Renki bir kitabın matbaadaki öyküsü

Kayıt
21 Aralık 2008
Mesaj
5
Tepki
1
Arkadaşlar bir çoğumuzun bildiği ancak meslekte henüz yolun başında olan arkadaların merak edebileceği bir konuyu dilim döndüğünce paylaşıma açıyorum... Bilgi paylaşıldıkça büyür...

RENKL[FONT=Verdana,Verdana]İ [/FONT]B[FONT=Verdana,Verdana]İ[/FONT]R K[FONT=Verdana,Verdana]İ[/FONT]TABIN MATBAADAK[FONT=Verdana,Verdana]İ [/FONT]ÖYKÜSÜ
Ad[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]renkli bir kitap koyduk, ancak bu bir dergi, bro[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ür, katalog, kurumsal kimlik çal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]mas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT], ambalaj, pul, afi[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]ya da akl[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]za gelecek herhingi bir bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lacak materyal olabilirdi.
Kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z, matbaam[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]za çe[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]itli kanallardan gelmi[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]olabilir. Bu kanallardan baz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]öyle s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ralayabiliriz: Yazar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n kendisi, bir yay[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nevi, bir ajans, yazar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ya da konuyu destekleyen bir sponsor ki[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]i ya da kurulu[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT], bir ticari i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]letme, bir kamu kurulu[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]u....
[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]terimiz bir yay[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nevi ya da ajans ise kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z muhtemelen bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ya haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r halde matbaam[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]za getirilecektir. Ancak, kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n tasar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ve üretimi bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]mevimiz bünyesinde yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lacaksa, geleneksel ofset bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]sistemiyle çal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]an bir matbaada, kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n a[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]a[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]daki süreçlerden geçmesi gerekecektir.
Taslak çal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]mas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]: Kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n ebad[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT], kullan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lacak ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]t cinsi, renk say[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]vb. özellikler kararla[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]t[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ld[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ktan sonra, kitaba girecek yaz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ve görsel unsurlar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ras[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT], yerini belirten ve tipo grafik ö[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]elerin kullan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]na ili[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]kin (yaz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]puntosu, karakteri, sütun geni[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]li[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]i vb.) fikir verecek bir ön çal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ma yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]zorunludur. Bu ön çal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]malar kaba taslak diyebilece[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]imiz fikir taslaklar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ndan, bilgisayar ç[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]kt[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]üzerinde görülebilecek ayr[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nt[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]taslaklara kadar bir dizi haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rl[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]k a[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]amas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]içerebilir. Taslak haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rlama süreci, tasar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n en önemli bölümlerinden birisidir.
Dizgi, grafik, tashih: Taslak mizanpaj[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rlanm[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z için bilgisayar ortam[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nda olu[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]turulacak bir [FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ablon sayfa üzerinde yaz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n, dilbilgisi kurallar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]na uygun bir [FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ekilde ve hedef kitlenin özelliklerine, kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n türüne uygun tipografi kullan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]yla yeniden yaz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lemine dizgi diyoruz. Dizgi a[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]amas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n ard[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ndan gelen ve düz metinler, ba[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]klar, spotlar vb. yaz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]unsurlar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n yan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ra görsel unsurlar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n (foto[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]raf, resim, illüstrasyon, renk vb.) belli ilkeler gözetilerek düzenlenmesi i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ini ise grafik tasar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m olarak adland[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]yoruz. Tasar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]i bitmi[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]sayfalar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]t üzerine al[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nm[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]ç[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]k[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nda yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lan ve dizgi hatalar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT], görsel düzenlemeye ili[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]kin yanl[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]klar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]düzeltme a[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]amas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ise tashih ad[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]yla an[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]yor. Tashih a[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]amas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nda i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]in ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]t ç[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]kt[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]genellikle mü[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]teri temsilcisi ya da mü[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]teri taraf[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ndan ( yay[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nevlerinde düzeltmen) kontrol edilir, hatalar kalem ile belirtilir ve hatal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]bölümler bilgisayar ortam[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nda yeniden düzeltilir.

Film: Dizgisi, tasar
[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]tamamlanm[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]ve kontrol edilerek düzeltilmi[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]olan kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z art[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]k bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ya haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rd[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. Bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]için ise bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]makinesine ba[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]lan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]p zarar görmeden çal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]acak bir bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]kal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]b[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rlanmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]gereklidir. Bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]kal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]b[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rlanmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]için öncelikle sayfalar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n filmlerinin ([FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]effaf) görüntülerinin elde edilmesi gerekir. Foto[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]raf
bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]gerektirmeyen yani tamam[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]yaz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lardan olu[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]an kitaplar için ço[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]u kez ayd[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nger ad[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]verilen [FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]effaf ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]tlara laser yaz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]c[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]dan ters ç[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]k[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]almak yeterli olmaktad[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r.
Kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z renkli oldu[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]una göre, CMYK k[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]saltmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ile dilimize yerle[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]mi[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]olan Cyan mavisi, Magenta k[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rm[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT], Yellow (sar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]) ve Kontrast olarak ifade edilen siyah renklerin filmlerinin elde edilmesi gerekecektir. Matbaac[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]kta renkli bir foto[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]raf[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]yoluyla ço[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]alt[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]labilmesi için öncelikle o foto[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]raf üzerindeki CMYK renklerinin ayr[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]yani bu renkleri içeren dört ayr[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]filmin elde edilmesi, bu filmlerden dört montaj yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT], dört kal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]p çekilmesi ve her bir kal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]b[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n ilgili renk ile ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]t üzerine bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]söz konusudur. Filmlerde oranlar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]na göre ayr[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lm[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]olan renkler, bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]yoluyla teker teker ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]t üzerine bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmakta, örne[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]in; önce mavi renk bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmakta, ikinci olarak sar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]renk mavi bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n üzerine bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ld[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nda mavi, sar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ve ye[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]il tonlar elde edilmektedir. Bunlar üzerine magenta mürekkep bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nca morlar, lacivertler ve di[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]er ara tonlar olu[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]makta, kontrast ile de foto[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]raftaki derinlik ve netlik hissi artt[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmaktad[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. Bu [FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ekilde elde edilen bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ya trigromi bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]da denir.

Montaj: Kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z ofset matbaalar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nda sayfa sayfa de[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]il, standart ebatlardaki tabaka ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]tlara bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. Burada öyle bir düzenleme yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r ki, tabaka halindeki bu ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]t uygun [FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ekilde katland[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nda birbirini takip eden sayfa numaralar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ortaya ç[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]kar. Burada en s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]k kulland[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z ölçü birimi formad[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. 1 forma 16 sayfadan olu[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ur ve çok sayfal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT](kitap, dergi gibi) i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lerde planlama ve maliyet hesab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]daima formalar üzerinden yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. [FONT=Verdana,Verdana]İş[/FONT]te montaj i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lemi, astrolog ad[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]verilen ve saydam bir tabaka üzerine, bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lacak i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]in filmlerinin forma düzeni esas al[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]narak yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]t[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ndan ibarettir. Bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lacak i[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]iki renkli ise iki ayr[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]montaj, trigromi ise 4 montaj yapmak gerecektir. Trigromi +özel gibi bir ifade dört renk haricinde, yald[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z gibi özel bir be[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]inci rengin bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]laca[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]anlatmak için kullan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r.

Ozalit prova: Montaj[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]tamamlanan i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT], ozalit ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]d[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]üzerine pozland[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]p, amonyak buhar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nda b[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rak[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]larak bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]öncesi son kontrol için haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rlan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. Bu [FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ekilde montaj üzerindeki i[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]ozalit ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]d[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]na aktar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r, ozalit ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]d[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]forma düzenine göre katlan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. Burada amaç, kal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]p çekimi öncesinde i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]in son kez kontrol edilmesi, sayfa numaralar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n birbirini takip edip etmedi[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]inin belirlenmesi ve hata riskinin azalt[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]d[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. Ozalit prova üzerine mü[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]teri taraf[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ndan "bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]labilir" onay[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]al[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nd[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ktan sonra kal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]p haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rlama i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lemi ba[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lar.
Kal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]p : Montajlar, son olarak yüzeyi [FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]a duyarl[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]hale getirilmi[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]metal plakalar üzerine pozland[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. Ülkemizde yayg[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n olarak kullan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lan ofset bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]plakalar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ozosol ve tif olarak adland[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. Montajdaki görüntüler [FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]k yard[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]yla metal bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]plakalar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]na aktar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ld[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ktan sonra baz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]kimyasal i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lemlerden geçirilerek, bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]kal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]b[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ya haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r hale getirilir.

Bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]Provas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]: Bir i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]in, bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ld[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]zaman nas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l görünece[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]ini kestirme yöntemidir. Prova, son ço[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]altmada kullan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lacak olan gerçek ka[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]t, mürekkep setleri ve görüntüler ile çal[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]an bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]dan al[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nan bir örnektir. Günümüzde digital prova sistemleriyle bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]öncesi renkli prova al[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]nabilmektedir.
Bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]: Renk provas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]al[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]p, renklerin uygunlu[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]una karar verildikten sonra kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n seri bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]na geçilir. Bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]makinesinin özelliklerine ba[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]olarak (tek renkli, iki renkli, dört renkli, alt[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]renkli, ön arka bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]gibi) bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n süresi ve kalitesi de[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ebilir.
Bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]koruma: Kitap, dergi kapaklar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT], bro[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ürler, ambalajlar, dosyalar gibi d[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]etkilere aç[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]k bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]materyallerin yüzeyine uygulanan; öncelikli amac[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]yüzeyi ya[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT], nem, güne[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]gibi unsurlardan korumak, ikincil amac[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ise bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]yüzeyine parlakl[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]k ya da matl[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]k etkisi vererek bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ya estetik özellik kazand[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rmak olan i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lemlere bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]yüzey koruma i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lemleri denir. En s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]k kullan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lan bask[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]koruma [FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ekilleri; vernik, lak ve selofan uygulamalar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]d[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r.

Cilt: Kitap kapa[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z ve formalar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ld[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ktan sonra kitap [FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]ekline dönü[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]mek için baz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lemlerden geçer. Kapak, koniklenir. Yani s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rta gelecek k[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]mlara iz aç[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]larak, kitap s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rt bölgesi netle[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]tirilir. Tabaka halindeki iç sayfalar, k[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m makinelerinde katlan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. K[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lm[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]formalar s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rayla biraraya getirilir ve bu i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]leme "harman çekmek" denir. Harman[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lm[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]kitap formalar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]iplik diki[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT], spiral ya da amerikan cilt denilen sistemlerle birbirine ve kapa[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]a tutturulur. Kapak takma i[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lemleri tamamland[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]ktan sonra a[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z k[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]mlar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]tra[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]lan[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. Kitap pakete haz[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]rd[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r.

Say[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m ve [FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]irink: Mü[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]teriye teslim edilecek kitaplar istenilen say[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]larda paketlenecektir. Bu i[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]ya el ile paketleme [FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]eklinde ya da shirink ([FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]irink) ad[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]verilen paket makinelerinde yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r. Shirink makineleri istenen say[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]da kitab[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n d[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]na plastik folyo sar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]p, folyo kenarlar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]n[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı ı[/FONT]s[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ile yap[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT][FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]t[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]r ve bas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]l[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]ürünlerin da[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT][FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]lmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT], [FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]slanmas[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı [/FONT]önlenmi[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]olur.

Teslimat: Pakete girmi[FONT=Verdana,Verdana]ş [/FONT]kitaplar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z için tesellüm fi[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]i (sevk irsaliyesi) kesilir ve kitaplar[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]m[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]z nakil arac[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]na yüklenerek mü[FONT=Verdana,Verdana]ş[/FONT]terisine do[FONT=Verdana,Verdana]ğ[/FONT]ru yola ç[FONT=BNNOOL+Verdana,Verdana]ı[/FONT]kar.
 
Yukarı Alt