Java Script Dilinin Özellikleri...

Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
JavaScript dilinin temel gramer yapısına bir bakalım:

İşletme Sırası:

HTML belgesinde JavaScript eklendiğinde, kodun işletimi sırasıyla yapılır. Ancak fonksiyon ve belli bir olaya (ONCLICK gibi ) bağlı olan JavaScript kodlarının işletimi o anda yapılır.

Değişkenler:

Bir değeri içeren bellek adlarını ifade ederler.

İşleçler (Operators ):

Değerler ya da değişkenler arasında toplama, çıkarma gibi işlemlerin yapılmasını sağlarlar. İşleçler +, *, /, - gibi işaretlerle kullanılır.

İfadeler (Expression ):

Değişkenlerin, işleçleri ve deyimlerin bir araya gelerek oluşturdukları yapılara ifade derin. Örneğin: "Ucret = Gün * Yevmiye" formülü bir ifadedir.

Deyimler (Statements ):

Deyimler belli bir komut ya da söz dizimi bileşenlerinin grubuna verilen addır. Örneğin bir komut ya da bir IF yapısı deyimi oluşturur:


Kod:
if (toplam>20 ) {deyimler;} else {deyimler;}
Nesneler (Objects )

Kendi değerleri, özellikleri ve işlemleri olan bileşenlere nesne (object ) denir. JavaScript dilinde çok sayıda yerleşik nesne vardır.

Fonksiyonlar (Functions )

Bir JavaScript fonksiyonu diğer dillerdeki bir fonksiyon yordam ya da bir alt yordam anlamına gelir. Bir fonksiyon bir dizi işlemi yerine getirir ve bir sonuç döndürür. Ayrıca fonksiyonlar, parametre olarak kabul edilen birçok değer kabul ederler.

Kod:
function adi(  ) { 

deyim 1 

deyim 2 

... 

deyim N 

}
Case Sensitivity

JavaScript case sensitive (büyük küçük harf duyarlı ) bir dildir. Değişkenler ve diğer öğeler küçük ya da büyük yazılabilirler. Ancak A değişkeni ile a değişkeni birbirinden farklıdır.
Kod:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

<!-- 

test= "küçük harf"; 

TEST= "BÜYÜK HARF"; 

document.writeln("test = "+test+"<BR>" ); 

document.writeln("TEST = "+TEST+"<BR>" ); 

//--> 

</SCRIPT>
Açıklamalar
Bütün programlama dillerinde olduğu gibi, kod yazarken açıklama yazmak için kullanabileceğimiz bir karakter vardır. JavaScriptte bu <!- ve //-->. işaretlerinin arasıdır.
Kod:
<!-bu bir açıklamadır //-->.


JavaScript kodu diğer programlama dillerinde olduğu gibi deyimlerden (statements ) oluşur. Bu deyimler atama, değerleri karşılaştırma ve işlemlerin yapılması için komutlar anlamına gelmektedir.

 
Yukarı Alt