Göstergebilim ve grafik tasarım

duyguk

Üye
Kayıt
21 Aralık 2011
Mesaj
19
Tepki
0


Göstergebilim diğer adıyla Semiyoloji; insanlık tarihi boyunca yaratılan sembol ve işaretlerin yorumlanmasını, üretilmesini ve bu işaret – sembollerin yaratılması süreçlerini içeren tüm faktörleri sistematik bir biçimde inceleyen bilimdalıdır.

Eski Yunancada işaret anlamına gelen semeîon kelimesinden gelmiştir. Modern semiyotik Ferdinand de Saussure’ün 1916’da yayımlanan Genel Dilbilim Derslerine ve Charles Sanders Peirce’nin yazılarına dayanmaktadır. Kültürel kodlar, gelenekler ve metni anlam süreçlerine göre düzenlenmiş işaret sistemleri diye nitelenen her şey semiyotiğin inceleme alanına girmektedir. Semiyotik bugünkü anlamda ilk defa John Locke tarafından “Essays Concerning Human Understanding”, (1690) başlıklı eserde kullanılmıştır. Semioloji, yapısalcılığın modeli olarak düşünülmektedir.Dvmı İçin http://www.vsmagazin.com/2012/01/gostergebilim-ve-grafik-tasarim/
 
Yukarı Alt