Excel Diğer yararlı kısayol tuşları

Kayıt
19 Eylül 2008
Mesaj
42
Tepki
1
OK TUŞLARIBir çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.CTRL+OK TUŞU bir çalışma sayfasında geçerli veri alanının (veri bölgesi: Veri içeren ve boş hücreler veya veri sayfası kenarlıklarıyla sınırlanmış hücre aralığı.) kenarına taşır.ÜST KARAKTER+OK TUŞU tuşları hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır.CTRL+ÜST KARAKTER+OK TUŞU seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir.SOL OK veya SAĞ OK, Şerit seçiliyken sekmeyi sola veya sağa seçer. Bu ok tuşları, bir alt menü açık veya seçili durumdayken, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir Şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme düğmeleri arasında geçiş yapar.AŞAĞI OK veya YUKARI OK, menü veya alt menü açıkken sonraki veya önceki komutu seçer. Şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme grubunda aşağı veya yukarı ilerlemeyi sağlar.Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar.AŞAĞI OK veya ALT+AŞAĞI OK seçili bir açılır listeyi açar.

GERİ ALFormül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler.Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler.Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter sileri.Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler.

DELETEHücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağında bir karakter sileri.

ENDSCROLL LOCK açıkken, pencerenin sağ alt köşesindeki hücreye gider.Ayrıca menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer.CTRL+END sayfada, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider. İmleç formül çubuğundayken, CTRL+END, imleci metnin sonuna taşır.CTRL+ÜST KARAKTER+END, seçimi sayfadaki en son kullanılan hücreye genişletir (sağ alt köşe). İmleç formül çubuğundaysa, CTRL+ÜST KARAKTER+END, formül çubuğunda imleç işaretinden metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez

ENTERFormül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak).Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür.Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10'a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir.Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi).ALT+ENTER aynı hücrede yeni bir satır başlatır.CTRL+ENTER geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur.ÜST KARAKTER+ENTER hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.

ESCHücrede veya Formül Çubuğu'nda girişi iptal eder.Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır.Ayrıca bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır ve Şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner.

HOMEÇalışma sayfasında satırın başına götürür.SCROLL LOCK açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer.CTRL+HOME çalışma sayfasının başına götürür.CTRL+ÜST KARAKTER+HOME seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.

PAGE DOWNÇalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır.ALT+PAGE DOWN çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır.CTRL+PAGE DOWN çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir.CTRL+ÜST KARAKTER+PAGE DOWN çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.

PAGE UPÇalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır.ALT+PAGE UP çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır.CTRL+PAGE UP çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir.CTRL+ÜST KARAKTER+PAGE UP çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.

BOŞLUK ÇUBUĞUİletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır.CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU TUŞLARI bir çalışma sayfasında tüm sütunu seçer.ÜST KARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU TUŞLARI çalışma sayfasında tüm satırı seçer.CTRL+ÜST KARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU tüm çalışma sayfasını seçer.Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+ÜST KARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU geçerli bölgeyi seçer. CTRL+ÜST KARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. CTRL+ÜST KARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.Bir nesne seçiliyse, CTRL+ÜST KARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer.ALT+BOŞLUK ÇUBUĞU tuşları Microsoft Office Excel penceresi için Denetim menüsünü gösterir.

SEKMEÇalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir.Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir.ÜST KARAKTER+SEKME çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir.CTRL+SEKME iletişim kutusunda sonraki sekmeye geçirir.CTRL+ÜST KARAKTER+SEKME İletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir.

alıntıdır.
 
Yukarı Alt