Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi - Gazetecilik Bölümü

Hasan YILDIZ

Altın Üye
Altın Üye
Uzman Üye
Kayıt
19 Aralık 2011
Mesaj
1.154
Tepki
164

Gazetecilik Bölümü


Gazetecilik Bölümü nitelikli insan ve yurttaşı her türlü değerin kaynağı olarak görür; bu çerçevede yazılı, görsel ve işitsel medya ve yayıncılık sektörü başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin rol ve görev üstlenecek gazeteciler,uzmanlar, araştırmacılar, medya yöneticileri ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar.
Çağdaş dünyanın karmaşık toplumsal yapısı ve nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç tüm alanlarda olduğu gibi gazetecilik alanında da uzmanlaşmayı ve yetkinleşmeyi gerekli kılmaktadır. Doğru haber ve bilginin üretilmesi, dağıtılması, insanların doğru bilgiye doğru zamanda doğru araç ve gereçlerle ulaşması ülkemizde ve dünyada giderek daha büyük önem kazanmaktadır.
Toplumsal yapıların, kurumların ve demokrasilerin sağlıklı biçimde işlemesinde iletişim ve haber hayati rol oynamakta; bu ise iletişim fakültelerinin ve gazetecilik bölümlerinin önemini artırmaktadır. Bu çerçevede gazetecilik bölümü öğrencilerine ve mezunlarına büyük rol düşmektedir; basın ahlak ilkelerine ve evrensel değerlere bağlı, entelektüel ve pratik bilgi ile donanmış, üretken olduğu kadar çalışma disiplinine sahip, kendine ve içinde yaşadığı topluma saygı duyan, eleştirel düşünebilen,özerk, bağımsız ve tarafsız davranabilen ve çalışmalarını kamusal bir görev bilinciyle yürütebilen nitelikli insanlar elbette içinde bulundukları ortamlara çok büyük değer katacaklardır.
Bölümümüz, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu bilinçle hareket etmekte ve öğrencilerinin çağdaş bilgi ve yöntemlerle donanmış, yaratıcı, üretken insanlar olarak mezun olmalarına öncelik vermektedir. Bu açıdan gazeteciliğin alt dallarında uzmanlaşmayı sağlayacak derslere ek olarak radyo-televizyondan sinemaya, halkla ilişkilerden reklam ve tanıtıma, iktisat ve işletmeden siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere, sosyolojiden tarih ve felsefeye, hukuktan sanat ve edebiyata bütün sosyal disiplinler gazetecilik disiplini ile kaynaştırılmaktadır. Dört yıllık lisans eğitimi süresince Gazetecilik disiplininin “Genel Gazetecilik”, “Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği”, “Basın-Yayın Tekniği” ve “Bilişim” alt bilim dalları ile ilgili kapsamlı bir program takip edilmektedir.
2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle ders programı % 30 İngilizce uygulanacağından, öğrencilerimize iki yarıyıl İngilizce hazırlık eğitimi verilecektir. Hazırlık sınıfı sonrasında genel ve mesleki İngilizce derslerinden oluşan kapsamlı bir programla öğrencilerimizin birikimlerini geliştirmeleri ve İngilizceyi mesleki düzeyde kullanmaları amaçlanmaktadır. İlk sınıfta temel dersler verilmekte; ikinci sınıftan itibaren açılan seçmeli derslerle öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre ders seçmelerine ve uzmanlaşma yönünde adım atmalarına olanak sağlanmaktadır.
Çağdaş gelişmeleri ve ülkemizin koşullarını yakından takip eden bölümümüz ders programını sürekli güncellemektedir; derslerde öğrencilerin katılımını ve üretkenliğini artıracak interaktif yöntemler uygulanmakta; fakültemiz bünyesinde kurulan Marmara Medya Merkezi’nde hem bireysel hem de kolektif olarak bilimsel çalışma, araştırma ve proje yapmaları için öğrencilerimize geniş olanaklar sunulmaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle Gazetecilik Bölümü ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri ile Çift Anadal Programı (ÇAP) uygulanacağı için,ÇAP yapacak öğrencilerimiz iki diploma ile mezun olabileceklerdir. Ayrıca, ders programımızı dünyadaki gelişmelere göre yenilediğimiz için öğrencilerimiz Erasmus ve Farabi Programları kapsamında yurtdışı ve yurt içindeki üniversitelerde bir veya iki yarıyıl eğitim olanağından yararlanabilecektir. Bölümümüz nitelikli lisans eğitiminin yanı sıra, geniş kapsamlı bir lisansüstü eğitim de sunmaktadır. Bu çerçevede, “Genel Gazetecilik”, “Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği”ve “Bilişim” anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programları uygulanmaktadır.
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ise “Çağdaş Yayıncılık ve Yayıncılık Yönetimi” yüksek lisans programı eğitime başlayacaktır. Gazetecilik Bölümü mezunları için oldukça geniş iş olanakları bulunmaktadır; mezunlarımız yazılı, görsel, işitsel medya başta olmak üzere, kamu ve özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, araştırma merkezlerinde uzman, araştırmacı ve yönetici konumunda görev almakta ve akademik kariyer yapmaktadır.
 
Yukarı Alt