Visual Basic anlatımı

serhan

Üye
Kayıt
29 Temmuz 2008
Mesaj
1
Tepki
0
Tekstil Grafik Kursu
Microsoft Visual Basic Nedir?


Visual Basic bir programlama dilidir. Visual Basic’in bir programın yazılıp çalıştırılmasından öte, program geliştirmek için çok sayıda araca sahip olması; kullanıcı arabiriminin tasarlanması, hataların giderilmesi, veritabanı yaratmak, farklı türde programlar üretmek gibi gelişmiş özellikleri, onu bir “programlama ortamı” yada “program geliştirme ortamı” olarak tanımlamamıza neden olur.

Visual Basic, çok amaçlı ve aynı zamanda kolay bir şekilde program geliştirmenizi sağlayan bir programlama ortamıdır. Visual olmak (görsellik), simgelerle yapılan iletişimi ifade eder. Visual Basic programlarında ortamın tasarımı öncelikli olarak yapılan işlemdir. Kod yazmak ikincil kalır.

Visual Basic ile küçük işlemler için bir program geliştirilebileceği gibi, bütün dünyaya uzanabilecek bir internet uygulaması yada büyük firma düzeyinde kullanılabilecek gelişmiş bir enterprise (kurumsal) uygulaması geliştirilebilir. Örneğin bir cari hesap, stok, satış, imalat vb. uygulamaları, oyun programı vb.

Visual Basic Programının Sahip Olduğu Araçlar:

1. Kullanıcı ara birimi geliştirmek için çok sayıda kontrol,
2. Programı derleme ve hata bulmaya yönelik çok sayıda araç,
3. Değişik veritabanlarına erişim,
4. SQL Server ve diğer enterprise düzeyindeki veritabanlarına erişim,
5. Diğer uygulamaların fonksiyonlarını kullanmayı sağlayan ActiveX teknolojisi,
6. Uygulamanın EXE dosya olarak üretilebilmesi ve dağıtılması,
7. Raporlama araçları,
8. Veri yapısı araçları,
9. Web uygulaması geliştirme araçları,
10. Çok katmanlı programlama ve Microsoft Transaction Server.

Visual Basic’in Özellikleri


Özellikle Windows ortamında programlama geliştirme aracı olarak kullanılan Visual Basic, diğer klasik programlama dillerine göre farklı özelliklere sahiptir. Visual Basic ile program geliştirmek, öncelikle Windows arabiriminin kullanıcı etkileşiminde kullanılan araçların kullanılması anlamına gelir. Klasik programlama dilleri ise genellikle karakter tabanlı (DOS ve UNİX) işletim sistemlerinde kullanılan özellikle klavye ağırlıklı kullanıcı arabirimine sahiptir. Gelişmiş programlama ortamı olan Visual Basic, Windows uygulaması gibi mönülere, düğmelere sahiptir.
Visual Basic sadece standart kontroller sağlamaz. Aynı zamanda çok sayıda üçüncü parti yazılımcıların da hazırladığı kontrolleri de kullanabilir. Bu kontroller satın alınarak kolayca programlara eklenebilirler. Visual Basic, birçok OCX(OLE Control Extensions) kontrol ve ActiveX kontrolleri destekler.


Bir Visual Basic Programının Kısımları


Bir Program Belli Kısımlardan Oluşur:

 • Kullanıcı Arabirimi
 • Bilgi İşleme (Hesaplamalar)
 • Bilgi Saklama (Veritabanı İşlemleri)
 • Raporlama İşlemleri
Kullanıcı arabirimi bir programın ekranını oluşturur. Diğer bir değişle kullanıcıların bilgi girdiği etkileşimli ekranlardır.İyi Bir Kullanıcı Arabirimi Geliştirmenin Yöntemleri Şunlardır:

 • Anlaşılabilir, kolay ve çok yönlü kullanılabilir olması,
 • Veriyi net bir biçimde ifade etmeleri,
 • Komutları açıkça sergilemeleri,
 • Mönüler, komutlar ve düğmeleriyle programın diğer bölümleriyle uyum içinde olmaları,
 • Mönü, araç çubukları, fare ve klavye aracılığıyla kullanılabilir olması.İyi Bir Programın Nitelikleri


Programlar belli bir işin bilgisayar tarafından yerine getirilmesini sağlarken; programların belirli niteliklere sahip olması gerekir. İyi program niteliklerine sahip olmak, aynı zamanda program geliştirme sürecinin de amaçlarındandır. İyi bir programın nitelikleri:

 • Görsellik
 • Kolaylık
 • Doğruluk
 • Hızlı (yazdığımız programın hızlı çalışması)
 • İyi bir belgeleme
 • Kolayca değiştirilebilme, güncellenebilme
 • Etkin bir kodlama
 • Etkin bir işletim (daha az sistem kaynağına gereksinim duyması)
Bunun dışında programın analiz çalışmalarının ve kodlarının iyi bir şekilde belgelenmesi gerekir. Belgeleme belli bir sistem içinde bir kitapçık olarak hazırlanmalı ve kod içinde de açıklamalara çok önem verilmelidir. Örneğin; yazdığımız programı daha sonra tekrar açıp geliştirmek istediğimiz zaman açıklama satırlarından neyin nasıl kullanıldığını hatırlayabilmemiz açısından programı yazarken açıklama satırlarını düzenli yazmalıyız…

Project ve Formlar


Yeni bir Visual Basic programına bir proje olarak başlanır. Varsayılan proje türü Standart EXE’ dir. Proje penceresiyle birlikte bir form ekrana gelir. Projenin başlangıç adı Project1, formun başlangıç adı ise Form1’dir. Her Visual Basic uygulamasında bir form bulunur. Form üzerine denetimler ve grafikler eklenerek uygulama geliştirilir. Her bir form aynı zamanda form tasarımının yapıldığı bir alandır. Formlar uygulamanın kullanıcı arabirimini oluşturur. Visual Basic kontrollerinden istenilen kontroller form üzerine fare ile yerleştirilerek uygulamanın arabirimi oluşturulur. Bu arabirim üzerinde metin kutuları (textbox), komut düğmeleri(command buttons) gibi veri işlem elemanları yer alır. Ardından istenilen olaylara göre kodlar yazılarak programın yazılması sağlanır.

Araç Kutusu (Toolbox)


Görsel programlama ortamlarında görsel kontrollerin çizilmesi için zengin bir araç kutusu kullanılır. Visual Basic araç kutusunda programın tasarımı sırasında kullanılmak üzere çok sayıda aracı içerir Bu araçlar kontrol (control) olarak adlandırılır. Standart olarak Visual Basic açıldığında ekrana gelen kontroller aşağıda gösterilmiştir. Ayrıca diğer kontrollerden de eklemek isterseniz; toolbox üzerinde farenin sağ tuşuna basarak Component mönüsünden seçebilirsiniz.

Standart Visual Basic Kontrolleri ve İşlevleri

PictureBox
(Resim Kutusu) =Bitmap, Icon, GIF resimlerin gösterilmesini sağlar.
Label(Etiket) =Sadece bilgi vermek yada görüntü olarak form üzerinde durur. Genellikle metin kutularının adlarını göstermek için kullanılır.
TextBox(Metin Kutusu) =Genellikle veri girişi için kullanılan bir kontroldür. Hemen hemen bütün programlarda kullanıcılardan veri girişi, değiştirme yapması gereken alanlar gerekir. İşte metin kutusunu bu amaçla kullanabiliriz...
Frame (Çerçeve) =Kontrolleri gruplamak için kullanılır.
Command Button (Komut Düğmesi)=Bir işlemin başlatılmasını sağlar. Genellikle fare üzerine tıklanarak kullanılır.
CheckBox (İşaret Kutusu)=Bir seçim yapmayı sağlar.
OptionBox (Seçenek Kutusu)=Seçim yapmayı sağlar.
ComboBox (Açılan Kutu)
ListBox (Liste Kutusu) =Birçok elemanı liste biçiminde göstermek için kullanılır
HscrollBar (Yatay Kaydırma Çubuğu)=Yatay olarak kullanılan kaydırma çubuğu
VscrollBar (Dikey Kaydırma Çubuğu)=Dikey olarak kullanılan kaydırma çubuğu
Timer (Zamanlayıcı)=Zamanın takip edilmesini sağlar.
DriveListBox (Sürücü Listesi)=Sistemdeki sürücüleri listeler.
DirListBox (Dizin Listesi)=Sistemdeki dizinleri (klasörleri) listeler.
FileListBox (Dosya Listesi)=Bir dizin içindeki dosyaları listeler.
Shape (Şekil)=Şekil çizmeyi sağlar.
Line (Çizgi)=Çizgi çizmek için kullanılır.
Image (İmaj)=Sadece resimleri göstermek için kullanılır.
Data (Veri)=Verileri göstermek için kullanılır.

VISUAL BASIC MENULERİ
File Menusu

New Project =Yeni bir projeye başlamayı sağlar.
Open Project=Daha önce kaydedilmiş bir projeyi açar.
Add Project=Mevcut projeye yeni projeler ekler.
Remove Project= Projeyi ve elemanlarını ortadan kaldırır.
Save Project Group=Projeleri grup kayıt eder.
Save Project Group As =Projelere yeni ad vererek kaydeder.
Save Form1=Aktif durumdaki formu kaydeder.
Save Form1 As=Aktif durumdaki formu değişik adla kaydeder.
Save Selection=Seçili kaydet.
Save Chance Script=Transact-SQL deyimlerinin kayıt edilmesini sağlar.
Print=Form görüntülerinin veya kod sayfalarının yazdırılmasını sağlar.
Print Setup=Yazıcı ayarları.
Make Project1.exe=Projenin EXE dosyası haline getirilmesini sağlar.
Make Project Group=Projeleri bir grup olarak birleştirir.
Exit=Visual Basic’ten çıkış.

Edit Menusu


Undo
Son yapılan işlemi geri alır.
Redo
Geri alınan son işlemi tekrarlar.
Cut
Seçili olanları keserek panoya atar.
Copy
Seçili olanları kopyalayarak panoya atar.
Paste
Daha önce kesilmiş yada kopyalanmış olanları yapıştırır.
Paste Link
Daha önce kopyalanmış olanları bağlantılarını oluşturur.
Remove
Seçilen elemanları siler.
Delete
Seçilen elemanları siler.
Delete table from Database
Tabloyu veritabanından siler.
Select All
Form üzerindeki yada kod penceresindeki bütün elemanlar seçilir.
Select All Columns
Bütün kolonları seçer.
Table
Tablo komutlarını gösteren bir alt mönü.
Find
Kod penceresinde istenilen bilgiyi bulur.
Find Next
Bir sonrakini bulur.
Replace
Bulunan bir sözcüğü değiştirmeyi sağlar.
Indent
Satırı içerden başlatır.
Outdent
Dışarı alır.
Insert File
Koda bir dosyadan ekleme sağlar
List properties / Methods
Yazılan nesnelerin özelliklerinin açılan bir liste olarak ekrana getirilmesini sağlar.
List Constants
Bir özelliğin alacağı değerleri listeler.
Quick Info
Bir deyimin kullanım biçimini gösterir.
Parameter Info
Bir deyimin parametrelerini gösterir.​

View Menusu


Code
Kod penceresini görüntüler.
Object
Formu görüntüler.
Definition
Kod.
Last Position
Bir önceki konuma gidilmesini sağlar.
Object Browser
Mevcut proje yada Visual Basic nesnelerinin seçilmesini sağlayan görsel yardımcı.
Immediate Window
Programın kesilmesi yada hata bulunduğunda (Debug durumunda) istenilen değişkenlerin değerlerinin izlenebildiği pencere.
Locals Window
Yine debug durumunda yerel değişkenlerin değerlerinin izlenmesini sağlar
Watch Window
Bir ifadenin durumunun izlenmesini sağlar.
Call Stacks
Çağırılmış ama tamamlanmamış procedure’leri gösterir.
Project Explorer
Proje içinde yer alan elemanlar görüntülenir.
Properties Window
Özellikler penceresi görüntülenir.
Form Layout Window
Formun ekrandaki görüntüsünü gösterir.
Property Pages
Özellikler tablosunu gösterir.
Table
Veritabanı, query gibi ortamlarda seçilen penceresinin açılıp kapanmasını sağlar.
Zoom
Büyütme
Show Panes
Bölümleri göster.
Toolbox
Araç kutusunun görüntülenmesi / görüntülenmemesi sağlanır.
Data View Window
Veri Bakış Penceresi
Color Palette
Form üzerinde renklendirme yapmak için kullanılan renk paleti ekrana gelir.
Toolbars
Araç çubuklarının görüntülenmesi için kullanılır.
Visual Component Manager
Görsel Bileşen Yönetimi​

Project Menusu


Add Form
Projeye yeni bir form ekler.
Add MDI Form
Projeye yeni bir MDI form ekler.
Add Module
Projeye yeni bir modül ekler.
Add Class Module
Projeye yeni bir modül ekler.
Add User Control
Projeye yeni bir kullanıcı kontrolü ekler.
Add Property Page
Projeye yeni bir user document ekler.
Add User Document
Projeye yeni bir property ekler.
Add ActiveX Desingner
Projeye yeni bir ActiveX Designer ekler.
Add File
Projeye dosya ekler.
Remove <form>
İstenilen eleman kaldırılır.
References
Çeşitli kütüphanelerin yüklenmesi sağlanır.
Components
Araç kutusuna eklenecek bileşenleri gösterir.
<Proje> Properties
Projenin özellikleri düzenlenir.​

Format Menusu

Align
Form üzerindeki birden çok elemanın birbirine hizalanmasını sağlar.
Make Same Size
Form üzerindeki birden çok elemanın birbirine göre aynı boyuta getirilmesini sağlar.
Size to Grid
Form üzerindeki elemanların form üzerindeki ızgaraya göre boyutlarını ayarlar.
Horizontal Spacing
Form üzerinde birden çok eleman arasındaki yatay boşluğu ayarlamak için kullanılır.
Vertical Spacing
Form üzerinde birden çok eleman arasındaki dikey boşluğu ayarlamak için kullanılır.
Center in Form
Form üzerindeki elemanların forma dikey yada yatay olarak ortalanmasını sağlar.
Order
Form üzerinde üst üste duran elemanların sırasını belirler.
Lock Controls
Form üzerindeki elemanların kilitlenerek yerlerinin oynamamasını sağlar.​

Debug Menusu


Step Into
Programın satır satır çalışmasını sağlar. F8 tuşu.
Step Over
Programın procedure olarak çalışmasını sağlar.
Run to Cursor
Programı bulunulan satıra kadar çalıştırır.
Add Watch
Program çalışırken değişkenlerin değerlerini kayıt eder ve izlenmesini sağlar.
Edit Watch
İstenilen izleme satırını düzenler.
Quick Watch
Değişkenlerin seçildikleri andaki değerleri görüntülenir.
Toggle Breakpoint
Bir satıra kesme noktası işareti vererek programın bu satıra durması sağlanır.
Clear All Breakpoints
Bütün kesme noktalarını kaldırır.
Set Next Statements
Bir sonraki Statement’ı kurar.
Show Next Statements
Bir sonraki Statement’ı gösterir.​

Run Menusu


Start
Programı çalıştırır. F5 tuşu.
Start With Full Compile
Programı derler / çalıştırır.
Break
Programı keser.
End
Programı sonlandırır.
Restart
Programı yeniden başlatır.​

Query Menusu


Run
Sorguyu çalıştırır.
Clear Results
Sorguyu temizler.
Verify SQL Syntax
SQL deyimini denetler.
Group By
Guruplar.
Change Type
Sorgu tipini değiştirir.
Add to Output
Seçilen kolonu giriş bilgisine ekler.
Sort Ascending
Artan sırada sıralar.
Sort Descending
Azalan sırada sıralar.
Remove Filter
Filtreyi kaldırır.
Select All Rows From
Bütün satırları seçer.​

Diagram Menusu


New Text Annotation
Metin açıklama ekler.
Set Text Font
Metin yazı tiplerini düzenler.
Add Related Tables
İlişkili tablolar ekler
Show Relationship Labels
İlişki etiketlerini ekler.
Modify Custom View
Özel görünümü değiştirir.
View Pages Breaks
Sayfa aralarını (sonlarını) göster.
Recalculate Page Breaks
Sayfa aralarını (sonlarını) yeniden hesaplar.
Arrange Selection
Yeniden düzenler.
Arrange Tables
Tabloları düzenler.
Autosize Selected Tables
Tabloları yeniden boyutlandırır.​

Tools Menusu


Add Procedure
Kod penceresinde yeni bir prodecure yaratmak için kullanılır.
Procedure Attribute
Özellik ve metotları düzenler.
Menu Editör
Bir mönüyü tasarlayan iletişim kutusu.
Options
Visual Basic ortamını düzenlemek için kullanılır.​

Add-Ins Menusu


Visual Data Manager
Veritabanı düzenleme aracı.
Add-In Manager
Ek programları ekleme/kaldırma.​


Window Menusu


Tile Horizontally
Yatay döşeme.
Tile Vertical
Dikey döşeme.
Cascade
Basamaklama.
Arrange Icons​


Help Menusu


Contents
İçerikler.
Index
İndeks.
Search
Arama.
Technical Support
Teknik destek seçenekleri.
Microsoft on the Web
Microsoft ‘un Web sitesine bağlantı.
About Microsoft Visual Basic.
Visual Basic programınız hakkında bilgiler​


Matematiksel İşaretler


^
Üs alma
*
Çarpma
/
Bölme
\
Tam Bölme (Bölme Sonucunun Tam Kısmını Alır)
+
Toplama
-
Çıkarma
=
Eşittir
< , <=
Küçük, Küçük Eşit
> , >=
Büyük, Büyük Eşit
<>
Eşit Değil


İlk Programımızı Yazalım


Bir form açılır. Kod sayfasını açmak için formun üzerine çift tıklanır, Project Explorer penceresinden View Code tıklanır veya F7 tuşuna basılır.

Bir yordamın başlama ve bitirme deyimleri vardır.

Private Sub Form_Load()

End Sub

Private Sub Form_Load() : Başlama Deyimi
End Sub : Bitirme Deyimidir...

SHOW

Sadece Form_Load yordamında kullanılır ve form yüklendiği anda ekrana yazdığımız yazının gelmesi için kullanılır.

PRINT

Ekrana sabit bir bilgiyi yazmak için kullanılır.
ÖRNEK


Private Sub Form_Load()
Show
FontSize = 16
FontName = "Verdana"
Print "İLKER ÇAPLI"
FontBold = True
Print "Kodkolik.Com"
FontBold = False
FontItalic = True
Print "Visual Basic Dersleri"
FontItalic = False
ForeColor = RGB(250, 150, 120)
Print "Visual Basic Eğitim Kitabı"
End Sub

NOT : Dikkat edileceği gibi kodlar yordam içerisinde yukarıdan aşağıya doğru ilerler. Yukarıda yapılan bir yazı büyüklüğü veya yazının rengi komutu aşağı kodlarda değiştirilmezse aynen uygulanır. Aynı kodları bir Command Butonunun Click yordamına yazarsak baştaki Show komutunu yazmamıza gerek kalmaz. Fakat Form Load olayına yazacaksak eğer Show komutunu kullanmamız gerekir. Aksi takdirde program düzgün çalışmayacaktır...

Yazdırdığımız yazıları formumuzun herhangi bir noktasına yazdırabiliriz. Bunun için kullanılacak deyim TWIP komutudur. Twip komutu aslında Formun bir özelliği olan Form1.Scalewidth ve Form1.Scaleheight komutlarını kullanarak yapar.

1 inch = 1440 Twip
1 inch = 2,54 cm.
1 Twip = 0,0018 cm.

Şimdi yukarıdaki örneğimize şu satırları ekleyelim.

CurrentX = 1000
CurrentY = 1000

Formun En Üstündeki Mavi Bant Hariç Twip Cinsinden Ekran Boyutları Yaklaşık Olarak Aşağıdaki Gibidir:640 X 480
800 x 600
1024 X 768
Form1.ScaleWidth

9600


12000


16000​

Form1.ScaleHeight

7200


9000


12000​

DEĞİŞKENLER


Visual Basic program içerisine yazılacak olan değişkenleri tanımlama zorunluluğu vermemektedir, ama büyük programlarda tanımlanmayan değişkenler bir sorun yaratabilirler. Bunun için Visual Basic’in tanıdığı değişkenler aşağıda gösterilmiştir. Bir procedure içinde tanımlanan değişkene local (yerel) değişken denir. Bu değişken bu procedure aktif olduğu zaman aktif olur. Bir değişkenin tüm modüllerde de geçerli kılmak için değişken tanımı Declarations kesiminde tanımlanır. Bunun için değişkeni PUBLIC deyimi kullanılarak tanımlamak gerekir. Yerel değişkenleri de STATIC deyimi ile tanımlarsak uygulama boyunca aktif olurlar.

Public (Değişken) As (Değişken Tipi) ‘Yalnız Declarations Kısmında Tanımlanabilir...

Static (Değişken) As (Değişken Tipi)

Dim (Değişken) As (Değişken Tipi)

Değişkenlerin Özellikleri


 • Bir harf ile başlar.
 • En çok 255 karakterden oluşur.
 • İşaretler içermez.
 • Yazıldığı yordam içinde tek olmalıdır.
 • Değişken adı olarak Visual Basic in kullandığı herhangi bir kod kullanılamaz.
 • Eğer değişken Declatations yordamına yazılırsa tüm procedure içinde geçerli olur.

Değişken Tipi


Veri Tipi


Alabileceği En Büyük Değer


Boyutu


(Byte)


Değişken Tipi


Karakter

Byte
İşaretsiz Tamsayı
0 - 255
1
Yok
Integer
Tamsayı
± 32.767
2
%
Long
Uzun tamsayı
± 2.147.483.647
4
&
Single
Sayısal Değişken
± 3,4 X 1038
4
!
Double
Sayısal Değişken
± 1,7 X 10308
8
#
Currency
Para Birimi
± 922..337.203.685.447
kuruş bölümünde 4 hane gösterir
8
@
Boolen
Evet-Hayır / Olumlu-Olumsuz

2
Yok
Date
Tarih Formatlarında
01/01/100 – 31/12/9999
8
Yok
String
Sayısal Geçerliliği Olmayan Değişken
65.000 karakter
Her karakter 1 Byte
$
Variant
Sayısal Geçerliliği Olmayan Değişken

16 + Her karakter 1 Byte
Yok
Object
Resim ve imajlar için kullanılır.

4
YokSabit Değişken


Değişkenlerin aksine sabitler (Constants), sahip oldukları değerler ile kullandığımız bilgi tanımlamalardır. Özellikle belli değerlerin kullanımını sağlar. Kodlamayı ve kodun okunabilirliğini kolaylaştırır. Bir sabitin uygulama boyunca geçerli olması için Declarations kesiminde tanımlanmalı ve Const deyiminden önce Public deyimi kullanılır.

ÖRNEK

Const Pi = 3.14159265
Const sayı = 2,5
Const oran = 1,17


STRING


Karakterlerden oluşan veriler String olarak tanımlanır. Örneğin müşteri adı gibi bir bilgi String olarak tanımlanmalıdır. String veriler sayıları içerebilir ancak sayısal işleme giremezler. String değişkenlere değer atamak için çift tırnak karakteri kullanılır. Bir String değişkene belli bir uzunluk da verilebilir. Bunun için asteriks (*) karakterinden sonra uzunluk birimi girilir.

Dim Str As String
Str = “İLKER ÇAPLI”
Dim Adı As String * 10
Adı = “Mevlana Celaleddin Rumî”

ÖRNEK1


Private Sub Form_Load()
Show
'Print Komutunu Form Load Yordamında Kullanılacaksak Show Komutunu Yazmamız Gerekmektedir...
Dim a As String
Dim b As String
Dim c As String
a = 100
b = 150
c = a + b
Print c
End Sub

AÇIKLAMA : Yukarıdaki Kodları Form Load Olayında Kullandığımızda Sonuç Olarak Ekrana 100150 değerini yazacaktır...


NOT : Visual Basic de ‘ (Tek Tırnak) İşaretinden Sonra Yazılan Komutlar Program Tarafından İşlenmez. ‘ (Tek Tırnak) İşareti Visual Basic Programının Açıklama Satırını Oluşturur. Yukarıda; “ 'Print Komutunu Form Load Yordamında Kullanılacaksak Show Komutunu Yazmamız Gerekmektedir...” Satırı Buna Örnektir...

ÖRNEK2


Private Sub Form_Load()
Show
a$ = 100
b$ = 150
c$ = a + b
Print c
End Sub

AÇIKLAMA : Yukarıdaki Kodları Form Load Olayında Kullandığımızda Sonuç Olarak Ekrana Yine 1. Örnekte Olduğu Gibi 100150 Değerini Yazacaktır...

ÖRNEK3


Private Sub Form_Load()
Show
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim c As Integer
a = 100
b = 150
c = a + b
Print c
End Sub

AÇIKLAMA : Dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Bu sefer değişkenleri tanımlarken String yerine Integer olarak tanımladık. Aradaki farkı ise programı çalıştırdığınız zaman mutlaka görmüşsünüzdür. Yukarıdaki kodları yazdığımızda programı F5’e basarak çalıştırıyoruz ve ekranda 250 sonucunu görüyoruz... a değişkenine 100, b değişkenine 150 değerini ve c değişkenine ise a ile b değişkenlerinin toplamını atıyoruz. Print komutu ile ise c değişkeninin sonucunu ekrana yazdırmış oluyoruz...

AÇIKLAMA : Bu kodları yazdığımızda aynı Örnek3’teki sonucu alırız ve Örnek3’teki kodlarla Örnek4’teki kodların birbirinden farkı yoktur. Her ikisi de aynı şeyleri ifade etmektedir...Bazen programlarımızda değişkenlerin tiplerini değiştirmemiz gerekebilir. Bunun için aşağıdaki kodlar kullanırız..

DEĞİŞKEN TİPLERİNİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİZ?


CByte
Değişkeni Byte tipine çeviriri
CInt
Değişkeni İnteger tipine çeviriri
CLng
Değişkeni Long tipine çeviriri
CSng
Değişkeni Single tipine çeviriri
CDbl
Değişkeni Double tipine çeviriri
CCur
Değişkeni Currency tipine çeviriri
CBool
Değişkeni Boolen tipine çeviriri. Bu özellik pek kullanılmaz.
CDate
Değişkeni Date tipine çeviriri
String
Değişkeni String tipine çeviriri
CVar
Değişkeni Variant tipine çeviriri


Kullanım Şekli


CCur (Değişken adı)

ÖRNEK


Dim degisken As Single
‘ Diğer Kodlar Araya Girebilir...
degisken = CDbl (degisken)

NOT : Değişken tiplerini çevirirken dikkat edilecek en önemli nokta özellikle büyük değişkenlerin küçüklere çevrilmesi sırasında veri kaybının olmaması veya virgüllü sayıların tam sayılara dönüştürülmesi sırasında oluşabilecek veri kayıplarıdır...

VarType () Fonksiyonu


Tipi belirtilmeyen değişkenlere programın işletimi sırasında Variant değişken tipini alır. VarType fonksiyonu ile Variant bir değişkenin hangi tipte bilgi içerdiği öğrenilir.

VarType (Variant Değişken Adı)


Veri Tipi


Sayısal Değer

Boş – Empty

0​

Null

1​

Integer

2​

Long

3​

Single

4​

Double

5​

Currency

6​

Date

7​

String

8​

Object

9​

Error

10​

Boolen

11​

Variant

12​

Data Object

13​ÖRNEK


Private Sub Command1_Click()
Dim ad
ad = "İLKER ÇAPLI"
FontSize = 20
ForeColor = RGB(250, 100, 142)
CurrentX = 800
CurrentY = 800
veritipi = VarType(ad)
Print veritipi

ad = 3.254
FontSize = 30
ForeColor = RGB(250, 100, 100)
CurrentX = 800
veritipi = VarType(ad)
Print veritipi
End Sub

Mesaj düğmesinde hangi düğmenin seçildiğine ilişkin bir değer döndürdüğünü belirlemek için aşağıdaki tablodaki değerler kullanılır.


Sabit Bilgi


Değeri


Anlamı

VbOK

1​

OK düğmesi seçilmiş.
vbCancel

2​

Cancel düğmesi seçilmiş.
vbAbort

3​

Abort düğmesi seçilmiş.
vbRetry

4​

Retry düğmesi seçilmiş.
vbIgnore

5​

Ignore düğmesi seçilmiş.
vbYes

6​

Yes düğmesi seçilmiş.
vbNo

7​

No düğmesi seçilmiş.


ÖRNEK


Private Sub Command1_Click()
Dim a, b, c
a = MsgBox("Değişiklikler Kaydedilsin mi?", vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "MsgBox Fonksiyonu")
c = 10
If a = vbYes Then
b = c * 10
Else
b = c * 2
End If
Print b
End Sub

Sonuç;Yes butonuna basınca 100, No butonuna basınca 20 olur veya,

Dim a, b, c
a = MsgBox("Değişiklikler Kaydedilsin mi?", 4 + vbCritical + vbDefaultButton2, " MsgBox Fonksiyonu")
c = 10
If a = 6 Then
b = c * 10
Else
b = c * 2
End If
Print b

Sonuç; Yes Butonuna Basınca 100, No Butonuna Basınca 20 olur.

InputBox (Bilgi Giriş Kutusu)


Giriş kutusu kullanıcıdan bir değeri almayı sağlar. InputBox fonksiyonu bir iletişim kutusu görüntüleyerek kullanıcının bir değer girmesini sağlar. InpuBox fonksiyonu kullanıcıdan aldığı değeri programa geri döndürür.

Değişken = InputBox (“Mesaj”, Başlık, Varsayım, Xpozisyonu, Ypozisyonu)
ÖRNEK 1


Private Sub Command1_Click()
Dim ad As String
ad = InputBox("Şehir Adını Giriniz : ?")
Print ad
End Sub

Görüldüğü gibi ekranın tam ortasında bir bilgi giriş ekranı çıktı ve sol üst köşesinde projenin adı yazıyor. Giriş kutusunun adını değiştirmek için aşağıdaki örnek yazılır.

Sol üst köşesinde bu sefer bizim yazdığımız “Giriş Kutusu Başlığı” yazıyor. Giriş kutusunun üzerinde bazen default olarak bir şey yazmasını isteriz, örneğin şehir adlarını giriyoruz ve en çok girilen şehir İstanbul olduğu için onun default olmasını isteyebiliriz. Bunun için aşağıdaki örneğe göz atınız...
ÖRNEK 2


Private Sub Command1_Click()
Dim ad As String
ad = InputBox("Şehir Adını Giriniz : ?", " Giriş Kutusu Başlığı")
Print ad
End Sub
Eğer aksi bir durum belirtmediysek açılan InputBox kutusu ekranın tam ortasında açılır. Bazen açılan bu kutuları kullanıcıların ekranı daha iyi görebilmesi için değişik yerlere koyabiliriz. Bunun için ise aşağıdaki örneği incelemeniz yeterli olacaktır...
ÖRNEK 3


İki tane arka arkaya sayı girilerek girilen iki sayının toplamı MsgBox ile bize bildirilsin. MsgBox penceresinde information da olsun.

Private Sub Command1_Click()
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim c As Integer
Dim d As Integer
a = InputBox("1. sayıyı giriniz")
b = InputBox("2. sayıyı giriniz")
c = a + b
MsgBox("iki sayının toplamı = " & c & ,vbinformation)
End Sub
NOT : MesajBox yazımında kullanılan & (ampersant) işareti girilen değeri mesajbox kutusuna taşır.
DÖNGÜLER


If ..... Then ..... Else ...... End If


If deyimi belli bir ifadenin değerine göre bir deyimin işletilmesini sağlar. If deyiminin basitten karmaşığa doğru değişik kalıpları vardır:

1.
If (koşul) Then (işlem)

2.
If (koşul) Then
(işlem1)
Else
(işlem2)
End if

3.
If (koşul1) Then
(işlem1)
ElseIf (koşul2) Then
(işlem2)
Else
(işlem-n)
End if

ÖRNEK


Bu örnek de 1.vize ,2. vize ve final notları girilecek ve puanı 50’den büyükse MsgBox ile geçtiniz değilse bütünleme notunu istet ve sonuç yine 50 den küçükse kalsın değilse geçsin.

Dim a As Integer ,b As Integer ,c As Integer, d As Double, e As Double, f As Double, g As Integer, but As Double
a:
a = InputBox("Birinci vize notu giriniz")
If a < 0 Or a > 100 Then
MsgBox ("Lütfen 0 - 100 arasında bir sayı giriniz")
GoTo a
Else
b:
b = InputBox("ikinci vize notu giriniz")
If b < 0 Or b > 100 Then
MsgBox ("Lütfen 0 - 100 arasında bir sayı giriniz")
GoTo b
Else
c:
c = InputBox("Final notunu giriniz")
If c < 0 Or c > 100 Then
MsgBox ("Lütfen 0 - 100 arasında bir sayı giriniz")
GoTo c
Else
d = ((a + b) / 2) * 0.4
e = (c * 0.6) + d
If e > 50 Then
MsgBox ("Geçtiniz")
FontBold = True
FontSize = 12
FontName = "tahoma"
ForeColor = RGB(15, 65, 85)
Print "Ortalama Notunuz =" & e
Else

' her if muhakkak end if le kapatılmalı iç içe çok sayıda if konabilir. if tek satırda bitirilebilir.

MsgBox ("Kaldınız")
f:
f = InputBox("Bütünleme notunu giriniz")
If f < 0 Or f > 100 Then
MsgBox ("Lütfen 0 - 100 arasında bir sayı giriniz")
GoTo f
Else
but = (f * 0.6) + d
If but > 50 Then
MsgBox ("geçtiniz")
Else
MsgBox ("artık sizi kimse kurtaramaz")
End If
Print "Son notunuz ="; but
End If
End If
End If
End If
End If

Select Case

Kullanımı Kalıbı


select case değişken
case
case
end select

ÖRNEK 1


Klavyede 0 - 5 arasında bir rakam girilecek ve ne girildiğini msgbox la bize göstersin

'Birinci Bölüm

Dim a As Integer

a = InputBox("1 - 5 arasında bir sayı giriniz")

Select Case a

Case 1
MsgBox ("girilen sayı 1'dir")
Case 2
MsgBox ("girilen sayı 2'dir")
Case 3
MsgBox ("girilen sayı 3'dür")
Case 4
MsgBox ("girilen sayı 4'dür")
Case 5
MsgBox ("girilen sayı 5'dir")'ikinci bölüm

'mesala 8 rakamini girin

Case Else
MsgBox ("boyle bir sayi girilemez")

'üçüncü bölüm

'5-100 arasındaki tüm sayılar için

Case 5 To 100

'yazılır

End Select

For ..... Next


Bir grup deyimi belli sayıda çalıştırarak bir döngü oluşturur. Döngü bir kez işledikten sonra artırım değeri eklenir. Eğer herhangi bir artırım değeri kullanılmadıysa o zaman bir arttırılır. Sayaç değeri bitiş değerinden büyük olduğu zaman döngü sona erdirilir ve program Next deyiminden itibaren devam eder.
Döngü değimleri amaç değişkenlerin değerlerini belli aralıklarla yaptırmak. Belli aralıklardaki sayıların toplamı , çıkartmak, çarpmak

Kalıp


FOR değişken = 1 TO 20
'
'
'
'
NEXT

ÖRNEK 1 (1’den 10’a Kadar Olan Sayıları Toplatma)


Private Sub Command1_Click()
Dim a As Integer
Dim b As Integer
For a = 1 To 10
b = b + a 'buradaki yeni b= kavramı mat. = değil
Next
Print b
End Sub
AÇIKLAMA : Yukarıdaki Örneğimizi Form_Resize Olayına Yazdık. Peki Form_Resize Nedir?
Form_Resize Formun Tekrar Boyutlanma Olayıdır. Yani Form’un Kenarından Tutup Boyutunu Küçülttüğümüzde yada Büyülttüğümüzde Form_Resize Yordamı İçindeki Kodlar Gerçekleşecektir.
Form’un Load Olayında Otomatikman Resize Olayı da Uygulanabilmektedir...

Visual Basic ve Çizim Yapmak


Bir form üzerine çizim yapmak için daha önce belirttiğimiz gibi ScaleWidth(X) ve ScaleHeight(Y) koordinatlarından ve twip ölçü birimlerinden yararlanacağız. Form üzerinde çizeceğimiz bir noktanın koordinatını belirtirken formun üst sol köşesi (0,0) dır ve X değeri sağa doğru Y değeri ise aşağıya doğru artar. Formun üstündeki mavi bar bu değerler dışındadır.

Line


İstenilen koordinatlar arasında çizgi çizmek veya kutu çizmek için kullanılır.

KALIP

Line(Xbaslangıç,Ybaslangıç)-(Xbitis,Ybitis),çizgi rengi ,BF

BF = Otomatik kutu yapmak için kullanılır.
Örnek (Klavye’den Girilen Rakamlarla Kutu Çizmek)


Private Sub Command1_Click()
Dim a, b, c, d, e, f, g
a = InputBox("xbas")
b = InputBox("ybas")
c = InputBox("xbit")
d = InputBox("xbit")
e = InputBox("R rengi için 255 e kadar bir sayı gir")
f = InputBox("G rengi için 255 e kadar bir sayı gir")
g = InputBox("B rengi için 255 e kadar bir sayı gir")
Line (a, b)-(c, d), RGB(e, f, g), BF
End Sub

Circle


İstenilen koordinatlar arasında daire çizmek için kullanılır.

KALIP

Circle(Xbaslangıç,Ybaslangıç),Yarı çap, çizgi rengi

Örnek


Aslında Circle deyiminin alacağı iki üç parametre daha vardır. 4. parametredeki rakam 0 olursa tam çember 6 olursa da çemberin bir kısmı çizilir. 4. parametre 0-6 arasında değer alabilir.

Private Sub Command1_Click()
DrawWidth = 4
Circle (2500, 2500), 1000, RGB(255, 0, 0), 1 ‘Rakam Değiştirilerek Denemeler Yapabilirsiniz...
End Sub

PSet


Formun herhangi bir noktasına nokta koymak için kullanılır.

KALIP

PSet (Xbaslangıç,Ybaslangıç), çizgi rengi

Örnek


Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
If Button = 1 Then
ForeColor = RGB(255, 0, 0) 'Kırmızı
DrawWidth = 3 ‘Çizgi kalınlığı – Bu değeri Değiştirip denemeler yapabilirsiniz...
PSet (x, y)
End If
End Sub
Fonksiyonlar


Fonksiyonlar belli işlemleri yaparlar (örneğin bir sayının kare kökünü almak yada verilen bir tarih bilgisini yıl cinsine çevirmek gibi) ve bir değeri döndürürler. Bu nedenle genellikle bir değere eşitlenerek kullanılır.


Abs Fonksiyonu


Bir sayının mutlak değerini bulmak için kullanılır.
Örnek


Private Sub Command1_Click()
Dim a As Double
Dim b As Double
a = InputBox("Bir Sayı Giriniz")
b = Abs(a)
Print "Girdiğiniz sayının mutlak değeri = "; b
End Sub


Asc Fonksiyonu


Herhangi bir String bilginin ilk karakterine karşılık gelen ASCII kodunun değerini verir.

Örnek


Private Sub Command1_Click()
Dim al
al = Asc("A")
Print al
al = Asc("a")
Print al
al = Asc("ilker")
Print al
End Sub

Chr Fonksiyonu


Asc fonksiyonunun tersidir yani ASCII kodunun karakter olarak karşılığını verir.

Date Fonksiyonu


Sistem Tarihini Gösterir.
DateDiff Fonksiyonu


İki tarih arasındaki sürede geçen zamanı belirtir.
Örnek


Private Sub Command1_Click()
Dim tarih As Date
tarih = InputBox("Doğum tarihinizi giriniz", "BAŞLIK", "30/09/1988")
MsgBox ("Siz" & DateDiff("d", Now, tarih) & " Gün Önce Doğmuşsunuz")
End Sub

Int Fonksiyonu


Girilen sayıyı yuvarlayarak yazılmasını sağlar.

LCase Fonksiyonu


Yazdığınız bir yazının bütün harflerini küçük harfe çevirir.
Left Fonksiyonu


Soldan istediğimiz kadar karakteri bulmamızı sağlar.

Len Fonksiyonu


Bir bilginin karakter olarak uzunluğunu veya değişken tipinin kapladığı byte alanını verir.
Ltrim, Rtrim ve Trim Fonksiyonları


Bir metnin içindeki boşlukları çıkartarak bitişik metin oluşturur. LTrim bilginin sol tarafındaki boşlukları atar. Rtrim bilginin sağ tarafındaki boşlukları atar. Trim bilginin sol ve sağ tarafındaki boşlukları atar.

Örnek


Private Sub Command1_Click()
Dim ad, a, b, c
ad = " İLKER ÇAPLI "
a = LTrim(ad)
b = RTrim(ad)
c = Trim(ad)
Print a
Print b
Print c
End Sub

Mid Fonksiyonu


Bir metnin içindeki istenilen kısımdan kelime almak için kullanılır.

KALIP

Mid(değişken,başlangıç,uzunluk)

Örnek 1


'Form Üzerine 4 tane Command Button Yerleştirin ve Aşağıdaki Kodları Code Bölümüne General Declerations Kısmından ‘Yapıştırmaya Başlayın...

Dim ad As String

Private Sub Command1_Click()
Print Mid(ad, 7, 5)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Print Mid(ad, 1, 24)
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Print Mid(ad, 7)
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Print Mid(ad, 1, 6)
End Sub

Private Sub Form_Load()
ad = "İlker Çaplı Kodkolik.Com"
FontName = "Verdana"
FontSize = 15
End Sub

Now Fonksiyonu


Sistem tarih ve zamanını verir.

Örnek 1


Private Sub Command1_Click()
MsgBox "Bu Günün Bilgisi :" & Now, vbOKOnly, "Tarih Bilgisi"
End Sub

Round Fonksiyonu


Belli sayıda ondalık basamağa sahip yuvarlanmış sayı oluşturur.

KALIP

Round (değişken,ondalık kısım)

Örnek


Private Sub Form_Load()
Cls
Dim Sayı, Yenisayı
Sayı = "123,4567890000"
Yenisayı = Round(Sayı, 3) ' Sonuç = 123,456
Show
Print Yenisayı
End Sub

Space Fonksiyonu


İstenilen sayıda boşluk oluşturur.

Örnek


Private Sub Form_Load()
Cls
Me.Caption = "İLKER" & Space(25) & "ÇAPLI"
FontSize = 18
FontName = "Verdana"
Show
Print "Formun Başlığına Dikkat!"
End Sub

Shell Fonksiyonu


Hazırladığımız program içerisinde başka bir programı çalıştırmak için kullanılır.

KALIP

Shell(yol[penceretipi])


vbHide

0

Pencere gizli olarak aktifleşir.
vbNormalFocus

1

Pencere normal boyutlarında açılır.
vbMinimizedFocus

2

Pencere simge olarak açılır.
vbMaximizedFocus

3

Pencere tüm ekranı kaplar.
vbNormalNoFocus

4

Pencere geri yüklenir. Focus başka bileşende
vbMinimizedNoFocus

6

Pencere simge olarak yüklenir. Focus başka bileşende.


Örnek 1


Private Sub Command1_Click()
Dim a
a = Shell("c:\windows\system32\calc.exe", 3)
End Sub

Sqr Fonksiyonu


Bir sayının kare kökünü alır.

Örnek


Private Sub Command1_Click()
Dim a, b, c, d As Double
c = InputBox("Bir Sayı Giriniz")
If c < 0 Then
MsgBox ("Yanlış Sayı Girdiniz")
Else
d = Sqr(c)
Print d
End If
End Sub

String Fonksiyonu


İstenilen karakterin ilk harfini yan yana istediğimiz adette yazmamızı sağlar.

Örnek


Private Sub Command1_Click()
Dim sor
sor = InputBox("Bir Karakter Giriniz.")
FontSize = 10
Print String(10, Chr(65))
Print String(20, "_")
Print String(12, sor)
End Sub

Time Fonksiyonu


Sistem zamanını gösterir.

Örnek


Private Sub Command1_Click()
Dim zaman
MsgBox ("Sistem Tarihi : ") & Time
End Sub

UCase Fonksiyonu


Bir ifadeyi büyük harfe çevirir.

Örnek 1


Private Sub Command1_Click()
Dim a, b
a = "www.Kodkolik.com"
b = UCase(a)
Print b
End Sub

Val Fonksiyonu


Bir ifadenin içindeki ilk rakam veya rakamları alır.

Örnek 1


Private Sub Command1_Click()
Dim a
Dim b As Single
a = InputBox("Bir Sayı Giriniz...")
b = Val(a)
Print b
End Sub
 

Serkan Baysal

Altın Üye
Altın Üye
Uzman Üye
Kayıt
10 Haziran 2008
Mesaj
2.204
Tepki
76
Paylaşım için teşekkürler. Helede benim gibi programcılık okuyup, yarıda bırakmış biri için güzel bilgiler. Emeğinize sağlık.
 

acemiphoto

Üye
Kayıt
21 Eylül 2010
Mesaj
137
Tepki
2
@serhan


KISA OLSAYDI OKUYACAKTIM AMA...........

aRKADAŞIMIZI tEBRİK eDİYORUM
:clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2:
:grafikerler::grafikerler::grafikerler::grafikerler::grafikerler::grafikerler::grafikerler:
:turkiye::turkiye::turkiye::turkiye::turkiye::turkiye::turkiye::turkiye:
 
Yukarı Alt