Geç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması

Yazar Tarih: 07 Şubat 2019

Başvuru için son tarih: 08 Nisan 2019

Yarışma Teması: “2019 Milli Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Kongreler”

Yarışma Amacı: Kültür ve Turizm Bakanlığınca; genç tasarımcılar arasında yakın tarihimiz konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “2019 Milli Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Kongreler” konulu “Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir.

1919 yılı; işgale karşı Milli Mücadele’nin başladığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, Türk tarihinin önemli bir yılıdır. I. Dünya Savaşı sonrasında vatanın birçok bölgesi işgale uğramıştır. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a geçişi ile Milli Mücadele başlamış, Amasya Genelgesi ve sonrasında gerçekleştirilen Erzurum ve Sivas Kongreleriyle bu mücadelenin amaç, yöntem ve hedefleri belirlenmiş ve “Heyet-i Temsiliye” kurulmuştur.

Mustafa Kemal Paşa ile bu dönemde görev alan milli mücadele kahramanlarımızı hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla Bakanlığımızca Genç Sanat kapsamında düzenlenen “2019 Milli Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Kongreler” konulu Afiş Tasarım Yarışması” neticesinde gerçekleştirilecek olan sergi, seçici kurul tarafından yarışmanın amaç ve kapsamına uygun olarak seçilerek sayısı belirlenecek olan afiş tasarımlardan oluşacaktır.

Yarışma Takvimi:

 • Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

Yarışma Jürisi:

Katılım Koşulları:

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans düzeyinde Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Bölümleri, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri, İletişim Fakülteleri, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2018-2019 öğretim yılları içerisinde mezun olan tüm T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.
 • Önlisans/Lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/ lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında diplomalarının fotokopilerini beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmacılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her katılımcı herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş kendilerine ait özgün bir (1) adet tasarım ile katılabilir.
 • Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen afiş tasarımları sergilenecektir.
 • Seçici kurulca çevrimiçi ortamda değerlendirilecek afişin dosya boyutu 2 MB’ın altında olacak şekilde kaydedilmelidir. Tasarımlar öncellikle (50X70 cm) ölçülerinde, 150 dpi çözünürlüğünde ve JPEG formatında yüklenmelidir.
 • Ayrıca afişlerin, sergi için baskı hazırlığı da düşünülerek dijital orijinaller CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte PDF ya daJPEG formatında kaydedilmelidir. Sergiye girecek olan eserlerin, fotoblok baskıları Bakanlıkça yapılacaktır.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Yarışmaya katılım sağlamak için, 25 Şubat-08 Nisan 2019 tarihleri arasında yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek ve katılım formunu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra gerekli belgeleri ve afiş tasarımlarını yükleyeceklerdir.
Ödüller:
 • Başarı Ödülü (10 adet) 7.000 .-TL + Başarı Belgesi,
 • Mansiyon (10 adet) 3.000.- TL + Başarı Belgesi,
 • Sergileme 500 TL.-+ Katılım Belgesi verilecektir.
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
https://plastiksanat.kultur.gov.tr/

Grafik Haber