Freehand üzerinde istatistiki grafikler oluşturmak

Curse

Üye
Kayıt
30 Eylül 2007
Mesaj
315
Tepki
2
Freehand üzerinde istatistiki grafikler oluşturmak Freehand üzerinde istatistiki grafikler oluşturmak

Bunun için Chart aracını kullanacağız.Chart aracı dokümanınız üzerinde istatistiksel gösterime sahip grafikler oluşturmanızı sağlar. Bunun için Xtra Tools üzerindeki Chart düğmesine tıklamanız yeterlidir. Gerisi çocuk oyuncağı .

Bu araçla sayfa üzerinde istediğiniz konuma bir dörtgen çizin. Çizmiş olduğunuz bu alan grafiğinizin gösterileceği bölgeyi belirler.

Parmağınızı fare tuşundan çektiğiniz anda veri girişi yapabileceğiniz Chart iletişim kutusu karşınıza gelir.
Veri metnini gireceğiniz bölümdür. Tablo üzerindeki hücreleri kullanarak veri girişi yapabilirsiniz. Hücreler arasında hareket etmek için, Ok tuşlarını, Tab tuşunu veya Return tuşunu kullanabilirsiniz.
Apply dediğinizde veya OK düğmesine basıp çıktığınızda, verilerinizin grafik yansımasını, açmış olduğunuz alan içinde görebilirsiniz.

Oluşan grafik sonuç olarak çizimlerden oluşan bir objedir. Gerekli alanları veya çizgileri Option tuşu basılı olarak direkt seçerseniz, renklerini çizgi tanımlarını değiştirebilirsiniz.

Oluşturulmuş bir grafik üzerinde grafik tipi veya verileri değiştirmek istiyorsanız, grafik alanı üzerine çift tıklayın veya Xtras menüsündeki Chart bölümünden Edit komutunu verin.

Buradaki Undo, Cut, Copy, Paste düğmeleri yardımı ile tablo içindeki işlemleri hızla yapabilirsiniz

Decimalprecision bölümüne girdiğiniz rakam, sayıların ondalık bölümlerinin kaç haneli gösterileceğini ayarlar.

Thousandseparator binlik hanelerin virgül ile bölünmesini sağlar.

Transpose düğmesi tabloya girmiş olduğunuz verilerin yatay/dikey konumunu değiştirir. Özellikle pay tipi grafiklere geçişte bu komuta ihtiyaç duyabilirsiniz.

Chart iletişim kutusu üzerindeki iki düğmeden ilki veri girişi düğmesidir. İkinci düğmesine tıklarsanız, grafik tipini ve özelliklerini belirleyebileceğiniz bölüme geçersiniz.

Bütün grafik tiplerinin bazı ortak seçenekleri vardır.
Bunlar:
Data numbers in chart, işaretli olursa Girmiş olduğunuz verileri grafik üzerinde kendi noktalarının yanında gösterir.

Drop shadow, işaretli olursa Grafiğinize koyu bir gölge ekler.

Legends across top,işaretli olursa Grafiğin alan belirteçlerinin, alanların hemen üzerinde yer almasını sağlar. İşaretsiz olursa bu belirteçler grafiğin sağ tarafında üstüste gösterilir.

Aşağıdaki seçenekler ise Dilim (Pie) grafik tipi haricindeki bütün grafik tipleri için geçerlidir.

Axis display menüsü : menüdeki seçenekleri kullanarak sol ekseni, sağ ekseni veya iki ekseni birden görüntüleyebilirsiniz.

X Axis düğmesi: X ekseninin seçeneklerini verir.

Y Axis düğmesi: Y ekseninin seçeneklerini verir.

Gridlines: İşaretlerseniz X ve Y eksenlerinde gridler görüntülenir.

Hazır grafik tipleri düğmelerini kullanarak istediğiniz grafik tiplerini yaratabilirsiniz.

Bunlar sırasıyla;

Grouped column (Gruplu kolon)
Bu grafik tipinde veriler kolonlar halinde görüntülenir. Her kolon bir hücredeki veriyi gösterir. Tipe özel seçeneklerdeki Columnwidth grup içindeki tek bir kolonun ayrılan genişliğe olan oranını verir. Clusterwidth ise tüm grubun ayrılan genişliğe olan kalınlık oranını verir.

Stacked column (Birleşik kolon)
Her bir kolon tabloda bir satır boyunca yeralan veriyi gösterir. Tabloda yanyana duran veriler kolon üzerinde üstüste eklenerek gösterilir. Columnwidth bir kolonun kapladığı genişliğin verilmiş olan genişliğe oranını belirler.

Line (Çizgi)
Verilerin belirli bir periyod içindeki iniş çıkışlarını gösterir. Her bir çizgi tablo üzerindeki tüm bir kolondaki değerleri gösterir. Data markers menüsünü kullanarak veri noktalarının grafik üzerindeki gösterim şeklinin belirleyebilirsiniz.
Pie (Dilim) Tablodaki verileri dilimlerden oluşan bir pasta şeklinde gösterir. Tablodaki her değer bir dili gösterirken, her sıradaki veriler ayrı bir pasta oluşturur.
Legend bölümündeki menüyü kullanarak grafik belirteçlerinin Standart olarak sağ tarafta veya Inchart olarak dilimlerin yanında yer almasını sağlayabilirsiniz.
None seçeneği bu belirteçleri göstermez. Separation bölümündeki değer ayrılan dilimin pastadan ne kadar uzaklaşacağını belirler.
Area (Alan) Her colondaki veriler yeni bir alan oluşturur. Birden fazla kolon durumunda alanlar grafik üzerinde üstüste eklenir.
Scatter Tablodaki verileri çift çift alıp X ve Y koordinatları oluşturarak çizer. Grafikteki her bir nokta iki hücreden oluşan bir satır veriyi belirtir. Grafikteki noktaların gösterim biçimini Datamarkers menüsünden belirleyebilirsiniz.

__________________
 
Yukarı Alt