Excel CTRL birleşimli kısayol tuşları

Kayıt
19 Eylül 2008
Mesaj
42
Tepki
1
CTRL+ÜSTKARAKTER+(Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.
CTRL+ÜSTKARAKTER+)Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir.
CTRL+ÜSTKARAKTER+&Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER_Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.
CTRL+ÜSTKARAKTER+~Genel sayı biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+$İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).
CTRL+ÜSTKARAKTER+%Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+^İki ondalık basamaklı Üstel sayı biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+#Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+@Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+!İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+*Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı). Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+:Geçerli saati girer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+"Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.
CTRL+ÜSTKARAKTER+Artı (+)Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+eKSİ (-)Seçilen bölgeyi silmek üzere Sil iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+;Geçerli tarihi girer.
CTRL+`Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+'Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.
CTRL+1Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+2Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+3İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+4Alt çizgi uygular veya kaldırır.
CTRL+5Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.
CTRL+6Nesneleri gizleme, görüntüleme, nesneler için yer tutucuları görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+8Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.
CTRL+9Seçili satırları gizler.
CTRL+0Seçili satırları gizler.
CTRL+ATüm çalışma sayfasını seçer. Çalışma sayfasında veri varsa,
CTRL+A tuşları geçerli bölgeyi seçer.
CTRL+A tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. CTRL+A tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.
Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+ÜST KARAKTER+A tuşları, ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.
CTRL+BKalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+CSeçili hücreleri kopyalar.
CTRL+C tuşlarının ardından tekrar CTRL+C tuşlarına basmak Pano'yu görüntüler.
CTRL+DSeçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygular.
CTRL+FBul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler . ÜST KARAKTER+F5 de bu sekmeyi görüntüler, ÜST KARAKTER+F4 ise son Bul eylemini tekrarlar.
CTRL+ÜST KARAKTER+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+G Git iletişim kutusunu görüntüler. F5 de bu iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+H Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .
CTRL+Iİtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+KYeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+N Yeni ve boş çalışma kitabı oluşturur.
CTRL+O Bir dosyayı açmak ve bulmak için, iletişim kutusunu gösterir. CTRL+ÜST KARAKTER+O tuşları içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer.
CTRL+PYazdır iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+ÜST KARAKTER+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+RSeçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için, Sağa Doldur komutunu kullanır.
CTRL+SEtkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
CTRL+TTablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+UAlt çizgi uygular veya kaldırır.
CTRL+ÜST KARAKTER+U tuşları formül çubuğunu genişletilmesi ve daralması arasında geçiş yapar.
CTRL+V Pano'nun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlar. Nesne, metin ya da hücre içeriği kesildikten veya kopyalandıktan sonra kullanılabilir.
CTRL+ALT+V tuşları Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.
CTRL+WSeçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
CTRL+X Seçili hücreleri keser.
CTRL+YMümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.
CTRL+ZGeri Al komutunu, son komutu geri almak veya son yazdığınız girişi silmek için kullanır.
CTRL+ÜST KARAKTER+Z, Geri Al ya da Yinele komutunu, Akıllı Etiketleri Otomatik Düzelt görüntülendiğinde son otomatik düzeltmeyi geri almak veya yinelemek için kullanır.

alıntıdır.
 
Yukarı Alt