Freehand Dersleri Görüntüleme Seçenekleri

Curse

Üye
Kayıt
30 Eylül 2007
Mesaj
315
Tepki
2
Freehand Dersleri Görüntüleme Seçenekleri Dosyalarınızı sonunda basılacakları biçimde görmek zorunda değilsiniz. Bu seçeneklerin bazıları çizimi daha ayrıntılı gösterir ama görüntülenmesinin de daha uzun sürmesine neden olur.

Preview kipi, çiziminizin nasıl basılacağının olası en iyi temsilini sunar.

Fast Preview kipinde temel renkleri görürsünüz, ancak harmanlar ve kademeli geçişler daha az ayrıntılı görüntülenir. Bu da ekranın Preview ekranına göre hızlı bir biçimde tekrar boyanmasına olanak verir.

Keyline kipinde sadece yolların şekillerini belirleyen dış kenarları görürsünüz. Bu kip nesnelerin seçilmesini kolaylaştırır ve ekranın çizimini hızlandırır.

Fast Keyline kipi harmanlar arasında daha az aşamayı sayıda aşamayı gösterir.

Flash Anti-alias, çiziminizin Macromedia Flah ve veya SWF filmi olarak ihraç edildiğinde nasıl görüneceğini gösterir. Çoğu çizimde bu kip nesnelerin kenarlarına hafif bulanıklılık verir.

Cetvellerle Çalışmak

Gerçek hayatta olduğu gibi, Freehand cetvellerini de nesnelerin büyüklüklerini anlamak için kullanabilirsiniz. Freehand, dökuman penceresinin üstünde ve solunda yer alan iki cetvele sahiptir. Cetvelleri görmek için, View à Page Rulersà Show deyin. Freehand’in elektronik cetvellerinin ölçü birimlerini kolayca değiştirebilirsiniz. Dökuman penceresiin alt tarafındaki menüden sekiz ölçü biriminden birini işaretleyin. Dökumanlarınız bir ölçü birimindeyken, miktarları başka ölçü birimleri olarak girebilirsiniz, Freehand onları seçili birime çevirir.

Sayıdan sonra Pika için P,İnç için İ, Milimetre için m, Kyu için K, Santimetre için C, Piksel için X, Punto için PT yazın.

Cetvellerin sıfır noktası genellikle sayfanın sol alt köşesindedir. Ancak, syfanızdaki nesneleri ölçmenize kolaylık olması için bu konumu değiştirebilirsiniz. Sıfır noktasının konumunu değiştirmek için, sıfır noktası artı işaretini cetvelin sol üst köşesinden sürükleyin. Sıfır noktasını sayfanın sol üst köşesine sıfırlamak için cetvellerdeki artı işaretlerine çift tıklayın.

Rehberlerle Çalışmak

Cetveller görünür haldeyken onları sayfalarınızda rehberler oluşturmak için kullanabilirisiniz. Cetveller ekranda mevcut iken üst (yatay) ya da sol(düşey) cetvelin üzerine getirin. Yatay bir rehber için farenin düğmesini basılı tuturak ok imlecini üst cetvelden sayfaya doğru sürükleyin ya da düşey bir rehber farenin düğmesine basılı tutarak ok imlecini sol cetvelden sayfaya doğru sürükleyin. Rehberi yerleştirmek için farenin düğmesini bırakın.

Bir rehberin konumunu değiştirmek için yeni konumuna sürüklemek için Pointer ya da Subselect aracını kullanın. Tek bir rehber silmek için, rehberi sayfadan yapıştırma panosuna pointer aracı ile sürükleyin.

Aynı anda birden fazla rehber çizgisi ile isterseniz, Guides iletişim kutusunu kullanmanız gerekir. Herhangi bir rehberi çift tıklayarak ya da Viewà Guides àEdit komutunu verin. Add düğmesini tıklayarak Add guides iletişim kutusu açın Horizontal (yatay) veya Vertical (dikey) seçeneğini işaretleyin. Aralarındaki boşluk miktarı eşit olan rehberlerin sayısını belirtmek için, Count düğmesine tıklayarak sayıyı girin. Rehberler arasında belirli mesafeler ayarlamak için Spacing düğmesini tıklayarak mesafeyi girin. Rehberlerin nerede başlayıp nerede biteceğini belirtmek için First ve Last alanlarını kullanın. Hangi sayfalarda rehberin görünmesini istiyorsak Page aralığını kullanın. Guides iletişim kutusuna dönmek için Add düğmesine basın. Guides iletişim kutusuna da OK deyin.

Rehberleri Guides iletişim kutusunu kullanarak silmek için, listeden istediğiniz rehber çizgisini seçin. Remove komutunu seçin. İşiniz bittiğinde Ok deyin. Guides iletişim kutusundaki Release düğmesi seçili rehberi normal bir yola dönüştürür.

Rehberlerin hareket etmesini önlemek için, onları kilitleyebiliriz. Rehberi Kilitlemek İçin, View à Guidesà Lock komutunu verin. Nesnelerinizi taşıdığınız sırada rehberlere hizalanacak biçimde atlamalarını isteyebilirsiniz. Buna rehbere yapışma (snap to guide) adı verilir. Snap to Guide imleci nesnenin bir rehbere hizalanacak biçimde atladığını gösterir. Bunu devreye sokmak için Viewà Snap to Guides komutunu verin.

Izgaralarla Çalışmak

Izgaralar rehberlere oranla daha güçlü ve kapsamlıdır. Tasarımınızı değiştirmeniz durumunda ızgaraların değiştirilmesi, rehberlere göre çok daha kolaydır. Dökuman ızgarasını görmek için View à Grid à Show komutunu verin. Dökumanın ızgara aralığını ayarlamak için Viewà Grid àEdit komutunu verin. Grid Size alanına ızgaranızın sanal çizgileri arasında olmasını istediğiniz mesafeyi yazın. Nesnelerle, kenarlarının daima ızgaraya denk geleceği biçimde çalışabiliriz. Snap to Grid özelliğini etkinleştirmek için Viewàà Snap to Grid deyin. Nesnelerin ızgaraya yapışması için ızgaranın görünür olması gerekmez.

Göreli bir Izgara ile Çalışmak İçin, Edità Grid iletişim kutusundaki Relative Grid seçeneğini işaretleyin. Izgaranın bir sayfanın kenarından başlaması yerine, göreli bir ızgara dökuman ızgarasının başlangıcı olarak seçili nesneyi kullanır.

Snap to Point özelliğini etkinleştirmek için, View à Grid à Snap to Point komutunu verin. İmlecin yanındaki Snap to Point noktası, taşınan nesnenin başka bir nesne üzerindeki bir noktaya yapışacağını gösterir.

Büyütme Seçeneklerinin Ayarlanması

View menüsünü kullanarak dökümanımızın büyütme oranını değiştirebiliriz.

View à Fit All, büyütme oranını dökumanınızdaki bütün sayfaları görebileceğiz biçimde ayarlar.

View à Fit to Page,büyütme oranını üzerinde çalıştığınız bütün sayfayı görebileceğiniz biçimde ayarlar.

View à Fit to Selection,büyütme oranını seçili öğelerin bütün ekranı dolduracağı biçimde ayarlar.

View à Magnification,büyütme oranını bir menüden seçmenizi sağlar, çek meünüsündeki ile aynı ayarlardır.

Kesin büyütme oranı girmek için Magnification çek menüsündeki sayıyı çift tıklayın, sayfanızı izlemek istediğiniz büyütme oranına( % işareti koymaya gerek yoktur.) girin Enter’a basın.

Zoom Aracının Kullanımı

Tools paletindeki Zoom aracını tıklayın. Yaklaşmak istediğiniz nesneyi zoom aracıyla tıklayın ya da yaklaşmak istediğiniz alanı içine alacak şekilde bir pencere açıp fareyi bırakın.

Tools paletinde seçili olan aracı terk etmeksizin Zoom aracına erişmek için Ctrl tuşu ile boşluk tuşuna basın. Nesnelerden uzaklaşmak için Alt tuşuna basılı tutun. Artı olan simge eksi işaretine dönüşür.

Gezinmek

Tools paletindeki Hand aracını tıklayın. Hand aracını dökuman penceresine getirin ve sürükleyin.

Tools panelinde seçili olan aracı terk etmeden Hand aracına erişmek için boşluk tuşuna basın. Bir metin bloğu içindeyken Hand aracına erişmek için boşluk tuşuna basmayın, aksi takdirde metninize çok sayıda boşluk eklenir.

Özgün Görünümlerin Ayarlanması

Özgün bir görünüm büyütme oranını ve ekranın konumunu hatırlar. Özgün görünümler sürekli olarak aynı alana geçerek yakınlaşıp uzaklaştığınızı fark ettiğinizde faydalı olur.

Özgün bir görünüm oluşturmak için Viewà Custom à New komutuna girin, New view iletişim kutusuna görünümün adını yazın. Özgün görünümü Kullanmak için View à Custom komutuna girilir mevcut özgün görünümlerden bir tanesi seçilir ya da dökuman penceresinin alt tarafındaki büyütme oranı menüsünden seçilir. Özgün bir görünümü düzenlemek için görünüm için istediğiniz yeni büyütme oranı ve sayfa konumuna getirin sonra Viewà Customà Edit komutu verilir. Değiştirmek istediğimiz görünümü işaretleyerek Redefine düğmesine basılır ve ok denilerek çıkılır.
 
Yukarı Alt