Profesyonelliğin Eleştirisine Katkı...

Kayıt
7 Temmuz 2008
Mesaj
209
Tepki
5
Tekstil Grafik Kursu
Selam,

Günümüz toplumunda sanatsal ya da rutin işlerin içerisinde yer alan kişilerin çoğunlukla üzerinde durmadığı ve neredeyse unutma noktasına gelinen ama toplumun temel taşlarını oluşturan önemli bir kavram vardır.

Profesyonellik...

Toplumsal yaşam içerisinde veya iş yaşamımızda gösterdiğimiz duruşumuzda amatör davranış sergilemek genellikle özveri ya da iyi niyetli olmanın göstergesi olarak anlatılmaktadır. Oysa ki amatör davranış her şeyden önce bizi edinmemiz gereken bilgiden uzaklaştıran ve kazanımlarımıza eklememiz gereken önemli yapı taşlarının elimizden alınmasına ve bizi bizden uzaklaştıran işimizde ya da özel yaşamımızda bizi olmamız gereken noktadan ayrı yerlere düşüren içerisinde olmamamız gereken yanlış bir davranış türüdür. Amatörlük bilgisizliktir, eksikliktir, zaaftır. Amatör olmakla övünmek kişinin içerisinde bulunduğu ruh halinin olumsuz bir yanının ortaya çıkartılması, bilgi eksikliğini kamufle etmesi yönünde gösterdiği en büyük açmazdır.

- Çalışma yaşamımdaki en büyük ve tek ilkem amatör ruha sahip olmaktır...

İşte size koskoca bir yalan. Aslolan kişinin yaşamın hangi alanında olursa olsun kendisini sürekli geliştirmesi, sahip olduğu bilgi düzeyini bir üst aşamaya getirmesi için üzerine düşen görevi olması gerektiği sürede sistematik olarak edinebilmesinin yöntemlerini oluşturabilme becerisidir.

Profesyonellik;
Bireyin işinde uzmanlaşma noktasında kendisine gerekli olan bilgiyi edinmenin yöntemini, nitelik sıçramasını yapabilmesinin kurallarını, çevresiyle olan ilişkilerini düzenlemesinin şartlarını, yaşamıyla ilgili yapacağı düzenlemenin stratejik ve taktik unsurlarını, başarabileceği en kısa sürede, harcayabileceği en üst performansla gerçekleştirebilmesidir.

Kendisine bu tür bir davranışı benimseyebilen ve bunu yaşamının her alanında uygulayabilme becerisini gösterebilen kişilere profesyonel denir. Belirli sistematikler çerçevesinde düşünebilme becerisini gösterebilen herkesin rahatlıkla uygulayabileceği ve en önemlisi de yaşamını belirli kurallar çerçevesinde düzenleyebilme becerisini gösterebilme bilincini edinmiş herkesin uygulamakla yükümlü olduğu bu tür bir davranış gerek kişinin meslek yaşamındaki duruşunun gerekse de özel yaşamındaki standardının oluşması için genel bir zorunluluktur. Yaşamını bu tür bir yöntemsel bütünlüğe taşıyamayan kişilerin ise genel davranış biçimi ne yazık ki amatörlük sınırları içerisine sıkışmaya mahkumdur. Hiç kimsenin kendisini amatörlüğün bataklığında yaşayan kurbağa gibi görmeye hakkı yoktur. Çıkartığı sesin, etrafındaki sazların ötesine gitmeyeceğini bilmesi ise onun yaşamda karşılaşacağı en büyük darbe olacaktır.

Bu bataklık beni anlamıyor, kendime başka bataklık bulmalıyım düşüncesi o kişiyi yaşamında daha da onulmaz durumların içerisine sürüklemenin ötesine geçemez.

İçerisinde bulunduğumuz tasarım dünyasının temel prensiplerini kavrayamamış, iş yaşamında belirli bir duruş sergilemekten uzak, çevresiyle olan ilişkilerinde tutarsız ve herşeyden önemlisi kendisine karşı sorumluluklarını yerine getirmekten aciz kişilerin yaşamda geçici başarı gibi görünen durumları dışında elle tutulur gözle görülür bir yere gelemeyeceği hatta gelmesinin hayal bile olamayacağını unutmaması gerekir. Bu anlamda sahip olduğumuzu düşündüğümüz bilgi düzeyimizi her geçen gün dünya standartlarının üzerine taşımak, bilginin evrensel niteliğini damarlarımızda hissetmek, yaşamımızın genel doğrularından taviz vermeden tutarlı, bilgi düzeyini artırmada kararlı, iş yaşamında yararlı, çevresiyle olan ilişkilerinde düzeyli ve her şeyden önemlisi de kişiliğiyle ters düşmeyecek davranış tarzını benimsemiş olması temel esastır.

Sektördeki gelişmelere kulak tıkayan, çalıştığı iş yerinde gerek kendisini, gerekse de iş yerinde birlikte çalıştığı kişilerin gelişim düzeyini es geçen, işçi-işveren ilişkisini sürekli veren ve sürekli alan olarak algılayan, iş yaşamında kendi ağırlığını koymak yerine kaderci davranışları benimseyen kişilerin bilgi düzeylerinin yetersiz, karakterlerinin zayıf, sektördeki duruşlarının ise sığ olduğunu söylemek için bilge olmaya gerek yoktur. Aklı ve mantığı yerinde olan herkes bunu rahat bir şekilde görebilir. Çalıştığı iş yerine katkıda bulunmak kişiyi küçültmez aksine o kişiyi çalıştığı ortamda daha da yetkin kılar. Kendi alanında sahip olması gereken tüm bilginin bir an önce kavranacak olma zorunluluğu kişiyi bilginin esiri yapmaz aksine kazanılan bilgi sonrasında kişi bilginin kendisine verdiği güçle kendinden emin hareket eder verdiği kararlarda ikilem içerisine düşmez. Bu da kişinin ilgili alanda daha da güçlü olmasını sağlar.

Kendisine Grafik Tasarımcı olarak hitap eden ve edilmesini isteyen kişilerin öncelikle sahip olması gereken yöntem ( teorik ), uygulama ( pratik ), program ( lojistik ), sanatsal bakı ( estetik ) noktasında yetkinleşmiş olması kişinin kendisi için önemli ve kaçınılmaz gerçektir. Bu gerçeği inkar etmek, görmemezlikten gelmek kişinin kendisi ve çevresi ile olan ilişkilerinde onarılmaz, geri dönülmez noktalara varmasına yol açar.

- Sektörde olması gereken noktada hiç bir zaman olamaz.
- Bilgiyi edinmenin ve onu gerektiğinde kullanmanın ne anlama geldiğini bilemez.
- Elinde bulundurduğu üretimden gelen gücün farkında olamaz.
- Kendisinden sonra gelenleri sahip olduğu deneyimlerle ufkunu açmak yerine onları da kendi bilgisizliğinin esiri yapar.


Profesyonellik yerine amatörlüğü savunan kişi kelimenin tam anlamıyla aptaldır. Profesyonellik kişinin kendisine olan saygısıdır, profesyonellik kişinin iş ahlakıdır, profesyonellik bilimin ve bilginin gereken değeri bulmasına öncülük yapmaktır.

Son yıllarda özellikle kendisine " Grafiker " titri yakıştıran ve sektör içerisinde bir şekilde oluşan boşlukları doldurduğunu sanan kişilerin öncelikli olarak düşünmesi gereken şudur;

- Yaşamda kendim ve işim için gerekli olduğunu düşündüğüm bilginin ne kadarına sahibim..?

Grafik tasarım her şeyden önce bir sanattır. Bu sanat dalıyla uğraşan kişilerin asgari bilgi düzeyine ulaşmış, genel tanımlamalar konusunda düşüncesini netleştirmiş, sanatsal bilgi altyapısına erişmiş, toplumsal kültür düzeyinde belirli noktalara tırmanmış, kişisel düşüncesinde oluşan olguların tanımlamasını doğru yapabilen, somuttan soyuta, soyuttan somuta geçiş sürecinde yorumlama muhakemesine sahip, uygulama alanında sanatsal yaklaşım biçimini çalışmalarına doğru şekilde yansıtabilen, becerilerini geliştirme noktasında sistematik düşünebilme tutarlılığını gösterebilen bir edinim ve sunum yeterliliğine sahip olması yaşamsal bir zorunluluktur.

Grafik tasarımcı kişisel yaşamında ve onunla paralel olarak iş yaşamında başarılı olabilmesinin temel şartının profesyonel bakış açısı ve onun gerektirdiği bilgi birikimini gerçekleştirme noktasında gerekli beceriyi gösteremezse içerisinden çıkılamayacak açmazlarla karşılaşmaya mahkumdur. Kendisini profesyonel olarak görmek yerine amatörlüğün bataklığında kulaç atmaya mahkum kılma heveslisi kişilerin bu alanda olmak yerine kendilerine yol yakınken başka iş alanları aramaları bizleri ve kendilerini daha değerli kılacaktır.

Profesyonel Grafik Tasarımcı, işinde ve yaşamında öncelikle kendisini, sonrasında ise kendisi gibi düşünenleri savunmaya ve onların haklarını gözetmeye bilginin evrensel, yaşamın gelişim ve değişim olduğunu kavramaya mecburdur. Kavrayabilme becerisine sahip olanlar ayakta kalmaya, olamayanlar ise yok olmaya mahkumdurlar.

Saygılar...
 

Sabahattin ÖZLÜ

Altın Üye
Altın Üye
Kayıt
12 Şubat 2008
Mesaj
193
Tepki
3
Çok teşekkürler ... Çok yararlı bilgiler ve eleştiriler var... Bzı konularda gözümün açılmasını sağladı...
Şu sözde çok hoşuma gitti... "Kavrayabilme becerisine sahip olanlar ayakta kalmaya, olamayanlar ise yok olmaya mahkumdurlar." Tekrardan teşekkürler... Böyle yazıların devamını bekleriz..
 

Arzu ULUIRMAK

Art Director
Kayıt
22 Nisan 2008
Mesaj
993
Tepki
14
Melih bey, değindiğiniz ve bizleri aydınlattığınız konular için teşekkürederiz... Amacım hem teşekküretmek hemde bu ve bunun gibi aydınlatıcı bilgileri forumda üste çıkartıp yeni arkadaşlarımızın yararlanmasını sağlamak... :)
 
Yukarı Alt