ASP-Veritabanına nasıl bağlanırız? (ADODB.Connecting)

Abdullah Şahin

Altın Üye
Altın Üye
Kayıt
3 Nisan 2008
Mesaj
2.630
Tepki
89
Öncelikle ActiveX ve Veri Erişim ADO nesnelerinden söz edelim.


ADO gerçekten bir ASP nesnesi olmaktan çok Server Component'i (server bileşeni) sayılır. Bu bileşene biz ASP içinden bir ActiveX nesnesi ile ulaşırız.
Yani daha anlaşılır biçimde söylemek gerekirse, ADO bir Server Bileşeni ve bu bileşene ulaşmak için bir ActiveX nesnesini kullanırız..
PWS kurulumu yaparken Custom / Özel seçeneği seçin ve şunları yapın demiştik:

"açılacak yeni diyalog kutusunda Microsoft Data Acces Components (MS Veri Erişim Bileşenleri) satırına işaret koyarak Alt Bileşenleri Göster düğmesini tıklayın. Açılacak seçme kutusunda ise ADO Documentation satırına işaret koyun. Bu belgelerden daha sonra veri-yönlendirmeli Web uygulaması yaparken yararlanacağız.. "

Burada veri-yönlendirmeli web uygulaması dediğimiz olay, veritabanına veri ekleyip, veritabanından veri çekerek yapacağımız Web Uygulamalarıdır.

ODBC işliyor mu?

ASP sayfaları geliştirme ortamımızda, ODBC (Open Database Connectivity, Açık Veritabanı Bğlantısı) olması gerekir.
Windows 95, 98 veya NT4 işletim sisteminizde Denetim Masasında ODBC, ODBC32 veya "ODBC Veri Kaynakları (32 Bit)" adlı bir simge görüyor olmalısınız. Bunu açın, Sistem DSN sekmesini ve açılan pencerede göreceğiniz Ekle döğmesini tıklayın. Buradaki Access, dBase, Exel, FoxPro, Paradox sürücüleri 4.00.3711.08 veya daha büyük mü? Değilse Microsoft'un sitesinden (
<%

Dim Veriyolu

Set Veriyolu = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Veriyolu.Open "Veri_Adi"

%>

Önce değişkenimizi tanımladık, ardından Veritabanına bağlantıyı sağladık. Daha sonra veritabanına bağlandığımız değişkenle veritabanını açtık: Veriyolu.Open "Veri_Adi" . Veri_Adi yerine tanıttığımız veritabanının adını yazarız. Biz örnek diye tanıttık. O zaman bu bağlantı bize göre şöyle olmalı:
<%

Dim Veriyolu

Set Veriyolu = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Veriyolu.Open "ornekler"

%>

İşte bu kadar kolay..

Biraz önce Internet ortamında veritabanını bu şekilde nasıl tanıtacağız? dedik. Bunun için Ole-DB türü bağlantıyı kullanacağız. Yani bu işlerle uğraşmadan Veritananının doğrudan adresini vererek. Konuyu biraz daha ayrıntılı ele alalım.

OLE-DB türü Veritabanı bağlantısı

Biraz önce öğrendiğimiz veritabanına bağlantı türü DSN' li Veri bağlantısı idi. Şimdi Ole-DB türü yani DSN' siz veritabanı bağlantısını öğreneceğiz. Bunun için veritabanının yolunu tam olarak yazmalıyız. Bir örnek vermek gerekirse:
Dim veriYolu, veriDeyim

Set veriYolu = server.CreateObject("ADODB.Connection")

veriDeyim = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" &_

" Data Source= C:\inetpub\wwwroot\ornek.mdb"

server.mapPath("ornek.mdb")

veriYolu.open (veriDeyim)

Bu örneği biraz geniş olarak ele alalım.
İki tane değişkenimiz var. Önce onları tanımladık. ADO ' nun Connection nesnesi ile veritabanımıza bağlantıyı sağladık, bu bağlantıyı sağlarken Microsoft' un Jet sürücüsünü kullanacağımızı ve sürümünü belirttik.
veriDeyim = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" &_

(Çok küçük bir ayrıntı , deyimin sonundaki "&_" işareti kafanızı karıştırmasın. Bu işaret bir alt satıra indiğimizi belirtiyor. ASP sayfalarında çok uzun deyimleri bu işaret kullanarak bir alt satıra bölebiliriz.)
Daha sonra dosya yolunu verdik. (Sizin dosyanız nerede ise onun yolunu bildirmelisiniz. Ama unutmayın, veritabanı dosyası Web Server'ın kök dizininde olmalı. )
" Data Source= C:\inetpub\wwwroot\ornek.mdb"

Son olarak veritabanımızı açtık..
veriYolu.open (veriDeyim)
 

ibrahimesat

Forumdan Uzaklaştırıldı
Kayıt
31 Temmuz 2008
Mesaj
55
Tepki
0
bende asp.net de şöyle yapıyorum.

dim baglanti as new oledbconnection
baglanti.connectionstring="provider=Microsoft.jet.oledb...

diye gidiyor belirtmek istediğim nokta dim le tanımlama yaparakta bağlantı yapabilirsiniz.
 
Yukarı Alt