Arrange /Organizasyon Menüsü (5)

Murat Vardar

Uzman Üye
Uzman Üye
Kayıt
14 Ocak 2012
Mesaj
4.332
Tepki
1.051
Tekstil Grafik Kursu
CorelDRAW X4 versiyonu üzerinden anlatımla,
CorelDRAW öğrenmeye giriş bölümünü oluşturma amaçlı bir küçük görsel anlatım.
Bu derslerimizi oluştururken gözden kaçırdığımız veya ifadelerde bir takım eksik noktalar yada detaylar olabilir,
lütfen konu hakkında gerçek bilgi ve tecrübesi olan arkadaşlarımız beni/bizi yalnız bırakmazlarsa
hedefe ulaşabilmek için büyük bir adım olacaktır, Sitemizdeki mevcut bilgilerin güncellenmesi adına...

Corel DRAW 'a Yeni Başlayanlar İçin Güncel Ders Anlatımı / Menüleri Tanıyalım;
Arrange /Organizasyon MenüsüTransformation - Dönüşümler : Corel sayfasında seçili nesnelerin konum, eğim, eğrileme, çevirme, ölçülendirme gibi ayarlamaları yapmayı sağlar

Position - Konum (Alt+F7) : Seçili nesnenin x ve y koordinatlarında konumunun değiştirilmesini sağlar

Rotate - Dönme (Alt+F8) : Seçili nesnenin bir açı değeri girilerek çevrilmesini sağlar

Scale - Ölçek (Alt+F9) : Seçili nesnenin yüzde cinsinden ölçeklendirilmesini sağlar

Size - Boyut (Alt+F10) : Seçili nesnenin yeniden ölçeklendirilmesini sağlar

Skew - Eğ : Seçili nesnenin verilen açı değerinde yatay veya dikey düzlemde eğriltilmesini sağlar

BURASI ÖNEMLİ; Transformation menüsü seçildiğinde corel sayfasında sağda açılacak olan menü grubunun altında yer alan “Apply” sadece istenilen özelliğin uygulanmasını, “Apply to Duplicate” ise istenilen özelliklerin, seçilen nesnenin kopyasını oluşturarak, kopyasına uygulanmasını sağlar.


Clear Transformation - Dönüşümleri Temizle : Transformation menüsüyle yapılan bütün değişikliklerin temizlenmesini, iptal edilmesini sağlar

Align and Distribute - Hizalama ve Dağılım : Corel sayfasında seçili olan iki yada daha fazla nesnenin birbirine göre konumlarının ayarlanmasını sağlar

BURASI ÇOK ÖNEMLİ; Hizalama işlemi yapılmadan önce uygulama yapılacak nesnelerin seçimi çok önemlidir.
İlk seçilecek nesne referans alınacak nesne olup, “shift” tuşuna basılarak seçilecek ikinci nesne ise hizalama işlemlerinin uygulanacağı nesne olacaktır.


Align Left - Soldan Hizala (L) : İkinci nesnenin ilk nesnenin sol tarafına hizalanmasını sağlar

Align Right - Sağdan Hizala (R) : İkinci nesnenin ilk nesnenin sağ tarafına hizalanmasını sağlar

Align Top - Üstten Hizala (T) : İkinci nesnenin ilk nesnenin üst tarafına hizalanmasını sağlar

Align Bottom - Alttan Hizala (B) : İkinci nesnenin ilk nesnenin alt tarafına hizalanmasını sağlar

Align Centers Horizontally - Yatay Merkezleri Hizala (E) : İkinci nesnenin ilk nesnenin yatay olarak ortasına hizalanmasını sağlar

Align Centers Vertically - Dikey Merkezleri Hizala (C) : İkinci nesnenin ilk nesnenin dikey olarak ortasına hizalanmasını sağlar

Center to Page - Sayfa Merkezine Hizala (P) : Seçili olan nesne(ler)in çalışma sayfasının hem yatay hem de dikey olarak ortasına hizalanmasını sağlar

Center to Page Horizontally - Yatay Olarak Sayfa Merkezine Hizala : Seçili nesne(ler)in yatay olarak çalışma sayfasının ortasına hizalanmasını sağlar

Center to Page Vertically - Dikey Olarak Sayfa Merkezine Hizala : Seçili nesne(ler)in dikey olarak çalışma sayfasının ortasına hizalanmasını sağlar

Order - Sıralama : Seçili nesnelerin birbirlerine göre hangi katmanda yer alacağının belirlenmesini sağlar

To Front Of Page - Sayfada En Öne (Ctrl+Home) : Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre sayfada en üstte yer almasını sağlar

To Back Of Page - Sayfada En Arkaya (Ctrl+End) : Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre sayfada en altta yer almasını sağlar

To Front Of Layer - Katmanda En Öne (Shift+PgUp) : Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesne katmanlarına göre, katmanda en üst sırada yer almasını sağlar

To Back Of Layer - Katmanda En Arkaya (Shift+PgDn) : Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesne katmanlarına göre, katmanda en alt sırada yer almasını sağlar

Forward One - Bir Öne (Ctrl+PgUp) : Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre bir katman yukarıda yer almasını sağlar

Back One - Bir Arkaya (Ctrl+PgDn) : Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre bir katman aşağıda yer almasını sağlar

In Front Of - Önüne : Seçili olan nesnenin seçilecek olan ikinci nesnenin bir katman önüne geçmesini sağlar

Behind - Arkasına : Seçili olan nesnenin seçilecek olan ikinci nesnenin bir katman arkasına geçmesini sağlar

Reverse Order - Tersyüz Et : Seçili olan nesnelerin katmandaki yer konumlarını değiştirmeyi sağlar

Group - Grup (Ctrl+G) : Seçili olan nesnelerin gruplanmasını sağlar

Ungroup - Grubu Boz (Ctrl+U) : Gruplu olan nesnelerin gruplarının çözülmesini sağlar

Ungroup All - Tüm Grupları Boz : Corel sayfasında gruplanmış olan tüm nesnelerin grupların çözülmesini sağlar

Combine - Birleştir (Ctrl+L) : Seçilen nesnelerin alanlarının daha sonra ayrılabilecek şekilde kombine olmasını sağlar

Break Apart - Ayrılacak (Ctrl+K) : Kombine, özel efektler, kontur vb. bazı eklentiler kullanılarak oluşturulan nesneleri birbirinden ayırmak, efektlerini kırmak için kullanılır

Lock Object - Nesneyi Kilitle : Seçili nesneleri üzerinde hiçbir işlem yapılamayan bir konuma çevirir, kilitler

Unlock Object - Nesnenin Kilidini Aç : Kilitlenmiş nesneleri çözer

Unlock All Object - Tüm Nesnelerin Kilidini Aç : Corel çalışmasında varolan tüm kilitli nesneleri çözer

Shaping - Şekillendirme : Corel çalışmasında iki yada daha fazla şeklin alanlarını birbirlerine göre düzenler

Weld - Kaynak : Seçilen/seçilmiş nesnelerin alanlarını birleştirir, tek bir alan haline getirmeyi sağlar

Trim - Kırp : İlk seçilen nesnenin alanını ikinci seçilen nesnenin alanından çıkarılmasını sağlar

Intersect - Kesişim : Seçilen/seçilmiş iki nesnenin alanlarının kesiştiği kısmı yeni bir alan olarak vermeyi sağlar

Simplify - Sadeleştir : Seçilen/seçilmiş iki nesneden en üst katmanda bulunan nesnenin alanını bir alt katmanda yer alan nesneden çıkarmayı sağlar

Front Minus Back - Önden Arkayı Çıkar : Seçilen/seçilmiş iki nesneden alt katmanda yer alan nesnenin üst katmanda yer alan nesnenin alanıyla kesiştiği alanı ve alt katmanda yer alan nesnenin alanının tamamını siler

Back Minus Front - Arkadan Önü Çıkar : Seçilen/seçilmiş iki nesneden üst katmanda yer alan nesnenin alt katmanda yer alan nesnenin alanıyla kesiştiği alanı ve üst katmanda yer alan nesnenin alanının tamamını siler

Convert to Curves - Eğriye Çevir (Ctrl+Q) : Seçili yazı ve şekilleri serbest eğrilere çevirir

Convert Outline To Object - Anahattı Nesneye Dönüştür (Ctrl+Shift+Q) : Seçili yazı ve şekillerin kenar çizgilerini serbest eğrili alanlara çevirir

Close Path - Yolu Kapat : *Freehand, bezier, pen, polyline, 3 point curve, interactive connector, dimension çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde eğer noktalar birleştirilmemişse, bu noktaların birleşmesini sağlar

Closes Nodes With Straight Lines - Yakın Noktaları Düz Çizgi ile Birleştir : Yukarıdaki (*) çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde birleştirilmemiş noktaların arasını düz çizgi olarak birleştirir

Closes Nodes With Curvy Lines - Yakın Noktaları Eğri Çizgi ile Birleştir : Yukarıdaki (*) çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde birleştirilmemiş noktaların arasını serbest eğrili çizgiler olarak birleştirir

Start to End With Straight Lines - Baştan Sona Düz Çizgi : Yukarıdaki (*) çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde çizimin başlangıç ve bitiş noktalarının arasını düz bir çizgi ile birleştirir.

Start to End With Curvy Lines - Baştan Sona Eğri Çizgi : Yukarıdaki (*) çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde çizimin başlangıç ve bitiş noktalarının arasını eğri bir çizgi ile birleştirir.


Bundan önceki derslerimiz de;

File / Dosya Menüsü

Edit / Düzen Menüsü

View / Görünüm Menüsü

Layout / Mizanpaj Menüsü 'nü tanıtmıştık.

Bir sonraki anlatım Effects /Efektler menüsünün tanıtımı.

Faydalı Olması Dileğiyle.


.
 
Yukarı Alt