Kurumsal kimlik nedir? Nasıl olmalıdır.

Arzu ULUIRMAK

Art Director
Kayıt
22 Nisan 2008
Mesaj
993
Tepki
14
Tekstil Grafik Kursu
Bir şirketin kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir. Şirketin kendisini temsil ederken nasıl algılanacagına yön veren aktivitelerin tamamı ise kurumsal kimlik sürecidir.

Şirket İsmi, Alt Şirket İsimleri, Semboller (Logo), temel harf karakterleri, tercih edilecek renkler bir şirketin görsel iletişim sistemini oluşturan temel malzemelerdir.

Kurumsal Kimlik nelerden oluşur?

Kurumsal kimlik çalışması içerisinde şu taslaklar bulunmaktadır.

- Kartvizit taslağı
- Takvim taslağı
- CD taslağı
- E-posta taslağı
- Antedli zarf taslağı
- Antedli kağıt taslağı
- Bülten / duyuru / ilan taslağı
- Faks taslağı
- Rapor taslağı
- Fatura / irsaliye taslağı
- Not defteri taslağı

Taslaklardaki görüntü, logo v.b. objeler portal tasarımında kullanılan objelerden oluşur ve kaynak kodları (source’ları) ile birlikte birer görsel öğe olarak hazırlanarak ve CD içerisinde teslim edilir.

Kurumsal Kimlik oluşumu için gereksinimler nelerdir?

Markalaşma ve kurumsal kimlik olgusu için firmanın tercih ettiği renk skalası, kullanmak istedikleri logoları, varsa font (yazı karakteri), sloganı tarafımıza sağlanmalıdır.

Kurumsal Kimlik Ne sağlar?

İstenilen etkide bir pazarlama iletişimi için birçok yaratıcı strateji geliştirilebilir. Tanıtıma yönelik stratejinizi belirlerken unutmamanız gereken bir diğer önemli konu da, pazarlama iletişiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğidir. Yani, pazarlama iletişimi için sadece tek bir mecrayı kullanmak, insanların şirketi doğru tanımasını engelleyecektir. Bu aşamada ele alınacak bir kurumsal kimlik çalışması, müşteri tercihlerini direk etkileyebilme becerisini sağlayacaktır. Kurumsal kimlik çalışması, marka yaratma sürecinin ilk ve en önemli adımlarından biridir.


Teknik özellikler

Kurumsal Kimlik araçlarının üretimi temel olarak iki bölüme ayrılabilir;

- Web’de kullanılacak malzemeler
- Matbaa (antetli kağıt, karvizit vb.) ve Serigrafi (kalem ve anahtarlık baskıları) malzemeleri


Alıntıdır...
 

tekimci

Üye
Kayıt
16 Temmuz 2008
Mesaj
5
Tepki
0
Bence Kurumsal Kimlikte önemli olan devamlılıktır kartvizit katalog broşür cepli dosya vs. tasarımlarımızda renk uyumu ve devamlılık tasarım yaptığınız firmayı yüceltebilir yada yerebilir günümüz piyasasında kurumsal kimlik çok önemlidir bir firmayı baştan aşağı gösteren kurumsal kimliğidir.saygılar...
 
Kayıt
7 Temmuz 2008
Mesaj
209
Tepki
5
Selam,

Konumuz "Kurumsal Kimlik" nedir? Nasıl olmalıdır.

Kurumsal kimlik (Corporate Identity) kurumun kimlik özelliklerinin kesin olarak belirlendiği görsel, fiziksel, kültürel ve genel kurum felsefesinin niteliklerinin oluşturulması için yapılan çalışmaların tümüdür.
Kurumun bütün bu özelliklerinin tümünü içeren çalışmaya "Kurumsal Kimlik" çalışması, hazırlanan tüm çalışmaları içeren klavuza ise "Kurumsal Kimlik Klavuzu" (Corporate Identity Manual) denir.
Bu tür bir çalışmaya başlamadan önce kurumun kendi vizyonunu belirlemiş, hedeflerini saptamış kurumsal yapının, felsefesinin kendisine kazandıracağı gelişmeleri içerisine (özüne) sindirmiş olması gerekir. Kurumsal kimliğin yalnızca bazı temel basılı mataryelden (POP) ibaret olmadığının bilincine ulaşmış olması herşeyden önce o kurumun gelecekte karşılaşabileceği kimlik bunalımlarını da aşması için temel dayanak noktası olacaktır.
Sözünü ettiğim bu temel şartları kendi bünyesinde oluşturmadan kurumsal kimlik çalışması yapan bir kurumun yalnızca dostlar alışverişte görsün mantığından öte gitmeyen bir çalışma içerisinde olacağını unutmamak gerekir.
Bu çalışmanın içerisinde en can alıcı olanı kurumun Logo Type'ının yani eski deyimle "Alameti Farika" sını oluşturulma çalışmasıdır ki bu bir kurumun kimliğinin en önemli parçasını hatta beynini oluşturur.
Bu çalışma bir kurumun vitrinin en gözde parçasıdır. Dışa açılmada o kurumu akılda kalıcı, etkileyici, çarpıcı ve güçlü kılan logosunun görünümüdür.
Kurumun yapısına uygun logo tasarımının oluşturulmasından sonra kurum için gerekli olan diğer basılı mataryellerin de yapının özelliklerine ters düşmeyen bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
Tüm bu çalışmaların oluşturulmasından sonra karşımıza çıkan en önemli konu bu tür çalışmaların hazırlığının nasıl olması gerektiği ya da nasıl olmaması gerektiğini belirten bir klavuzun hazırlanmasıdır.
Hazırlanacak olan bu tür bir klavuzda kurumun logosundan tutunda diğer tüm yazılı ve görsel tanıtım yada işlevsel unsurlarının aşama aşama nasıl olması gerektiğinin üçüncü şahıslara anlatılması esas alınmalıdır. Çünkü kurum ilerki dönemde üçüncü şahıslarla iş ortaklığı yapacak, yaptığı bu ortaklıklarda kurumun felsefesinin onlar tarafından da benimsenmesinin sağlanması esas olacaktır.
Bu ön hazırlık çalışmasının sağlıklı olması o kurumun daha sonraki dönemde kendilerine her aşamada avantaj olarak geri dönecek, bu yaşadıkları uzun ve sancılı olan süreç onların daha sonraki dışa açılımlarında psikolojik ön hazırlık aşaması olacaktır.
Kurumsal Kimlik çalışmasının yaratılması için kurumun kendisini ön hazırlık sürecinden geçirmesi aynı zamanda kendisi gibi düşünen, süreci birlikte sağlıklı olarak yaşayabilecek bir partnerin yani ajansın da görsel ve yaratıcı katkısıyla tamamlaması esastır.

Tüm bu yorucu ve sancılı geçen sürecin sonunda ortaya çıkan ve gerektiği kadar sayfadan oluşan bir "Kurumsal Kimlik Klavuzu" o kurumun fiziksel yapısının yanında ruhunu da yansıtır.

Kurumsal Kimlik işte böyle bir şeydir.

Her kurumun aslında sahip olması gereken, kendi belirlediği kurallara önce kendisinin uyması gerektiğini bilen, rakiplerinin ve içerisinde yer alacağı sektörün yapısal özelliklerini kavramış, sorumluluk bilincine sahip, ortak çalıştığı kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzeyini kavramış bir bilgi ve deneyime ulaşmış olması gerekir.

Bu özellikleri kendine ilke olarak edinmiş bir kurum zaten Kurumsal Kimliğini kendi bilincinde oluşturmuş demektir. Ondan sonra yapılacak tek şey artık işin kağıda dökülmesi aşamasıdır ki bu da zaten kendi işinde uzmanlaşmış bir başka kurum olan Reklam Ajansına düşmektedir.

Saygılar...
 
Yukarı Alt