Şekil değiştirme komutları. Weld-Trim-Intersection ve Boundary özellikleri.

Yazar Tarih: 08 Mayıs 2013

M. Hikmet Aydıngüler