Üye Girişi ve Response.end

Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
Bu derste üye girişi yapacağız, üye olan kimse eğer boş alan burakırsa bir yazı çıksın ve onu uyarsın.

Şimdi Form.asp'yi yapalım.


Kod:
<form action="login.asp" method="post">


<input type="text" name="user"> <br>


<input type="text" name="pass" <br>


<input type="submit" value="Gonder">


</form>

Data base yolu Db/Db.mdb (Db(klasor)Database Adi Db.mdb)


Tablo adi uyeler


Field:


id = auto number


User = text


Pass = text


Login.asp yi hazirliyalim.!Kod:
<%

set baglan = server.createobject("adodb.connection")


baglan.open "Provider=microsoft.jet.oledb.4.0;Data Source=" & Server.mappath("Db/db.mdb")

User = Request.form("usr")


Pass = Request.form("Pass")

IF User = "" or Pass = "" Then


Response.Write "Lutven Bos alan Burakmayin!"


Response.end


END IF


// Eger boş alan bırakılırsa buradan sonra kodlar çalışmaz.

Sql = "Select * From UserGizmo Where User = '"&User&"' and Pass = '"&Pass&"' "


Set kontrol = Baglan.execute(Sql)

IF Kontrol.eof Then //Eger Db De user bulunmaz ise


Response.write "Kulanici Adiniz veya Sifreniz yalnis Girdiniz! Lutven Tekrar Deneyin."


Response.end


Else


Session("User") = Kontrol("user")


Session("id")   = kontrol("id")


End IF
Response.Redirect "Index.asp"  //yonlendirme.


%>index.asp yi hazırlayalım.


Kod:
<%=Session("User")%>


//burada sizin kulanici adiniz cikmali.


//eger id nizi ogrenmeyi istior iseniz 


<%=Session("id")%>

<%= //Bu kodumuz Response.write kisaltilmisi.%>
 
Yukarı Alt