Sürrealist sanatçılar...(merak edenler için)

aticosar

Üye
Kayıt
12 Şubat 2014
Mesaj
37
Tepki
27
Tekstil Grafik Kursu
Patrick Waldberg’in 1965 basımı ‘Surrealism’ kitabından çevrilmiştir.

Çeviri: AndréSürrealist hareket içersinde yer alanlar:

Aragon, Louis: 1897’de Paris’te doğdu ve 1982’de aynı yerde öldü. Şair, denemeci, romancı ve gazeteci. Dadaizmden etkilendi. Breton ve Soupault ile ‘Littérature’ dergisi çevresinde sürrealizmin kurucuları arasında yer aldı. ‘La Révolution Surréaliste’ dergisine (1924-1929) katkıda bulundu. 1927’de komünist partisine girdi. 1932’de sürrealistlerle bağını kopardı. Hayatı boyunca komünist partisine bağlı kaldı.

Arp, Jean: 1886’da Strasbourg’ta doğdu ve 1966 yılında İsviçre’de öldü. Şair, ressam ve heykeltraş. 1913 yılında Max Ernst’le Cologne’da karşılaştı.1916 yılında Zürih’te kurulan dadaist hareketin öncülerinden oldu. Max Ernst ve Johannes Baageld’le 1919 yılında ‘Cologne’ dadaist grubunda yer aldı. Sonradan 1922 yılında evlendiği Sophie Tauber’in görüşlerinden etkilendi. Paris’e taşınarak sürrealist gruba bağlandı. Paris’te ‘Galeri Pierre’ mekanında açılan ilk sürrealist grup sergisinde (1925) Chirico, Ernst, Klee, Ray, Masson, Miro ve Picasso ile birlikte yer aldı.

Artaud, Antonin: 1896’da Marsilya’da doğdu ve 1948 yılında Paris yakınlarında öldü. Şair, tiyatro kuramcısı, oyuncu ve yönetmen. Sürrealizmle başından itibaren iletişim içersine kaldı, ‘La Révolution Surréaliste’ dergisine katkıda bulundu.

Baron, Jacques: 1905’te Paris’te doğdu. 17 yaşında sürrealist gruba katıldı. ‘L’Allure Poetique’ ve ‘Charbon de Mer’ yapıtları, Apollinaire şiirlerini andırır.

Baskine, Maurice: 1901 yılında Rusya’da doğdu. Okültist ve ‘Fantosophy’nin kaşifi. 1946-1951 yılları arasında sürrealist grup içinde yer aldı. Breton’un ‘Arcane 17’ kitabının ihtişamlı baskısı için asitle oyulmuş resimler tasarladı.

Bellmer, Hans: 1902’de Polonya’da doğdu ve 1975 yılında Paris’te öldü. Ressam. ‘The Doll’ adını taşıyan, dönüştürülebilen fetiş nesneler tasarladı.

Brauner, Victor: 1903’de Moldova’da doğdu ve 1966 yılında Paris’te öldü. Ressam ve heykeltraş. Kişisel takıntılarıyla, kolektif bilinçdışı yoluyla üretilen sembolik malzeme üzerinde bir sentez oluşturma yoluna gitti.

Breton, André: 1896’da Orne’da doğru ve 1966 yılında Paris’te öldü. Şair, denemeci, sürrealizmin ana kuramcısı. Erken dönem dadaist yayınlarında ve manifestolarında önemli rol oynadı. Soupault ve Aragon’la birlikte ‘Littérature’ dergisinin (1924-29) kurucuları arasında yer aldı. 1919 yılında ‘Les Champs Magnetiques’ yapıtını kaleme aldı. 1921 yılında Tzara ve Paris dadaistleriyle yollarını ayırdı. 1924 yılında ilk ve 1929 yılında ikinci sürrealist manifestoyu yazdı. Çalışmaları, sanat, edebiyat, estetik ve beğeni açısından genç kuşağı etkiledi. Ortodoks sürrealizminin ve onun tapınağının kıskanç bekçisi olarak tanındı.

Bunuel, Luis: 1900’de İspanya’da doğdu ve 1983 yılında öldü. 1920 yılında müzik okumak için Paris’e geldi. 1928 yılında sürrealist gruba katıldı. Akımın kuramlarından ve öğretilerinden ilham alarak ‘Un Chien Andalou (1929), L’age D’or (1930) ve Los Hurdes (1932) filmlerini çekti. Ayrıca sürrealizm, onun diğer filmlerinde de derin bir etki bırakmıştır.

Carrrington, Leonara: 1917 yılında Lancashire’da doğdu. Yazar ve ressam. Duyarlı, titrek ve kendiliğinden yapıtları, sürrealizmin temel ilkeleriyle mutlak uyum içersinde yer aldı.

Char, René: 1907’de Vaucluse’de doğru ve 1988 yılında öldü. Şair. 1930-37 yılları arasında sürrealizme bağlı kaldı.

Chirico, Giorgio de: 1888’de Yunanistan’da doğdu ve 1978 yılında Roma’da öldü. Revakların, portikosların, muammaların ve metafizik manzaların ressamı. Carlo Carra ile birlikte ‘La Pittura Metafisica’yı kurdu. Apollinaire tarafından keşfedildi ve yüreklendirildi. Breton ve Eluard tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Magritte, Tanguy ve Ernst üzerinde derin etkiler bıraktı.

Crevel, René: 1900’de Paris’te doğdu ve aynı kentte 1935 yılında kendini öldürdü. Romancı, şair, denemeci ve broşür tasarımcısı. Sürrealistlerin arasına ilk katılanlardan. Eken ölümü, yeteneğinin mutlak dışavurumunu gölgelemiştir.

Dali, Salvador: 1904’de İspanya’da doğdu ve 1989 yılında öldü. Ressam, şair ve denemeci. Fütürist ve kübist döneminden sonra 1922 yılında sürrealizmin sınırları içersine girdi. Paranoyak-eleştirel yöntemini keşfetti. İnfantil takıntılarını iletmek adına akademik bir çizim anlayışını tercih etti. Kendi çıkarına yaptığı reklamların ve skandalların sonucu olarak evrensel bir ün kazandı.

Daumal, René: 1908’de Ardennes’de doğdu ve 1944 yılında Paris’te öldü. Şair ve denemeci. 15 yaşındayken okültizme ilgi duydu. Lycée’den arkadaşları R.Gilbert-Lecomte ve R.Vailland ile birlikte hem edebiyat dergisi ve hem de bir hareket olan ‘Le Grand Jeu’yu (1928-31) kurdu.

Delvaux, Paul: 1897’de Belçika’da doğdu ve 1994 yılında öldü. İtalya ve Fransa’ya yaptığı yolculuklar sürecinde sürrealistleri keşfetti. Resimlerinde Antoine Wiertz’in ‘Belle Rosine’ yapıtındaki gibi 16.yüzyıl İtalyan maniyeristlerinin çizim tarzıyla Chirico’yu sentezleyerek uyurgezer çıplaklarla dolu imgesel bir dünya yarattı. 1935 yılında akıma mutlak olarak bağlanmaksızın sürrealist sergide yer aldı.

Desnos, Robert: 1900’de Paris’te doğdu ve 1945 yılında Çekoslavakya’da toplama kamplarında öldü. Otomatizmi ilk kullanan yazarlar arasında yer alır. Aynı zamanda sürrealizmin ilk kurucularından. 1929 yılında akımı terk etmiştir.

Dominguez, Oscar: 1906 yılında Kanarya Adaları’nda doğdu. Ressam. 1935 yılında sürrealistlere katıldı. ‘Decalcomania’ tekniğini keşfetti. Sürreal nesneler üretti ve 1958 yılında Paris’te kendini öldürdü.

Duchamp, Marcel: 1887’de Normandiya’da doğdu ve 1968 yılında Paris yakınlarında öldü. Jacques Villon ve Raymond Duchamp-Villon’un kardeşidir. 1913 yılında, ‘Nude Descending a Staircase’ tablosunun ‘Armory Show’da büyük skandal nedeni olduğu New York’a gitti. 1915-19 yılları arasında ‘Large Glass’ olarak da bilinen ‘The Bride Stripped Bare By Her Bachelors’ yapıtının çalışmalarına başladı. Hazır yapıtlar üretti. 1919 yılında Paris’e geri döndü ve 1925 yılına kadar sürrealistlerle birlikte çalıştı. 1942-68 yılları arasında Amerika’da yerleşik bir yaşam sürdü. Sanatı bıraktığını duyursa bile -zamanının çoğunu satranç oynamakla geçiriyordu- gizlice en son yapıtı olan ‘Etant Donnés (1946-66)’in çalışmalarını sürdürdü. Sürrealistler tarafından modern sanatın kilit adamı olarak adlandırıldı. 50 sonrası genç kuşağı derinden etkilemiştir.

Duhamel, Marcel: 1900 yılında Paris’te doğdu. Film oyuncusu ve tercüman. ‘Rue du Chateau’ grubunun üyesi. ‘La Série Noire’ın kurucusu.Duprey, Jean-Pierre: 1929 yılında Rouen’de doğdu. Şair. Breton’un övgüyle söz ettiği ‘Derriere Son Double’ kitabının yazarı. Metal araştırmaları sonucunda yontuya geçiş yaptı. 1959 yılında Paris’te kendini öldürdü.Eluard, Paul: 1895’de Saint-Denis’te doğdu. 1952 yılında Paris’te öldü. Breton ve Aragon ile -önce Litterature ve sonra La Révolution Surréaliste- sürrealist hareketin kurucularından ve önemli şairlerinden oldu. Komünist partisinde Aragon ile direnişçiler safhında yer aldı.Ende, Edgar: 1901’de Hamburg’ta doğdu. 1965 yılında öldü. Ressam. 1931’de yaşamaya başladığı Münih’te eğitim gördü. Alman sürrealistlerinin aktif üyesi oldu.Ernst, Max: 1891 yılında Rhineland’ta doğdu ve aynı yerde öldü. 1913 yılında Cologne’daki Werkbund sergisinde Arp’la tanıştı. ‘Cologne’ dada grubuna katıldı. 1921 yılında ilk kez kolajlarını Paris’te sergiledi. Breton, Desnos, Eluard, Péret, Crevel ve Picabia ile ‘otomatik yazın’ın ilk örneklerini verdi. Ressam, heykeltraş ve şair olarak sürrealizmin derinliğini ve farklılığını dışavurdu. Onun görsel çalışmaları, ‘collage’ ve ‘frotage’ gibi kendi özel keşiflerine hizmet edebilecek bir dizi süreci ifade etti.Fini, Léonor: 1908’de Arjantin’de doğdu, Trieste’de büyüdü ve 1996 yılında Paris’te öldü. Mistik büyüselliğin ressamı, sahne tasarımcısı ve grafiker. Sürrealize etme eğiliminin Pre-Rafael’cilerin çalışmalarında saklı olduğunu farketti. İlk bireysel sergisini 1935 yılında Paris’te açtı. Eluard, Ernst, Magritte ve Brauner dostluğu çerçevesinde sürrealizm ile yakın ilişkiler geliştirdi ancak hiçbir zaman akıma bağlı olmadı.Giacometti, Alberto: 1901’de İsviçre’de doğru ve 1966 yılında Chur’da öldü. 1929 yılında Bataille, Leiris, Limbour, Masson ve Vitrac gibi ‘dönek’ sürrealistlerle bağlantı kurdu. 1931-1934 yılları arasında Breton’a ve resmi sürrealistlere yakın oldu. Sonra ilişkisini tam anlamıyla kesti.Gilbert-Lecomte, Roger: 1907’de Rheims’da doğdu ve 1943 yılında Paris’te öldü. Ressam, ‘yapay cennetler’in yaratıcısı. ‘La Grand Jeu’ dergisinin ortak kurucularından.Gorky, Arshile: 1904 yılında Hajotze Dzore’de doğdu. Dışavurumcu eğilimli ressam. Breton ve Matta’ya New York’ta katıldı ve onların düşüncelerinden derin bir biçimde etkilendi. Arshile’in resimleri, sahip olduğu tutkulu doğasının ve 1948’de sonlandırdığı trajik yaşamının izlerini taşıdı.Henry, Maurice: 1907 yılında Cambrai’de doğdu. Ressam ve nesne tasarımcısı. Daumal, Gilbert-Lecomte ve Sima ile birlikte, Le Grand Jeu (1928-31) dergisi tarafından sınırları çizilen para-sürrealist akıma bağlandı. 1932-1951 yılları arasında sürrealist grubun aktif üyesi oldu. Sürrealizme mizahi desenleri ile katkıda bulundu.Hérold, Jacques: 1910 yılında Romanya’da doğdu. 1934 yılından itibaren ara ara sürrealist akımın temsilcisi oldu. Sürrealizmin ‘harikulade’ anlayışını ortaya koyan en önemli ressamlardan biridir.Hugo, Valentine:1887’de Boulogne-sur-Mer’de doğdu ve 1968 yılında Paris’te öldü. Ressam. Periler ülkesine dair kompozisyonlar yarattı ve aynı zamanda Rimbaud, Breton, Eluard, Tzara, Crevel gibi isimlerin portrelerini çizdi.Labisse, Félix: 1905 yılında Douai’de doğdu. Ressam, tasarımcı ve demonolojist. İmgesel kurmacalar üretti. Opera ve bale gösterileri için sahne tasarımları yaptı. Asla sürrealist gruba katılmadı ancak Eluard, Denos ve Prévert gibi isimlerden büyük övgüler topladı.Lam, Wilfredo: 1902’de Küba’da doğdu ve 1982 yılında Paris’te öldü. Ressam ve heykeltraş. 1938 yılında sürrealizme bağlandı. Breton’un ‘Pleine Marge’ (1940) yapıtını desenledi. Zeka tarafından içerilen ilkel şiddetin, doğa ve mitin arıtılmış şiirselliğine dönüştüğü kompozisyonlar oluşturdu.Leiris, Michel: 1901’de Paris’te doğdu ve 1990 yılında öldü. Max Jacob’un, Raymond Roussel’in ve Picasso’nun arkadaşı. 1925’de sürrealist gruba dahil oldu. Düşler hakkında kaleme aldığı yazılar ile kelimeler arasındaki ses benzeşmesinden yola çıkarak yazdığı ‘Glossary’, sözü geçen, entelektüel bir kişilik olarak anılmasına neden oldu.Le Maréchal: 1928 yılında Paris’te doğdu. ‘Hayalgücünün ressamı’ nitelemesiyle 1960 yılında Breton tarafından övgüye değer bulundu. Mutlak bağımsızlığın şevkinde, yavaş ancak tutkulu bir yolun adamı oldu.Limbour, George: 1901’de Fransa’da doğdu ve 1970 yılında öldü. Masson, Leiris, Bataille ve Queneau’nun arkadaşı. 1922 yılında, ilk sürrealist şairlerin içinde yer aldı ve ‘L’Illustre Cheval Blanche’ yapıtını içeren nadir güzellikte şiirsel bir düzyazıyla 1929 yılında akımı terk etti.Maar, Dora: Yugoslavya’da doğdu. Fotoğrafçı ve ressam. 1935-37 yılları arasındaki sürrealizm bağlantısı ertesinde, Vaucluse’de kendisini mistik deneyimlere adadığı izole bir yarı keşiş hayatı yaşadı.Magritte, René: 1898’de Belçika’da doğdu ve 1967 yılında öldü. Ressam. 1925’den başlayarak resimleri, keskin bir fantezi dünyasının dışavurumu olarak gösterildi. 1927 yılında sürrealistlerle olan tanışıklığı, duygusal dünyasını alışılmamış olanı resmetmek yolunda güçlendirdi. Basit ve resimsel temsiller kullanarak, nesneleri kendi yaygın tanılarından, sıradanlıklarından çekip çıkardı ve onların özlerini yeniden canlandırdı. Ernst ve Tanguy ile birlikte sürrealizmin ana ressamlarından biridir.Malkine, George: 1901’de Paris’te doğdu ve 1969 yılında öldü. Şair ve ressam. 1924 yılında sürrealist gruba ilk dahil olanlardan. Oyunculuk, redaktörlük yaptı. Sirk performanslarında görev aldı.Marie-Laure: Paris’te doğdu. Kocası Vicomte Charles de Noailles ile sürrealizm ruhunu ilk destekleyen ve yayanlar arasında yer aldı.Masson, André: 1896’da Oise’de doğdu ve 1987 yılında Paris’te öldü. 1922 yılında önce Miro’nun arkadaşı oldu ve sonra Limbour, Bataille ve Leiris’le tanıştı. 1924 yılında sürrealist gruba ilk girenler arasında yer aldı. 1928 yılında gruptan atıldı. Otomatik desenleri, ‘La Révolution Surréaliste’nin hemen her sayısında yer aldı. Sonrasında metafizik niteliklerle bezenmiş verimli keşifler dönemine girdi: ‘Mythologie de l’étre’, ‘Sacrifices’...Mesens, E.L.T: 1903’de Brüksel’de doğdu ve 1971 yılında öldü. Müzisyen, şair ve kolaj ressamı. Magritte ile birlikte Belçika dadaizmi ve sürrealizminin ateşli savunucuları arasında yer aldı.Miro, Joan: 1893’de Barselona’da doğdu ve 1983 yılında Palma de Mallorca’da öldü. Picabia ile Barselona’da 1917 yılında tanıştı. 1924 yılında Paris sürrealistleri ile bağlantı kurdu. Sürrealist manifestoya imza attı. 1925 yılında, ‘Galerie Pierre’de düzenlenen ilk sürrealist grup sergisine katıldı.Nougé, Paul: 1895’de Brüksel’de doğdu ve 1967 yılında öldü. Şair ve denemeci. Magritte ve Mesens ile birlikte Belçika sürrealistleri içersinde yürütücü bir görev üstlendi. ‘La Révolution Surréaliste’ ve Belçika’da çıkan ‘Distances’, ‘Correspondances’, ‘Marie’, ‘Variétés’, ‘Documentes 34’ ve ‘Les Léevres Nues’ gibi dergilere katkıda bulundu.Oppenheim, Meret: 1913’de Berlin’de doğdu ve 1985 yılında İsviçre’de öldü. Ressam ve obje tasarımcısı. Sürrealist grubun üyesi. Sınır koymadığı yaşamı ve yaratıcı zerafeti, onu hem hayatında ve hem de sanatında müthiş bir ‘sürrealist kadın’ modeli haline getirdi.Paalen, Wolfgang: 1907’de Viyana’da doğdu ve 1959 yılında Meksika’da öldü. Ressam. Fransa, Almanya ve İtalya’da ürünler verdi. 1939 yılına kadar Paris’te ve sonrasında Meksika’da yaşadı. Soyut çalıştığı dönem sonrasında (1930) sürrealist harekete katıldı ve 1941 yılında sürrealistlerden ayrıldı. Tuvali mum isiyle boyama mantığını içeren ‘Fümaj’ tekniğinin yaratıcısı olarak bilinir.Penrose, Sir Roland: 1900’de Londra’da doğdu ve 1984 yılında Doğu Sus***’te öldü. Ressam. 1926 yılında Picasso, Eluard ve Ernst’in arkadaşı oldu. Sürrealizmi İngiltere ile tanıştırdı. İngiliz sürrealist grubunu kurdu. 1936 yılında ilk uluslararası sürrealist sergisini Londra’da organize etti.

Péret, Benjamin: 1899’da Nantes’da doğdu ve 1959 yılında Paris’te öldü. Sürrealist hareketin en büyük şairlerinden. Onun büyüsel, öfkeli ya da nazik şiirleri, gündelik dilden toplanan tuhaf imgelerin sürekli hareketini ifade eder. 1929 yılında Pierre Naville ile birlikte ‘La Révolution Surréaliste’ dergisine katkıda bulundu. Aynı zamanda ‘Anthologie de l’amour Sublime’ (1958) yapıtının da editörü olarak görev aldı.Picabia, Francis: 1879’da Paris’te doğdu ve 1953 yılında öldü. Şair ve ressam. New York Armory’de 1913 yılında yapıtları sergilendi. Sonrasında Tzara ve Arp gibi dadaistlerle bağlantı kurdu. 1919 yılında Paris’e döndü ve sürrealistlerle paylaşım alanına girdi. Herhangi bir okul ya da biçime bağlı kalmaksızın modern sanatın önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul edildi.Prévert, Jacques: 1900’de Paris’te doğdu ve 1977 yılında öldü. Şair. Kardeşi Pierre, arkadaşları Duhamel ve Tanguy ile birlikte 1925 yılında sürrealist gruba katıldı, 1929 yılında akımı terk etti. Dilindeki spontanlık ve günlük yaşamın ‘harikuladeliği’ üzerine geliştirdiği duyum, onun şiirini dönemin en zengin ifade tarzlarından biri haline getirdi. Sürrealizmi, yazdığı popüler şarkı sözleri ve filmlerle tanıştırdı: ‘Drole de Drame’, ‘Les Enfants du Paradis’, ‘Visiteurs de Soir’.Prévert, Pierre: 1906 yılında Paris’te doğdu. Jacques Prévert’in kardeşi. ‘Harikulade’ ve ‘mizah’ tekniği ile bağdaşan sürrealist söylemi filmlerinde yansıttı: ‘L’Affaire est Dans le Sac’, ‘Adieu Léonard’, ‘Paris la Belle’, ‘La Grand Claus et le Petit Claus’.Queneau, Raymond: 1903’de Le Havre’da doğdu ve 1976 yılında öldü. Şair, romancı, matematikçi, filozof ve filolog. 1924-1929 yılları arasında sürrealizme bağlı kaldı. 1928 yılında, Jacques Prévert, Tanguy ve Duhamel ile birlikte ‘Rue du Chateau grubunun ileri gelen üyelerinden biri oldu.Ray, Man: 1890’da Philadelphia’da doğdu ve 1976 yılında öldü. Ressam, nesne tasarımcısı ve fotoğrafçı. Dadaizmin ve sürrealizmin Amerika’daki habercisi. Birinci dünya savaşı sırasında Picabia ve Duchamp ile birlikte New York’ta bulundu. 1921 yılında Paris’e gitti ve ‘Littérature’ grubuna (Breton, Rigaut, Eluard vs..) girdi. Objektifsiz fotoğraf çekim tekniği olan Rayogram’ı yarattı. Çalışmaları, modern sanatın en verimli örneklerinden sayıldı. Fotoğraf arşivi, dönemin sanatına ve kişilerine dair kıyaslanamaz bir zenginlik taşımaktadır.Rigaut, Jacques: 1899’da Paris’te doğdu ve 1929 yılında kendini öldürdü. ‘Littérature’ grubunun üyelerinden. ‘La Révolution Sürréaliste’ dergisine katkıda bulundu.Schröden-Sonnenstern, Friedrich: 1899’da Berlin’de doğdu. 1956 yılında resim yapmaya başladı. Sürrealist çalışmaları, Breton ve diğerleri tarafından övgüye layık bulundu.Scutenaire, Louis: 1905’de Belçika’da doğdu ve 1987 yılında öldü. Şair ve denemeci. 1926 yılında Magritte, Mesens, Nougé ve Goemans tarafından kurulan Belçika sürrealist grubuna bağlandı.Sima, Josef: 1891’de Prag’ta doğdu ve 1971 yılında Paris’te öldü. ‘Le Grand Jeu’ isimli para sürrealistik derginin sanat yönetmenliğini üstlendi.Soupault, Philippe: 1897’da Chaville’de doğdu ve 1990 yılında öldü. ‘Littérature’ grubu ile birlikte dada ve sürrealist hareketin üyesi oldu. 1929 yılında gruptan çıkarıldı. İlk otomatik yazın denemesi olan ‘Les Champs Magnétiques’ yapıtını Breton ile birlikte kaleme aldı.Svanberg, Max-Walter: 1912’da İsveç’te doğdu. Ressam. 1959 yılında sürrealizm akımına bağlandı. Sembolistlerinkine benzemeyen imgesel ve düşsel dünyaların yaratıcısı oldu.Tanguy, Yves: 1900’te Paris’te doğdu ve 1955 yılında Connecticut’ta öldü. Ressam. 1921 yılında Jacques Prévert ile tanıştı ve 1925 yılında sürrealist gruba girdi. 1939 yılında Amerikaya göç ederek Amerikan vatandaşı oldu. Sürrealist sanatın öncül kaynaklarından olan ‘çocukluğu’ ve ‘bilinçdışı’nı imgesel dünyasını oluşturmak adına resimlerinde kullandıTanning, Dorothea: 1910 yılında Illinois’de doğdu. Ressam, heykeltraş, sahne tasarımcısı, yazar. 1946 yılında Max Ernst’le evlendi. Guardian Angels (1946) ve Palastra (1947) yapıtları, onun somut dünyayı canlandıran fiziki güçlere olan merakının güçlü birer kanıtıdır.Toyen, Marie Cerminova: 1902’de Prag’ta doğdu ve 1980 yılında Paris’te öldü. Ressam ve şair. 1936 yılında sürrealist harekete bağlandı ve sonuna dek bağlı kaldı.Tzara, Tristan: 1896’da Romanya’da doğdu ve 1963 yılında Paris’te öldü. Şair. 1916 yılında Zürih’te kurulan dada hareketinin önderlerinden. 1919 yılında Paris’e yerleşti ve üç yıl sonra ‘Littérature’ şairleri arasına girdi. 1928 yılında sürrealist hareketle olan iletişimini tamamen keserek direniş döneminde, Eluard ve Aragon ile komünist partisine girdi.Ubac, Raul: 1910’da Belçika’da doğdu ve 1985 yılında öldü. Ressam ve deneysel fotoğrafçı. Belçika sürrealist grubuna 1934-1938 yılları arasında bağlı kaldı. ‘Minotaure’ dergisinde, ‘Solarisation’larını sergiledi. 1942 yılında sürrealizmden uzaklaştı ve soyutlamacılığa merak sardı.Vaché, Jacques: 1896’de Paris’te doğdu ve 1919 yılında Nantes’da öldü. 1916 yılında askeri hastanede karşılaştığı Breton için bir dönüm noktası oldu. Öyle ki Breton, Vaché’den etkilenme öyküsünü ‘Les Pas Perdus’ yapıtında ayrıntılarıyla kaleme aldı. Ölümü ile birlikte sürrealist kültürün kahramanı olarak ilan edildi.Vitrac, Roger: 1899’da Pinsac’ta doğdu ve Paris’te öldü. Şair ve oyun yazarı. 1922 yılında ‘Littérature’ grubu ile bağlantı kurdu. Sürrealist mizahı tiyatro ile tanıştırdı: ‘Victor ou Les Enfants au Pouvoir’, ‘Le Coup de Trafalgar’, ‘Le Loupgarau’, ‘Le Sabre de Mon Pere’.
 
Yukarı Alt