PHP Dersleri - 1

Abdullah Şahin

Altın Üye
Altın Üye
Kayıt
3 Nisan 2008
Mesaj
2.630
Tepki
89
Değişkenler:

PHP'de değişkenlere gözden geçireceğimizi anlamışsınızdır. Şimdi bir bakalım PHP de değişkenler nasıl yazılırlar:

$degisken_adi diyerek kullanıyoruz. Yani gördüğünüz gibi her değişkenin başında bir $ işareti var. Bir değişkene değer atamak için = operatörünü kullanıyoruz. Hemen bir örnek verelim:


<html>
<body>

<?php

$a="Selam dünyalılar...";
$b="Ben de saçmalamadan örnek versem fena olmayacak...";

$c=100;
$d=131231323131;

echo $a;
echo "<br>";
echo $b;
echo "<br>";
echo $c;
echo "<br>";
echo $d;

?>

</body>
</html>


Bu kodumuzun çıktısı şöyle olacak:


Selam dünyalılar...
Ben de saçmalamadan örnek versem fena olmayacak...
100
131231323131


<br>'ları niye yazdırdığımı hatırlayalım mı? Eğer biz <br> yazdırmazsak HTML satırın bittiğini anlamayacak :) Şimdi bir diğer örnekle biraz daha derine inelim.


<html>
<body>

<?php

$a="Selam dünyalılar...";
$b="Ben de saçmalamadan örnek versem fena olmayacak...";

$c=100;
$d=131231323131;

echo $a."<br>".$b."<br>";
echo $c."<br>".$d."<br>";

?>

</body>
</html>


Bu kodun çıktısı da bir öncekiyle aynı ama kod daha kısa. Nasıl mı oluyor??? Dikkatinizi önemli bir noktaya çekeyim. PHP'de string değerleri birleştirmek için "." kullanıyoruz. Örnek kodumuzda da aynı şeyi yaptık. Ama önemli bir şey dikkatinizi çekmiştir sanırım: Biz sayısal değerleri de birleştirirken aynı şeyi yapmışız. Burada bilmemiz gereken şey: "PHP'de değişkenlerin tipleri kullanıldığı yere göre belirlenir."

Şimdi bir diğer örnekle daha da derine inelim [yakında dünyanın merkezine dayanırız :) ]


<html>
<body>

<?php

$a="Computer Engineering";
$b="Türk";

$c=1000000;
$d=500000;

echo $a." ".$b."<br>";
echo ($c+$d)."<br>";
echo "Bu örneği CETURK ($a $b) için yazdık :)";

?>

</body>
</html>


Bu örneğin çıktısı da:


Computer Engineering Türk
1500000
Bu örneği CETURK (Computer Engineering Türk) için yazdık


Görüyorsunuz sayısal değerleri toplamak için "+" kullanıyoruz. Ama bu örnekte asıl dikkatimizi çeken şey de bir stringin içine değişkenleri yazdığımız zaman orda değişkenin değerini bize vermesi. Yani "Bu örneği CETURK ($a $b) için yazdık :)" örneğindeki gibi. (PHP için ne demiştik PHP Hypertext Preprocessor. Yani PHP de aslında bir metin biçimleyici...) Eğer biz orada değişkenlerin değerlerini görmek istemiyorsak $'ların başına "\" koymalıyız. Böylece PHP onları değişken olarak yorumlamayacaktır. Örnekleyelim bakalım:


<html>
<body>

<?php

$a="Computer Engineering";
$b="Türk";

echo "Bu örneği CETURK ($a $b) için yazdık :)<br>";
echo "Bu örneği CETURK (\$a \$b) için yazdık :)<br>";

?>

</body>
</html>


Artık $a ve $b birer string ifade. Örneğin çıktısı da:

Bu örneği CETURK (Computer Engineering Türk) için yazdık :)
Bu örneği CETURK ($a $b) için yazdık :)

Şimdi de farklı bir konuya değinelim ha ne dersiniz. PHP'de döngüler ve karşılaştırmalar.

Karşılaştırma:


if ( koşul ) {

koşul uygunsa, yani TRUE ise

} elseif ( koşul2 ) {

koşul2 uygunsa, yani TRUE ise

} else {

koşul(lar) uygun değilse, yani hepsi de FALSE ise

}


İşte yapı böyle, klasik C yapısı yani. (Farklı bir yazım metodu daha var BASIC mantığına benzer bakalım vakit olursa bir ara inceleriz) Yaptığımız iş ne peki? PHP bu yapıyı gördüğü zaman if koşuluna bakıyor, uygunsa uyguluyor değilse elseif ifadesi arıyor, varsa koşulunu kontrol ediyor uygunsa uyguluyor değilse başka bir elseif ifadesi arıyor yoksa else ifadesi arıyor uygunsa uyguluyor değilse if bloğunu atlıyor. Hemen örnek verelim mi???


<html>
<body>

<?php

$a=100;

if ($a>50) {
echo "Değişkenin değeri 50'den büyükmüş.";
} elseif ($a<50) {
echo "Değişkenin değeri 50'den küçükmüş.";
} else {
echo "Değişkenin değeri 50'ymiş.";
}

?>

</body>
</html>


Eeevet! Bu kadar kolay. Örneğin çıktısı da:


Değişkenin değeri 50'den büyükmüş.


$a'nın değerini değiştirsek mesela 40 yaparsak:


Değişkenin değeri 50'den küçükmüş.


50 yaparsak ta:


Değişkenin değeri 50'ymiş.


çıktılarını alırız. Hemen yeni bir örnek. Biraz daha derine inelim... (Nerde bu dünyanın merkezi?:)


<html>
<body>

<?php

$a=150;


if ($a>50) {
echo "Değişkenin değeri 50'den büyükmüş.<br>";
}

if ($a>75) {
echo "Değişkenin değeri 75'den büyükmüş.<br>";
}

if ($a>100) {
echo "Değişkenin değeri 100'den büyükmüş.<br>";
}

?>

</body>
</html>


Bu örneğin çıktısına bakalım:


Değişkenin değeri 50'den büyükmüş.
Değişkenin değeri 75'den büyükmüş.
Değişkenin değeri 100'den büyükmüş.


Dikkat edin her if bloğu birbirinden bağımsız o yüzden hepsi de bize ayrı ayrı cevap verdiler. $a'yı 100 yaparsak:


Değişkenin değeri 50'den büyükmüş.
Değişkenin değeri 75'den büyükmüş.


Çıktısını alırız. Şimdi biraz and ve or ifadelerine bakalım ne dersiniz? Hemen bir örnek verelim...


<html>
<body>

<?php

$a=150;

if ( ($a>=50) and ($a<=100) ) {
echo "Değişkenin değeri 50-100 arasında.<br>";
} elseif ( ($a>=0) and ($a<50) ) {
echo "Değişkenin değeri 0-49 arasında.<br>";
} elseif ( ($a>101) and ($a<=150) ) {
echo "Değişkenin değeri 100-150 arasında.<br>";
} else {
echo "Değişkenin değeri 0-150 aralığında değil.<br>";
}

?>

</body>
</html>


Evet gördüğünüz gibi PHP'de and ve or gibi mantıksal kapıları kullanmak için illaki C'deki gibi && ve || kullanmak zorunda değiliz. Ama yine de ben C gibi yazacam diyorsanız and yerine &&, or yerine de || kullanabilirsiniz.

PHP'de kullanabileceğiniz bütün koşulsal ifadeleri bir yazalım:


$a==$b İkisinin de değerleri aynı ise TRUE döner
$a===$b İkisinin de hem değerleri hem de tipleri(yani değişken tipleri) aynı ise TRUE döner
$a!=$b Farklı (eşit değil) ise TRUE döner
$a<>$b Farklı (eşit değil) ise TRUE döner
$a<$b $a, $b'den küçük ise TRUE döner
$a>$b $a, $b'den büyük ise TRUE döner
$a<=$b $a, $b'den küçük ya da eşit ise TRUE döner
$a>=$b $a, $b'den büyük ya da eşit ise TRUE döner


Bir de and/or tarzı mantıksal ifadeleri yazalım ne dersiniz (ne zaman TRUE döneceklerini)?


$a and $b Her iki ifade de TRUE ise TRUE döner
$a && $b Her iki ifade de TRUE ise TRUE döner
$a or $b İfadelerden herhangi biri TRUE ise TRUE döner
$a || $b İfadelerden herhangi biri TRUE ise TRUE döner
$a xor $b İfadelerden sadece biri TRUE (ikisi de TRUE ise olmaz) ise TRUE döner
! $a $a nın değeri FALSE ise TRUE döner


Evet bu derste neler gördük neler?? Stringli, Numeric'li değişkenler; and'li or'lu if'ler... Umarım keyfiniz yerindedir. Bir sonraki derste de diğer kontrol bloklarına göz atıcaz. Ne mi onlar?? Switch, While/Do-While ve bir de For...
ALINTIDIR
 
Yukarı Alt