Grafik Tasarım Terimleri

Yazar Tarih: 14 Aralık 2017

Bir olayın, niceliğin türlü durumlarını göstermeye ya da birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan, çizgilerden oluşmuş biçime grafik diyoruz. Renkli yada renksiz çizgilerden veya noktalardan meydana gelen bu biçim, bir konuyu tartışır yada anlatırken görsel manada büyük kolaylık sağlamaktadır. Görsel algıya yönelik hazırlanan bu çalışmaların temel zeminini grafik çalışması olarak değerlendirebiliriz. Bu konu üzerinde yapılan iletişimsel konuşmalarda; anlatma, açıklama gibi durumlarda aynı dili konuşmak önemlidir.

Her sektörde olduğu gibi grafik tasarım sektörünün de kendine has bir dili vardır. Ortak çalışmalarda, müşteri sunumlarında veya ders anlatımlarında aynı dili konuşmak gerek, zaman açısından tasarruf sağlaması gerekse, anlatan ve dinleyenin zihninde aynı sonucun oluşması bakımında önemlidir. Bu anlamda sektörel bazda düşünüldüğünde; ister sektöre yeni giriş yapmış olsun, isterse bilgilerini tazelemek isteyen deneyimli grafikerler için Grafik Tasarım terimlerini derledik.

DPI (Dots Per Inch) Nedir?

Bir inç karedeki nokta sayısı demektir. Bir başka deyimle; bir görseli oluşturan piksellerin, toplam sayısına verilen genel ad’dır. Çözünürlük olarak da bilinmektedir.

RGB Nedir?

RGB renk uzayı, İngilizcedeki ‘Red’ ‘Green’ ‘Blue’, yani ‘Kırmızı’ ‘Yeşil’ ‘Mavi’ kelimelerinin baş harflerinden ismini alan bir renk uzayı olup en sık kullanılanlardandır.

CMYK Nedir?

CMYK, baskıda dört temel işlem renginin kısaltmasıdır. CMYK’da renkler şunlardır: Cyan: Cam göbeği, Magenta: Eflatun, Yellow: Sarı, Key (black): Siyah’tır.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) Nedir?

Görüntü dosyası biçimi olan JPEG, Joint Photographic Experts Group tarafından standartlaştırılmış bir sayısal görüntü kodlama biçimidir.

PNG (Portable Network Graphics) Nedir?

PNG, “Taşınabilir Ağ Grafiği” anlamındaki PNG’in kısaltmasıdır ve kayıpsız sıkıştırarak görüntü saklamak için kullanılan bir saklama biçimidir. PNG biçiminde paletli ya da gerçek renkte görüntüler seçimlik bir saydamlık kanalıyla saklanabilir.

PSD Nedir?

Psd ya da açılımı ile Photoshop Document denilen kavram, tamamlanmış ve yahut tamamlanmamış bir çalışmanın kayıt edilmesi, gelmesi anlamına gelir.

GIF (Graphics Interchange Format) Nedir?

GIF, İngilizce Grafik Değiştirme Biçimi anlamına gelen Graphics Interchange Format’ın kısaltmasıdır ve bir sayısal resim saklama biçimidir. Kayıpsız sıkıştırma kullanır. 8-bit renge kadar destek verir ve 1-bit’lik saydamlık sunar.

Logo Nedir?

Temsil ettiği, kurum, kuruluş, marka yada ürünü temsil etme özelliğine sahip, amblem ve sözcük dizesiyle desteklenebilen biçimlerin tümüne logo denir.

Amblem Nedir?

Temsil ettiği kurum, kuruluş, marka yada ürünü tanıtmaya yarayan işaretsel simgelerdir.

Slogan Nedir?

Bir kurum, kuruluş, marka yada ürüne ait tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, kimlik oluşturmak, misyon belirlemek, vizyon oluşturmak amacıyla yaratılacak veya varolan bir düşünceyi yaymak, bir eylemi desteklemek için ortaya atılan, kısa ve çarpıcı söz.

İllustrasyon Nedir?

Çizim sanatının abartılı ya da doğada benzeri görülemeyecek ve deneysel olarak kurgulanamayacak kompozisyonlarla resmedilmesi demektir. Gerçekçi resim sanatının bir dalı sayılabilir. Genellikle reklam, eğitim ve fantastik anlatımlara destek olarak çizilir.

Eskiz Nedir?

Kelime olarak “ön çalışma, taslak” anlamına gelmektedir. Esas çalışmaya başlanmadan önceki, model üzerinde çözümlemelerin yapıldığı kısa ve seri olarak yapılan çizimlerdir.

Mizanpaj Nedir?

Öğelerin çalışma alanı içerisindeki yerleşimidir. Görsel etkinin arttırılması ve bilginin okuyucuya yada izleyiciye aktarımını maksimum düzeyde sağlaması için yapılır.

Piktogram Nedir?

Piktogram ya da piktograf bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboldür. Bu sembollere dayalı yazı sistemine “piktografi” denir. Piktografi; temsili ve grafiksel çizimler şeklinde kullanılan bir anlatım biçimidir. Park Yapılmaz, Bay-Bayan işaretleri buna örnektir.

Punto Nedir?

Baskı yazılarının genel ölçü birimidir. 1 punto, metrik sistemde yaklaşık 0,376 mm.dir. Bir harfin yüksekliği milimetre olarak ölçülüp dörde bölünerek yaklaşık punto değeri bulunabilir. 12 puntoluk harf ölçüsüne pica denilmektedir.

Tipografi Nedir?

Tipografi çalışmaya uygun yazı tipi, punto büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boşluk ve benzer etkenlerin kombinasyonlarına denir.

Format Nedir?

Biçimin, ölçümün ya da bir yayının görünüşü için kullanılan genel bir terim. A4 formatında, A5 formatında, video klip formatı şeklinde biçim açıklamasıdır.

Degrade Nedir?

Gradient tekniği olarak bilinmektedir. Bir başka değişle renkler ve tonlar arasındaki yumuşak geçişin adıdır.

Önizleme (Preview) Nedir?

Gerçekleştirilen çalışmanın, ürün olarak son halinin baskı sonrası sonucu görmeye denir.

İnfografik Nedir?

Bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler, açıklayıcı bir şekilde sergiler.

Broşür Nedir?

Tanıtım amacı taşıyan, renkli olarak hazırlanan tanıtım kitapçığı. Bir, iki, üç sayfa ya da akordeon kırımlı olabilir, bilgi vermek amaçlı kullanılır.

Afiş Nedir?

Afiş tanıtım sağlamak, duyurabilmek için hazırlanmış, kalabalıkların görebileceği yerlere asılmış, genellikle resimli duvar duyurusu.

İnsert (İnsört) Nedir?

Perakendecilerin indirim dönemlerinde indirimdeki ürünlerini, indirim sürelerini, kampanyalarını ve şirketleri hakkındaki bilgileri müşterilerilerine duyurmak için yayınladıkları ilanlardır.

Layer Nedir?

Birden fazla görüntüyü birleştirmek, bir görüntüye metin eklemek, vektör grafik şekilleri eklemek, gölge veya ışıma gibi özel efektler eklemek ve daha fazlası kullanılan katmanlara denir.

Tram Nedir?

Tram cm² ye vurulan nokta sayısıdır. Ton farklılıklarını hep aynı koyulukta farklı büyüklükte (AM) veya miktarda (FM) nokta zemine dönüştürme işlemine ise tramlama denilmektedir.

Revolta Nedir?

Basılı bir dokümanın ön ve arka sayfalarını aynı kalıpta basma işlemine denir. Revolta işleminin yapılabilmesi için kağıdın ön ve arka yüzleri aynı özellikte olmalıdır. Ön ve arka yüzleri farklı özelliğe sahip kâğıtlarda revolta uygulanamaz.

*Daha fazlasını öğrenmek veya bir başkasına ışık olmak için; listede var olmayan terimleri yorum olarak ekleyebilirsiniz.

Haluk Ekinci

@halukingcom