Rasgele veri çekmek

Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
Herhangi bir tablodan rastgele veri çekmek için önce "sanalkurs.mdb" adlı bir Access veritabanı oluşturalım. Tablomuzun adı "dersler" olsun. Dersler tablosunun içerisindeki "asp" alanından rasgele veri alalım.

Veri tabanı adı: grafikerler.mdb
Tablo adı: dersler
Alan adı: asp
Kod:
<% 

Set Rawkmetal = Server.CreateObject("ADODB.Connection")


Rawkmetal.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="" & 

Server.MapPath("grafikerler.mdb")


set Rawk = server.createobject("ADODB.Recordset")


sql = "select *from dersler"


Rawk.open sql,Rawkmetal,1,3


Randomize


rastgele = Int((Rnd*Rawk.RecordCount)+0)


Rawk.Move(rastgele) 


Response.write Rawk(""asp"")


%>
 
Yukarı Alt