşenlerin Sınırlandırılması
Sınırlamaların Tanımlanması
Sınırlamaların Görüntülenmesi ve Düzenlenmesi
Montajdaki Bileşenlerin Hareketlendirilmesi
“Motion�? (Hareket) Sınırlaması
“Transitional�? (Geçme) Sınırlaması
Parçalar Arasında Temasların/Hareketlerin İncelenmesi (Contact Solver)
Akıllı Sınırlamalar (“iMates)
Montajların Aynalanması
Tasarım Görünüşleri (Design Views)
Bileşenlerin Daha Hızlı ve Kolay Seçimi
Esnek Montajlar
Konumsal Temsiller (Positional Representations)
Diğer Montaj Modelleme Özellikleri
Bileşenlerin Dizilenmesi
Montajların Kopyalanması
Çakışma Analizi
Geçici Görsel Kesitler
Standart Parçalar Kütüphanesi (Content Center)
Montaj Unsurları
Türetilmiş Parçalar (Derived Parts)
Otomatik Limitler (Auto Limits)
Alıştırma 1: Montaj Sınırlamaları
Alıştırma 2: Montaj Ortamında Parça Modelleme
Alıştırma 3: Montajların Hareketi
Alıştırma 4: Hareket (Motion) Sınırlamasının Kullanımı
Alıştırma 5: Geçiş (Transitional) Sınırlamasının Kullanımı
Alıştırma 6: 3B Eskizler ile Boru Hatlarının Çizimi
SAYISAL GRAFİK İçindekiler
vII
Alıştırma 7: Esnek Montajların Kullanımı
Alıştırma 8: Montajların Konumsal Temsilleri (Positional Representations)
Alıştırma 9: Akıllı Çakışmalar
Alıştırma 10: Çerçeve (Skeleton) Modelleme
Alıştırma 11: Otomatik Limitler
11. Bölüm: Montaj KOnfigürasyonları
Montaj Konfigürasyonları ve Akıllı Montajlar (iAssemblies)
Montaj Konfigürasyonlarının Yaratılması
Alıştırma: Montajın Akıllı Montaja Dönüştürülmesi
12. Bölüm: Tasarım Hızlandırıcı
Tasarım Hızlandırıcı (“Design Accelerator�?)
Tasarım Hızlandırıcı Komutlarına Ulaşım
Standart Bileşenler
Alıştırma 1: Mil Tasarımı
Alıştırma 2: Standart Parçaların Modele Yerleşimi
Alıştırma 3: Cıvata Bağlantıları
Alıştırma 4: Kayış Sistemi ve Kamalar
13. Bölüm: Çelik Profil Aracı
Çelik Profiller ile Çalışmak
Alıştırma 1: İskelet Modelin Kurulumu ve Çelik Profiller
14. Bölüm: Kaynak Tasarım Ortamı
Kaynak Tasarım Ortamı
Kaynakların Tanımlanması
Alıştırma: Kaynakların Tasarımı
15. Bölüm: Uyarlanabilir Parçalar
Uyarlanabilir Tasarım
Uyarlanabilir Eskizler
Uyarlanabilir Unsurlar
Uyarlanabilir Çalışma Unsurları
Alıştırma 1: Uyarlanabilir Parça Tasarımı
Alıştırma 2: Uyarlanabilir Yaylar
16. Bölüm: Sunum Dosyaları
Sunum Dosyaları
Bileşenlerin Yerlerinin Değiştirilmesi
Canlandırma
Alıştırma: Sunum Dosyalarının Hazırlanması
17. Bölüm: Montajların Teknik Resim Görünüşleri
Montajların Teknik Resim Görünüşleri
Pozlama ve Parça Listesi
Pozlama
İçindekiler SAYISAL GRAFİK
vIII
Parça Listesi
Üst Üste Binen Görünüşler (“Overlay View�?)
Akıllı Montajların (“iAssembly�?) Teknik Resim Görünüşleri
Alıştırma 1: Montajların Teknik Resim Görünüşlerinin Üretilmesi
Alıştırma 2: Parça Listesi Satırlarının Birleştirilmesi
Alıştırma 3: Akıllı Montajların Dokümante Edilmesi
18. Bölüm: Tasarım Verilerinin Yönetimi
Tasarım Yardımcısı (Design Assistant
Tasarım Yardımcısı’nın Inventor İçinden Çalıştırılması
Tasarım Yardımcısı’nın Inventor Dışından Çalıştırılması
Veri Alış Verişi
2B AutoCAD DWG Dosyalarının Kullanımı
Autodesk Mechanical Desktop Parça ve Montajlarının Kullanımı
STEP Dosyalarının Kullanımı
Alıştırma 1: 2B AutoCAD Verilerini Kullanarak 3B Modelleme
Alıştırma 2: AutoCAD Antetlerinin Autodesk Inventor’a Transferi
Alıştırma 3: Tasarım Asistanı’nı (Design Assistant) Kullanarak Yeni IDW Dosyaları
oluşturmak
 

shekeep

Üye
Kayıt
7 Ekim 2010
Mesaj
1
Tepki
0
Linkte hala bir değişim olmamış konu acaba başka bir başlık altında tekrar açılmış olabilir mi?
 
Yukarı Alt