AutoCAD Nedir?

Curse

Üye
Kayıt
30 Eylül 2007
Mesaj
315
Tepki
2
AutoCAD Nedir? AutoCAD Nedir?

CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım);
Bilgisayarın en yaygın kullanıldığı alanlardan birisidir. Çünkü hız, hassasiyet, komplike parçaların tasarımı ve bunların kaydedilerek, istenildiğinde istenilen ölçekte kağıda aktarılması yalnız bilgisayarın sunabileceği üstünlüklerdir. Sembol kütüphaneleri bütün CAD programlarında ortak olarak kullanılabilmektedir. Sonuçta, profesyonel kalitede teknik çizimlerin oluşturulmasında CAD programları esastır.

AutoCAD;
Mühendislikten sanata hemen her alanda kullanılan genel amaçlı bir çizim programıdır. Yeni versiyonları ve üçüncü grup program geliştiricileriyle en güçlü CAD programı olan AutoCAD ile yapabileceğiniz işler, yalnız düşünme gücünüzle sınırlıdır. Başka bir deyişle, aklınızda tasarlayabileceğiniz her çizimi AutoCAD ile gerçekleştirebilirsiniz. AutoCAD'i kullanmak bir anlamda sizinle program arasında bir diyalogtur. Komut girişinden görüntülenecek olan mesajlara AutoCAD'in dilini öğrenirseniz kullanımı kolaydır. Komutlar uygun yerlerde kullanıldığında ise programın sunacağı performans şaşırtıcıdır.

AutoCAD Komutları

Resimler, değişik özellikte çizgilerin oluşturduğu şekiller kullanarak inşa edilir. Bu geometrik şekillerin her birine çizim öğesi denir.

Her çizim öğesi, çizimde referans kabul edilen geometrik özellikleri dikkate alınarak ve komut-mesaj satırında görüntülenecek mesajlara göre belirli bir işlem sırası takip edilerek çizilir.
SETTINGS (Ayar) Komutları:
Appertur: Öğe kenetlenme kutusunun büyüklüğünü belirler.
Blips: Belirtilen koordinata işaret koyar.
Dragmode: Çizilmekte olan öğeleri dinamik olarak görüntüler.
Elev: Çalışma düzlemi yüksekliğini belirler.
Grid: Hizalama noktaları arasındaki mesafeyi belirler.
Handles: Çizim öğeleri için tutuş noktalarını belirler.
Linetype: Çizgi tipini seçer veya oluşturur.
Limits: Çizim alanı limitlerini belirler.
Ltscale: Çizgi tipi katsayısını belirler.
Ortho: Yatay ve dikey çizgi modunu kontrol eder.
Osnap: Obje yakalama metodunu belirlemeye yarar.
Qtext: Yazıyı (text) kapladığı alan olarak gösterir.
Setvar: Sistem değişkenlerini kontrol eder.
Snap: Sekme aralıklarını belirler.
Style: Yazı (text) tipini ve özelliklerini belirler.
Tablet: Tableti (Digitizer) kontrol eder.
Ucs: Kullanıcı koordinat sistemini oluşturur.
Ucsicon: UCS ikonunun görüntülenmesini kontrol eder (on/off).
Units: Kullanılacak ölçü sistemini belirler.
Vports: Değişik bakış noktaları için görünüm alanları oluşturur. Bu görünüm alanları çalışırken veya print alırken kullanılabilir.
DRAW (Çizim) Komutları:
Arc: Yay çizer.
Bhatch: Diyalog kutusu desteğiyle alan taraması yapar.
Circle: Çember çizer.
Donut: İçi dolu halka çizer.
Dtext: Dinamik yazı yazar.
Ellipse: Elips çizer.
Hatch: Alanları belirlenen desende tarar.
Line: Düz çizgi çizer.
Pline: Birleşik çizgi çizer.
Point: Nokta çizer.
Polygon: Çokgen çizer.
Sketch: Serbest elle çizim yapmayı sağlar.
Solid: İçi dolu düzlem şekil çizer.
Text: Yazı yazar.
Trace: Kalınlık verilebilen çizgi çizer.
EDIT (Düzenleme) Komutları:
Array: Çizim öğelerini doğrusal veya açısal formda çoğaltır.
Attedit: Attributlari (Nitelikler) düzenler.
Break: Çizim öğelerini kırar ve istenilen kısmını siler.
Chamfer: Çizim öğelerinin kesişen köşelerine pah kırar.
Change: Çizim öğelerinin özelliklerini ve konumunu değiştirir.
Chprop: Çizim öğelerinin özelliklerini değiştirir.
Copy: Çizim öğelerinin kopyasını istenilen yere oluşturur.
Ddatte: Diyalog kutusu yardımıyla Attributları değiştirir.
Ddedit: Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler.
Ddmodify: Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler
Divide: Çizim öğelerini istenilen sayıda böler.
Erase: Çizim öğelerini siler.
Explode: Birleşik çizim öğelerini (blokları) ayırır.
Extend: Çizim öğelerini birbirine uzatır.
Fillet: Çizim öğelerinin kesişen köşelerini yuvarlatır.
Measure: Çizim öğelerini istenilen ölçüde böler.
Mirror: Çizim öğelerinin simetrisini alır.
Move: Çizim öğelerini istenilen yere taşır.
Offset: Çizim öğelerini veya şekli öteler.
Pedit: Birleşik çizgileri (pline komutuyla çizilenler) düzenler.
Rotate: Çizim öğelerini istenilen açıda döndürür.
Scale: Çizim öğelerini büyütüp küçültür.
Select: Düzenlenecek öğeleri belirli esaslara göre seçer (seçim seti oluşturur).
Stretch: Çizim öğelerini sündürür.
Trim: Çizim öğelerini budar.
Undo: Yapılan işlemi geri alır.
BLOK (Bloklama) Komutları:
Block: Aynı çizimde kullanılacak bloklar oluşturur.
Insert: Oluşturulan bloğu çizim alanına yerleştirir.
Minsert: Oluşturulan bloğun istenilen sayıda kopyasını oluşturur .
Wblock: Başka çizimlerde de kullanılabilecek bloklar oluşturur.
DETAYLI KOMUT TANIMLARI:
Line (Düz Çizgi):
Line komutu çizim alanında belirlenen iki nokta arasına düz çizgi çizer.
Her çizgi baslangıç ve bitiş noktasıyla tanımlanır. Bir çizginin bitiş noktası bir sonraki çizginin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Her çizgi ayrı bir çizim öğesidir, diğer çizgilerle bütün değildir.
Erase (Silme):
Erase komutu resim üzerindeki istenmeyen çizim öğelerini siler.
Trim (Budama):
Trim komutu birbiriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan ve istenmeyen kısımları siler.
Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir. Tamamı silinecek olan çizgiler ise ancak "Erase" komutuyla silinebilir.
Budama işlemi mouse'un sağ butonuna veya "Enter" tuşuna basılarak sonlandırılır.
Circle (Çember):
Circle komutu belirlenen bir koordinata istenilen ölçüde çember çizer.
Polygon (Çokgen):
Polygon komutu istenilen sayıda kenardan oluşan düzgün çokgen çizer. Bu komut kullanılarak 3 ile 1024 arası kenar sayısına sahip çokgenler çizilebilir.
Ellipse(Elips):
Ellipse komutu, belirlenen koordinata istenilen ölçü ve konumda elips çizer. Elips, çizim düzlemi üzerinde paralel bir eksen etrafında dönrürülen bir çemberin izdüşümü olarak elde edilir.
Döndürme ekseni üzerinde; çizim düzlemine paralel olan (0 derecelik açi yapan) çemberin izdüşümü tam bir daire, 90 derecelik açıyla duran çemberin izdüşümü çemberin çapında bir doğru, 0 derece ile 90 derece arası açıyla duran çemberin izdüşümü elips oluşturur. AutoCAD'de bu açı için verilebilecek en büyük değer 89.4 derecedir.
Sketch (Serbest El Çizimi):
Sketch komutu, mouse veya digitizer (tablet işaretleyicisi) ile geometrik olmayan çizimler oluşturur.
Bu komut ile yapılan çizimler doğru parçalarından oluşur. Çizim sırasında çizgiler yeşil renkte ve izafidir. Eğer çizim doğruysa Record seçeneğiyle kesinleştirilir. Kesinleştirilen çizgiler önceden belirlenmiş olan çizgi rengine dönüşür.
Break (Kırma):
Break komutu, bir çizim öğesini iki parçaya ayırır veya bu öğenin bir kısmını siler. Bu komut çember, yay gibi eğrisel çizgilere uygulandığında, birinci sınır noktasından ikinci sınır noktasına doğru saat yönünün tersine bir yol takip eden kısım silinir
Kapalı olmayan çizim öğelerinin uç kısmının silinmesi için ikinci sınır noktayı belirleyecek noktanın, çizginin dısında tanımlanması yeterlidir. Bu öğelerin tam uçlarının işaretlenmesi zorunlu değildir.
Scale (Ölçekleme):
Scale Komutu çizim öğelerini istenilen oranda büyütür veya küçültür.
Arc (Daire Parçası, Yay):
Arc komutu, belirlenen bir koordinata istenilen ölçü ve konumda yay çizer.
İşaretlenen iki uç noktaya göre oluşturulan yay, saatin tersi yönünde çizilir. Açı, Yarıçap ve Kiriş uzunluğu için negatif (-) deger verilirse, yay saatin dönüş yönünde oluşur.
Pline (Birleşik çizgi):
Pline komutu biribirine bağlı doğru ve yaylar çizer. Bu komut ile, çizim öğelerinin başlangıç ve bitiş noktaları için ayrı kalınlık değeri verilebilir.
AutoCAD, Pline ile oluşturulan çizimleri tek bir öğe olarak değerlendirir.
Dline (Double Line, Çift Çizgi):
Bu komut belirlenen kalınlıkta yay ve doğrulardan oluşan çift çizgi çizer


Komut Kısaltmaları


Kısayollar dosyası (acad.pgp):
AutoCAD komut kısaltmalarının bulunduğu Ascii fomattaki dosyadır. Kullanıcı isteğine göre düzenlenebilir. Birçok AutoCAD komutunun kısaltmaları bu dosyada hazır olarak bulunmaktadır. Bu sayede kullanılacak komutun tam adını klavyeden yazmaya gerek kalmadan sadece ilk bir veya bir kaç harfini yazarak komut çalıştırılabilir.
C:program FilesAutoCAD 2002SUPPORT klasörü altında bulunan (Sizin bilgisayarınızda farklı olabilir) acad.pgp dosyasının içeriğini değiştirerek Autocad'in command: satırından girilecek kısaltmalarla komutları çağırmak mümkündür.
Örneğin ERASE komutu kullanılmak istendiğinde klavyeden sadece E harfine ardından da enter tuşuna basılarak komut çalıştırılabilir. Ya da klavyeden PL harfleri girilerek PLINE komutunun çalışması veya CP harfleriyle COPY komutunun çalışması sağlanabilir.
Acad.pgp dosyasına yeni kısaltmalar eklenmek istendiğinde bunlar asağidaki formatta yazılmalıdır ;
TR, *TRIM
EX, *EXTEND
EAT, *EXPLODE
Yukarıdakı örneklere göre klavyeden TR harfleri girilerek Trim, EX harferi girilerek Extend veya EXP harfleri girilerek Explode komutları çalıştırılabilir.
Burada virgülden önceki kisaltma yıldızdan sonraki komutu çalıştıracaktır...
örnek acad.pgp yi inceleyerek neler yazilabileceğini görebilirsiniz


AutoCAD öğrenmeye nereden başlanmalı?

Bilgisayarınızda AutoCAD kurulu olduğunu varsayarak izlenecek yolu adım adım anlatalım.


Autocad'i başlattığınızda ilk yapmanız gereken oluşturacağınız çizimi bir isim vererek kaydetmektir.


Bunun için;
file çekme menüsünden save yazısına tıklayıp, file name kısmına kayıt adı yazın sağdaki save düğmesine tıklayarak çiziminizi kaydedin.


İkinci aşamada önce bazı çizim komutlarını öğrenmelisiniz. Autocad'de komutları farklı yöntemlerle aktif hale getirebilirsiniz, şimdilik araç çubuklarındaki simgelerine tıklayarak girmeniz yeterli olur. Autocad'de en çok kullanılan komut olan line (çizgi) komutuyla başlayın.
Line (çizgi) komutunun detaylı anlatıldığı sayfayı inceleyin. AutoCAD Eğitimi 1.Ders
Çizgi komutuyla temel geometrik şekiller çizmeye çalışın. Örneğin bir dikdörtgen veya bir üçgen çizin. İlk önce ölçü vermeden deneyin, daha sonra ölçüleri belirleyerek çizmeye çalışın.

İkinci sırada; yay komutunu çalışın. Önce sırayla yay çizme yöntemlerini uygulayın, daha sonra örnek çizimlerdeki gibi yaylar çizmeye çalışın.(not: örnek çizimleri download bölümünde bulabilirsiniz)
Arc (yay) komutunun detaylı anlatıldığı sayfayı inceleyin. AutoCAD Eğitimi 5.Ders


Sırada daire komutu var: daire komutunu da çalıştıktan sonra, çizgi daire ve yaylardan oluşan basit şekiller çizmeye çalışın.
Circle (daire) komutunun detaylı anlatıldığı sayfayı inceleyin. AutoCAD Eğitimi 2.Ders

Bu temel çizim komutlarını çalıştıktan sonra temel düzenleme (modify) komutlarını çalışabilirsiniz.


En çok kullanılan düzenleme komutu kopyalama (copy) komutudur. Daha önce çizdiğiniz nesneleri önce tek tek, daha sonra gruplar halinde kopyalamaya çalışın. Ortho (F8 ile veya Autocad ekranının en altındaki ORTHO yazısına tıklayarak on/off yapılabilir) modunun kopyalama işlemi sırasında nasıl bir değişikliğe sebep olduğuna dikkat edin. Yatay, düşey ve eğik kopyalama işlemleri ile pratik yapın.


Sırada taşıma (move) komutu var. Bu komut da mantık olarak kopyalama komutu ile aynı şekilde çalışır, aynı çalışmaları taşıma komutu için de yapabilirsiniz.

ilk aşamayı tamamladınız. daha ileri aşamalar için autocad eğitimi bölümündeki dersleri takip edin ve takıldığınız konularda forum sayfalarına yazın.


Öğrenmek için bir yerlerden başlamak ve istekli olmak gerek, biz size doğru yerden başlamanız için yol göstermeye çalıştık, istek ise size bağlı. İkisi bir araya gelince ortaya çıkan sonuç sizide mutlu edecek.

Kolay gelsin...
 

Yaşar Karadeniz

Grafikerler.org
Altın Üye
Kayıt
7 Eylül 2008
Mesaj
3.274
Tepki
75
@uzman07

sayın uzman07 lütfen forum kurallarını okuyunuz. Site içinde tamamı kalın yada renkli yazılar, sitenin genel görünümünü bozmaktadır. Bu nedenle kullanılması yasaktır.
 
Yukarı Alt