AUTOCAT File Edit View Insert Format Tools Draw Dimension Modify Window menüleri

Ndesign

Üye
Kayıt
19 Ağustos 2007
Mesaj
1.361
Tepki
51
File Menüsü (Dosya)

New : Yeni bir çizim dosyası açılır.
New Sheet Set: Yeni katman ayarı.
Open : Önceden kaydedilmiş bir dosyayı açar.
Open Sheet Set: Açık katman ayarı.
Load Markup Set: (dwf) Formatındaki çizimleri açar.
Close: Çalışılan dosyayı kapatır.
Partial load: Birden fazla çizimi aynı anda açar.
Save: Çalışmayı açar.
Save as: Çalışmayı farklı format veya farklı ad ile kaydeder.
Publish to Web: Çalışmayı web'de yayınlamamızı sağlar.
Export: Çalışmayı Farklı formatta kaydeder.
Page setup Manager: Sayfa ayarlaması yapılır.
Plotter Manager: Plotter'den çizimi yazdırma ayarları yapılır.
Plot Style Manager: Çizici tipi yöneticisi.
Plot preview: Çıktı alma öncesi görüntü önizleme.
Plot: Çıktı alma işlem penceresi. Printer ve plotter ile çıktı alma özellikleri kontrol edilir.
Publish: Çalışmayı web'de yayınlamaya hazırlar.
View Plot and Publish Details: Çizici yayınlama ve ön izleme detayları.
Drawing Utilities: Çizim kurtarma ve düzeltme ayarları.
Send: Çalışmayı gönder komutu.
Drawing Properties: Çizim özelliklerini gösterir.
Exit: Programmı kapatır.
--------------------------------------------------------------------------
Edit Menüsü (Düzenleme)

Undo load markup set : Yapılan son işlemi geri alır.
Redo : En son yapılan işlemi tekrarlar.
Cut: Seçilen nesneyi keser.
Copy: Seçilen nesneyi kopyalar.
Copy with base point: Seçilen temel noktayla beraber kopyalama yapar.
Copy link: Çizimi kopyalar.
Paste: Çizimi kopyalar.
Paste: Kopyalanan yada kesilen bir çizimi yapıştırır.
Paste as block: Bir blok olarak yapıştırma işlemini gerçekleştirir.
Paste to original coordinates: Orijinal koordinatlara yapıştırır.
Paste spacial: Özel yapıştırma işlemi.
Clear: Seçilen nesneyi siler.
Select All: Ekrandaki tüm çizimleri seçer.
Ole link: Hat onayı.
Find: kelime arama işlemi yapar.
--------------------------------------------------------------------------
View Menüsü (Görünüm)

Çizimlerimizin gerçek boyutlarını değiştirmeden istenilen oranda görünüş olarak değiştirmemizi sağlar.Ayrıca 3boyutlu ve perspektif açıdan görmemizi sağlar.

Redraw: Çizilen çizimleri yeniden çizer.
Regen: Çizimi yeniden düzenler.
Regen All: Çizimin tamamını yeniden düzenler.
Zoom: Ekrandaki çizimleri gerçek boyutlarını değiştirmeden istenilen oranda görünüş olarak büyütüp-küçültür.
Pan : Ekranımızı ve çizimlerimizi istenilen yönde istenilen miktarda kaydırır.
Aerial View : Ekranın sağ alt köşesinde bir kuşbakışı penceresi çıkartarak, Zoom ve pan komutlarının daha kontrollü kullanılmasını sağlar.
Viewports : Çizim alnını böler.
Named Views: Yeni isimli görüntüyü belirler.
3D Views: 3 boyutlu görüntüleme sağlar.
3D Orbits: hem 3boyutlu gösterir hem de istediğiniz yörüngede döndürmemizi sağlar.
Hide: Çizgileri gizler.
Shade: Çizilen 3 boyutlu çalışmayı gölgelendirir.
Display: Görüntü penceresini düzenler.
Toolbars: Araç çubuklarını açma kapam işlemi ve özelliklerini ayarlamamızı sağlar.
--------------------------------------------------------------------------
Insert Menüsü (Ekle)

Bloklama ve farklı uzantıdaki şekil, metin veya resim dosyası eklememizi sağlar.

Block: Çalışmada bloklama yapar.
External reference: Eklemek istediğimiz nesneyi dış referans çizgisine ekler.
Raster image: Direk resim eklememizi sağlar.
Field: Çalışmaya tarih plot ebadı çalışma ismi vs. bilgiler eklememizi sağlar.
Layout: Plotter için sayfayı düzenler.
3D Studio: 3boyutlu (3ds uzantılı) dosyaları çağırır.
ACIS File: Sat uzantılı dosyaları çağırır.
Drawing Exchange Binary: DXB uzantılı dosyaları çağırır.
Windows Metafile : wmf. ve clp. Uzantılı dosyaları ekleme penceresi açar.
OLE Object: Bilgisayara yüklü herhangi bir program ile dosya oluşturup eklememizi sağlar.(word, Excel, power point,photoshope, moviemaker vs.)
--------------------------------------------------------------------------
Format Menüsü (Düzen)

Layer: Katman
Color: Renk
Linetype: Çizgi tipi
Line weight: Çizgi kalınlığı.
Scale list: Ölçek listesi.
Text Style: Yazı stili.
Dimension Style: Ölçülendirme stili.
Table Style: Tablo stili.
Point Style: Nokta stili.
Multiline Style: Çoklu çizgi stili.
Units: Ölçü birimleri.
Thicknees: Kalınlık.
Drawing limits: Çalışma alanı sınırları.
Rename: Çalışmayı yeniden isimlendirmeyi sağlar.
--------------------------------------------------------------------------
Tools Menüsü (Araçlar)

Spelling: Yazı denetimini sağlar.
Quick Select: Hızlı seçim yapar.
Draw order: Çizimleri sıralamayı sağlar.
Inguiry: Sorgulama yapar.
Block Editor: Bloklama Editörü.
Properties: Özellikler atanır veya değiştirilir.
Design Center: Tasarım Merkezi.
Tool Palettes Window: Araç paletleri penceresini açar.
Sheet Set Manager: Çizim ayarları yönetim panelini açar.
Info palette : palet yardım penceresi.
Db Connect: link ve bağlantı ayarları yönetici panelini açar.
Markup Set Manager: Dosya açma yöneticisi.
Quick Calc: Hesap makinesini açar.
Command line: Komut girme penceresini açar.
Load Application: Uygulama yükleyici.
Display image: bmp ve tif uzantılı dosya kaydeder ve açar.
UCS: Kullanıcı koordinat sistemini istenilen yere taşır, veya eksenlerin yönünü değiştirir.
Name dUCS: UCS yi isimlendirme.
Move UCS: UCS nin taşınması.
CAD standart: cad standardı.
--------------------------------------------------------------------------
Draw Menüsü (Çizim)

Line : Başlangıç ve bitiş noktası belli olan doğru çizer.
Ray: Bir yönde sonsuza giden ışınlar çizer.
Construction line: Her iki yönde sonsuza giden inşa çizgileri çizer.
Multiline: Çoklu paralel çizgiler çizer.
Polyline: Birbiri ardına birçok doğru ve yay çizer.
3D polyline: Birbiri ardına birçok 3D doğru ve yay çizer.
Polygon: Kenar sayısı 3-1024 değişen düzgün çokgenler çizer.
Rectangle: Çapraz iki köşesi bilinen dikdörtgen çizer.
Arc: Üç parametresi bilinen yay çizer.
Circle: En az iki parametresi bilinen daire çizer.
Donut: Halka ya da içi dolu çember çizer.
Spline: Belirlenen noktalardan eğri geçirmemizi sağlar.
Ellipse: Merkezi ve uç noktaları bilinen elips çizer.
Block: Blok oluşturma.
Table: Tablo oluşturur.
Point: Değişik stillerde ve büyüklerde noktalar yerleştirir.
Hatch : Tarama yapar.
Gradient: Değişim sağlar.
Boundary: Sınırlar.
Region: Bölge seçer.
Text: Yazı yazar.
Surfaces: 3 boyutlu yüzeyler oluşturur.
Solids: İlkel katı elemanlar ve katı modelleme komutları ile katı modeller oluşturur.
--------------------------------------------------------------------------
Dimension Menüsü (Ölçülendirme)

Çizilecek çizimin ölçülendirilmesi için gerekli olan komutların bulunduğu menüdür.

Quick Dimension: Hızlı ölçülendirme.
Linear: Doğrusal ölçülendirme.
Aligned: Hizalı ölçülendirme.
Arc lenght: Yay uzunluğu.
Ordinate: Koordinant ölçülendirme.
Radius: Yarıçap ölçülendirme.
Diameter : Çap ölçülendirme.
Angular: Açısal ölçülendirme.
Baseline: Referansa göre ölçülendirme.
Continue: Sürekli ölçülendirme.
Leader: Göstererek ölçülendirme. Çizimimizin bazı noktalarına küçük hatırlatıcı bilgiler ekler.
Tolerance: Tolerans.
Center Mark: Çember ve yayların merkez noktalarını bir simge ile gösterir.
Obligue: İzometrik ölçülendirme işlemi yapar.
Align Text: Eğik yüzeye yazı yazar.
Dimension style: Yeni bir ölçülendirme stili oluşturur ve var olan ölçülendirme stillerinin ayarlarını değiştirir.
Override: Sağ tuş yapılarak yeniden adlandırm , silme ve geçerli stil olarak kaydetme işlemlerini yapar.
Update: Ölçülendirmenin ayarlanan son stile göre güncelleştirilmesini sağlar.
Reassociate: dimensions: Ölçülendirme elemanlarının çizimle ilişkilendirme işlemi yapılır.
--------------------------------------------------------------------------
Modify Menüsü (Düzenleme)

Properties: Çizilmiş olan nesnelerin özelliklerini bir diyalog kutusu yardımıyla değiştirir.
Match Properties: Özellikleri uydur.
Object : Resim düzenleme.
Erase: Seçilen nesneleri siler.
Copy: Seçilen nesnelerin, belli bir mesafe öteye kopyalarını alır.
Mirror : Seçilen nesneleri, bir eksene göre simetriğini alır.
Offset : Bir nesneyi, kendisinden belli bir mesafe öteye paralelini alarak kopyalar.
Array : Seçilen nesneleri istenilen sayıda, istenilen aralıkla dikdörtgen veya daieresel bir yörünge etrafında çoğaltır.
Move : Seçilen nesneleri, bulundukları yerden, başka bir yere taşır.
Rotate: Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında döndürür.
Scale: Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında büyütüp-küçültür.
Stretch: Seçilen nesneleri, bir noktadan tutup sündürerek uzatıp-kısaltır.
Lengthen: Doğru ya da yayların uzunluklarını değiştirir.
Trim : Seçilmiş nesneleri, kesişme noktalarından itibaren budar.
Extend: Bir ya da daha fazla nesneyi bir diğer nesneye kadar uzatır.
Break: Bir nesne üzerindeki iki noktanın arasını koparmak veya nesneyi bir noktadan itibaren bölmek için kullanılır.
Join: Birleştirme.
Chamfer : Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğruların kesişen uçlarından istenilen miktarda pahkırar.
Fillet: Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğrular arasında yuvarlatma yapar.
3D Operation: 3 boyutlu işlemler.
Solids Editing: Katıları düzenleme.
Undo: Yapılan işlemleri geri alır.
Explode : Bir polyline ya da bloğu patlatarak doğrular, yaylar ve çemberlere ayırır.
--------------------------------------------------------------------------
Window Menüsü (Pencere)

Close: Çalışılan pencereyi kapatır.
Close All: Tüm pencereleri kapatır.
Workspaces: Çalışma alanı ayarları.
Lock lokasyon: Görüntü ayarlarını kilitleme
Cascade: pencereleri art arda yerleştirme.
Tile horizontally: Pencereleri üst üste yerleştirme.
Tile Vertically: Pencereleri yan yana yerleştirme.
Arrenge Icons: iconları düzenleme.
 
Yukarı Alt