İzocam Öğrenci Yarışması 2019

Yazar Tarih: 21 Şubat 2019

Başvuru için son tarih: 06 Mart 2019 (Teslime 12 gün kaldı)

Yarışma Amacı: Milano yeni bir gelişim aşamasıyla karşı karşıya bulunmaktadır. 2030’a kadar, 12.000’den fazla kişi, 85 yaşın üzerinde olacakken, 50.000’den fazlası, 19 ila 34 yaş arasındaki genç nüfusu temsil edecektir.

Bu şehir için geliştirilmekte olan plan herkesi ve her yeri kapsayıcı bir büyüme arayışında olup hiç bir şeyi dışarda bırakma şansı yoktur. Yapılacak çalışmaların şehir merkezine ve dış mahallelere odaklanması gerekmektedir.

Aynı zamanda, büyümenin sürdürülebilir olması ve Milano’da yaşayan herkesin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 2030 itibariyle, Milano Belediyesi bu şehrin insanları ve mekânları yeni platformlar aracılığıyla birleştiren, kişisel, profesyonel ve sosyal fırsatlar sunan, insanları çeken, çevreye olan saygıyı artıran ve sürekli yenilenme sürecinde şehrin gelişiminde sürdürülebilir bir tutumu teşvik eden küresel bir ağın merkezi olmasını öngörmektedir.

Saint-Gobain tarafından Milano Belediyesi ile yakın işbirliği içinde geliştirilen 2019 Uluslararası Multi Konfor Öğrenci Yarışması’nın konusu, #milano2030 vizyonu doğrultusunda Crescenzago metro istasyonu alanının kente bağlanarak gençleştirilmesi ve canlandırılmasıdır. Katılımcılardan, mevkiinin bölgesel bağlamını göz önünde bulundurarak kentsel mekâna entegre olan Crescenzago metro istasyonu alanının sürdürülebilir gelişimi ve geleceği için bir vizyon oluşturmaları beklenmektedir. Proje; konut, kamusal alanlar ve hizmetler dâhil olmak üzere yeni bir karma kullanım ile bağlantılı olan mevcut üç alanın yenilenmesini gerektirmektedir. Proje, yenilikçi, sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve Multi Konfor kriterleriyle uyumlu olmalıdır.

 • Önerilen çözüm;
 • • Milano Belediyesi’nin 2030 vizyonunu içermeli (# milano2030)
 • • Bölgenin çevresine uymalı ve mahalleyi daha ileri götürmeli
 • • Ekonomik açıdan uygun fiyatlı olmalı
 • • Yapıcı ve sürdürülebilir toplum gelişimi için çözüm önerisi getirmelidir.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın İlanı: Ocak 2019
 • Ulusal Birinci Aşama Proje Teslimi: 6 Mart 2019 Çarşamba, Saat 23:59 (web sitesine dijital yükleme)
 • Ulusal Birinci Aşama Sonuçların duyurumu: 15 Mart 2019 Cuma
 • Ulusal İkinci Aşama Proje Teslimi: 24 Nisan 2019 Çarşamba, Saat 23:59 (web sitesine dijital yükleme)
 • Ulusal İkinci Aşama Jüri Sunumu: 1 Mayıs 2019, Çarşamba,
 • Uluslararası Aşama Sunum Teslimi: 10 Mayıs 2019, Cuma, Saat 14:00’a kadar
 • Uluslararası Aşama Jüri Sunumu: 5 – 8 Haziran, Milano

Katılım Koşulları:

 • Yarışmanın ilk aşamasına üniversitelerin tüm bölümlerinden öğrenimi devam eden 1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmanın ulusal aşamasında, her grupta en az bir mimarlık öğrencisi olması şartı aranır.
 • Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Katılım bireysel olarak veya 2 kişiden oluşan ekipler halinde olabilir. Yarışmacı sadece tek bir proje grubunda yer alabilir.
 • Seçici kurul ve organizatör kuruluş bünyesinde (İzocam A.Ş.), yarışmayla ilgili çalışanlar, yarışmanın her hangi bir evresinde görev almış olanlar ve bu kişilerle birinci dereceden akrabalığı olanlar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.
 • Yarışmaya katılmak isteyen tüm öğrenciler www.izocamogrenciyarismasi.com sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt olmalıdır. Ekip halinde yapılan başvurularda her üye için ayrı form doldurulmalıdır. Yarışmaya kayıt yaptırmayan öğrenciler projelerini teslim etseler bile katılımları geçersiz olacaktır.

Jüri:

 • Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Yük. Mim. Ali Erkan Şahmalı, Günarda Proje Yönetimi Genel Müdürü
 • Yük. Mim. Durmuş Dilekçi, Dilekçi Mimarlık Kurucusu
 • Yük. Mim. Hakan Demirel, Suyabatmaz Demirel Mimarlık Kurucu Ortağı
 • Doç. Dr. Gülten Manioğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Mehmet Çalışkan, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Dr. Kemal Gani Bayraktar, İzocam Pazarlama Direktörü

Nasıl Katılırım:

 • Yarışma www.izocamogrenciyarismasi.com üzerinden yürütülecektir

Ödüller:

Ulusal İkinci Aşamada dereceye girecek projeler para ödülü ve Milano’da gerçekleşecek uluslararası finale katılma hakkı kazanır.

 • Birincilik ödülü : 8.000 TL
 • İkincilik ödülü : 6.000 TL
 • Üçüncülük ödülü : 4.000 TL

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • İZOCAM

Grafik Haber