Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun...

Kayıt
19 Eylül 2008
Mesaj
42
Tepki
1
Atatürk'ün Türk gençliğine Bıraktığı Emanet

Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım.
Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.
Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.
Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum.
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olakcaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düş¬manlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şerâitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret İçinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

Ömer YILDIZ

Admin
Yetkili Kişi
Kayıt
29 Temmuz 2007
Mesaj
2.320
Tepki
92
Bütün arkadaşlarımın cumhuriyet bayramını kutlarım . Atatürk’ün bizlere emanet ettiklerini en iyi şekilde koruyarak yarınlarımızdaki gençliğe teslim edeceğimize eminim.

Saygılarımla.
 

Ndesign

Üye
Kayıt
19 Ağustos 2007
Mesaj
1.361
Tepki
51
Geçmiş ten gelen bu emaneti güvenle geleceğe taşımak arzusu ile tüm grafikerler.org ailesinin Cumhuriyet bayramını kutlarım...
 
Kayıt
25 Eylül 2008
Mesaj
10
Tepki
0
Herkesin Cumhuriyet bayramını tebrik ederim.Cumhuriyetimize daha bir sahip çıkarsak sonsuza kadar da kutlayacağımıza inanıyorum...
 

Abdullah Şahin

Altın Üye
Altın Üye
Kayıt
3 Nisan 2008
Mesaj
2.630
Tepki
89
Bundan 85 yıl önce, yani 29.Ekim 1923 de, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurup bizlere emanet eden ve "Benim naciz vucudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. "diyen Mustafa Kemal ATATÜRK ile onun silah ve dava arkadaşları olmak üzere, emaneti canından aziz bilip gözü gibi koruyan bundan böyle de korumaya devam edecek olan Yüce Türk ULUSUNA, şükranlarımı sunuyor, başta Grafikerler.Org olmak üzere, Türk Milletinin 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLUYORUM.

Abdullah ŞAHİN
 
Yukarı Alt