Yönelme, Sıçrama (Jumping) Kontrolleri

Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
ASP ile programlar ürettiğimizde bazı durumlarda aynı kod parçasını birden fazla kullanmamız gerekebilir ASP ile oluşturulmuş bir kod bloğunun ana program içerisinde islenildiği anda kullanılması programcıya esneklik ve kolaylık sağlar. Bu tekrarlanacak mini program parçacıkları alt program (prosedür ) ve fonksiyon olarak adlandırılır.

Basit bir örnek vermek gerekirse; iletişim ve adres bilgileriniz sitenizde bulunan her sayfanın altına eklemeniz gerektiğini düşünelim.

Bu işlem sürekli tekrar gerektiren bir grup kod olduğuna göre, prosedür kullanımı uygun bir çözüm olacaktır. Böylece herhangi bir sayfada iletişim bilgilerimizi eklemek istediğimizde gerekli prosedürü çağırmak yeterli olacaktır.

Prosedürler (Procedures)

Prosedürler 3 bölümden meydana gelirler. İlk bölümde prosedürün adı yer alır. İkinci bölümde ise çalıştırılacak kod bloğu, son bölümde ise sonlandırma deyimi ( End Sub ) bulunur.

Prosedürlerin genel yazım formatı aşağıda ki gibidir.


Kod:
Sub prosedür_İsmi

---------------------

ASP Kodları

---------------------

End Sub


Daha önce vermiş olduğum iletişim bilgilerini ekrana basan bir alt program (prosedür ) oluşturalım:


Kod:
<%

Sub İletisim_bilgileri

Response.Write "Ortaklar caddesi Yıldız Han " & "<BR>"

Response.Write "Işık Apartmanı Kat:1 No:7" & "<BR>"

Response.Write "Mecidiyeköy-İstanbul " & "<BR>"

End Sub

%>ASP programımızın herhangi bir yerinde bu iletişim bilgilerini yazdırmamız gerektiğinde ise bu prosedürü çağırmak yeterli olacaktır. Bir prosedür CALL deyimi veya sadece prosedürün adı kullanılarak çağırılabilir.

Aşağıda bahsettiğimiz 2 farklı prosedür çağırma işlemini görebilirsiniz:


Kod:
<%

'Ana ASP Kodlarımız

---------------------

---------------------

CALL iletisim_bilgileri

---------------------

'Programımız devam ediyor

'Prosedür tıpkı aşağıda olduğu gibi sadece ismi yazılarak da çağırılabilir.

İletisim_bilgileri

---------------------
%>
Parametre Kullanımı

Prosedürler kendisine gönderilen değişkenlere bağlı olarak farklı çalışma şekilleri gösterebilirler. Bu değişkenler parametre olarak adlandırılır. Daha önce anlattığımız iletişim bilgileri prosedürünü şimdi parametre ile gerçekleştirelim. Düşünün ki farklı ülkeler için farklı iletişim bilgileri kullanmak istiyorsunuz. Bu problemi ülke adını parametre olarak alan bir prosedür ile çözebiliriz.


Kod:
<%

Sub iletisim_bilgileri(ulke)

Select case ulke

Case "Türkiye"

Response.Write "Türkiye için iletişim adresleri......." & "<BR>"

Case "İngiltere"

Response.Write "Contact Information for England.." & "<BR>"

Case Else

Response.Write "Yanlış parametre veya parametre tanımlamadınız !!!" & "<BR>"

End Select

End Sub

%>


Yukarıda anlatılan prosedür herhangi bir sayfaya dahil edilmek ve ilgili parametre sağlanmak suretiyle çalıştırılabilir. Aşağıdaki kodu inceleyiniz :


Kod:
<%

'ASP Kodları

---------------------

---------------------

iletisim_blgileri("Türkiye")

---------------------

%>Şeklinde bir kodlama ile alt programa "Türkiye" parametresini göndermiş oluyoruz böylece case "Türkiye" satırı devreye girecek ve Türkçe iletişim bilgileri ekrana basılacaktır. Aynı kod iletisim_bilgileri("İngiltere") şeklinde kullanılmak suretiyle İngilizce adres bilgileri ekrana yazılabilir eğer hiçbir parametre gönderilmezse veya yanlış bir parametre ile alt program çağırılırsa ekrana Case Else bloğundan dolayı devreye girecek olan " Yanlış parametre veya parametre tanımlamadınız !!! " mesajı yazılır.
 
Yukarı Alt