Express Menü

Kayıt
29 Ağustos 2007
Mesaj
327
Tepki
7
EXPRESS menü inceleme

AutoCAD R14 ile dağıtılmaya başlanan ve AutoCAD 2000 ile geliştirilmeye devam eden "Express Tools", AutoCAD 2004 lisansında yer alır. Katman yönetimi, ölçülendirme, çizim, nesne seçimi ve düzenleme konularında onlarca araç sunan "Express Tools", hızlı çizim için kullanıcıların en büyük yardımcılarındandır.

Çok işlevsel komutlar içeren Express menüyü komple dizini ile birlikte kullanabilmek için Dosyalar bölümünden AutoCAD Dosyaları menüsüne girerek "express menü dosyaları" nı indirip autocad dizini altına express dizin ismiyle (Örneğin: C:program FilesAutoCAD 2002Express) kopyalayınız. Autocad içinden appload komutunu çalıştırıp contents i, ardından add... tıklayarak express menü içindeki dosyaların hepsini tarayarak buraya ekleyiniz. (Eger programa hakimseniz kullanmayacağınız dosyaları Remove ile çıkarabilirsiniz)
Express menüyü toolbar a eklemek için autocad içinden menuload komutunu tıklayıp express dizinindeki acetmain.mns yi açın. Menu bar daki menu group tan express i insert edin.

Express menünüz hazırdır, güle güle kullanın...

Y ü k l e m e :
1) Dosyalar bölümünden AutoCAD Dosyaları menüsüne girerek "express menü dosyaları" nı indirin, (exe dosyası winace dosya sıkıştırma programıyla hazırlanmıştır, güvenle indirip kullanabilirsiniz)
2) express.exe dosyasını çift tıklayarak dosyanın AutoCAD programının kurulu olduğu dizine açılmasını sağlayın, gerisini yukarıda anlattım.

kolay gelsin...

Express Menü İle Gelen Yenilikler
AutoCAD standart komutlarının dışındaki yardımcı işlevlere AutoCAD 2000'de yenileri eklendi.
AutoCAD Release 14'ün içinde kullanmaya alıştığınız Armağan Araçları (Bonus Tools), AutoCAD 2000 içinde Ekspres Araçlar'la (Express Tools) geliyor. Autodesk, AutoCAD 2000 için bu araçların bir kısmını geliştirdi ve bu becerikli araçlara yenilerini ekledi. Bu yazıda, armağan araçlar konusunda R14'ten bu yana yapılan değişiklikleri, yeni araçlar ve geliştirilen araçlar olmak üzere iki sınıfta bulabilirsiniz.​
>>> Yeni Araçlar​

AutoCAD'i Tüm Ekrana Yayma
Dosya : FSCREEN.ARX
Command: fullscreen
Windows başlık çubuğu ve AutoCAD menü çubuğunu gizleyerek AutoCAD çizim penceresini bütün ekranı dolduracak kadar büyütür. Bu durumdayken işaretleyici ekranın üst kenarına itildiğinde AutoCAD menü çubuğu görülebilir. Komut normal ekrana yayma durumu ve tüm ekrana yayma durumu arasında geçişi sağlar (Şekil 1).

Şekil1: Genişletilmiş AutoCAD ekranı
Katman Silme
Dosya: LYDELMRG.LSP
Command: laydel
Select object on layer to delete or [Type-it/Undo]: (seçin)
Herhangi bir katmanın (DEFPOINTS, 0 ve güncel katmanın dışında), o katmanda bulunan bir nesneyi seçerek silinmesini sağlar.
Katman Birleştirme
Dosya : LYDELMRG.LSP
Command: laymrg
Select object on layer to merge or [Type-it/Undo]: (seçin)
Bu komutla herhangi bir katmanda yer alan nesnelerin tümü ya da bir kısmı başka bir katmana taşınabilir.
Çizgi Tipi Yaratma
Dosya: MKLTYPE.LSP
Command: mkltype
Select a ".LIN" file: :
Enter linetype name: (çizgi tipine ad verin)
Bu yeni çizgi tipi yaratıcısı ile çizgi ya da bileşik çizgilerle oluşturulan bir örnek geometri seçilerek kolayca çizgi tipine çevrilebilir. Tekrarlanan çizgi, nokta, harf ve biçimlerden oluşan karmaşık çizgi tipleri sadece bu nesneleri seçmek yoluyla oluşturulabilir.
Şekil Yaratma
Dosya: MKSHAPE.LSP
Command: mkshape
Select a ".SHP" file: :
Reading shape file: drawing.shp...Done.
Enter the name of the shape: (şekil nesnenize ad verin)
Şekiller (shape) de çizgi tiplerine benzer bir yöntemle yaratılabiliyor. Çizim içindeki nesneleri seçmek, şekil tanımlamak için yeterli oluyor. Karmaşık çizgi tipi tanımlamak istediğinizde gereken şekil nesnelerini bu aracı kullanarak yaratabilirsiniz.
Çözünürlük değerleri yaratılan şeklin geometrisinin görünürlüğünü kontrol eder. Yüksek çözünürlük değerleri daha çok koordinat bilgisi kullanan şekil yaratmaya eğilimli olduğundan görüntünün çizilme süresini uzatır. Düşük çözünürlük değerleri daha az hassas şekiller yaratacak ama görüntünün çizilmesi hızlı olacaktır. Uygun değerleri deneyerek bulmalısınız (Şekil 2).

Şekil 2: Şekil yaratma
Birden fazla şekil bir .shp dosyası içinde saklanabilir. Bir şekil yaratıldığında karmaşık çizgi tipleri "MKLTYPE" ile kolayca oluşturulabilir.
Bileşik Çizgi Birleştirme
Dosya: PLJOIN.LSP
Command: pljoin
Select objects: (seçin) Jointype = Fillet
Uçları tam olarak buluşmayan iki ya da daha çok bileşik çizginin birleştirilmesini sağlar. Komut satırında bileşik çizgiler seçildikten sonra sorulan "fuzz distance" bağımsız bileşik çizgilerin uç noktalarının ayrı kalabileceği maksimum uzaklığı ifade eder. "Jointype" bileşik çizgileri üç yöntemden hangisini kullanarak birleştireceğinizi belirler; iki uç arasına bir çizgi çizerek mi, yuvarlayarak mı, yoksa ikisini birden kullanarak mı?
Yol Gösterme
Dosya:REDIR.LSP
Command: redir
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext Find and replace directory names
Bu komut AutoCAD 2000 içinden "xref", resim ve "rtext" nesnelerinin ve diğer çizimlerin bulunduğu dizinlerin adlarını ya da yollarını değiştirebilmenizi, dizinleri silebilmenizi ve yeni dizinler yaratabilmenizi sağlıyor.
"Remote" Yazı Düzenleme
Dosya:RTEXT.LSP, RTEXT.ARX
Command: rtext
Current text style: STANDARD
Text height: 0.2000
Text rotation: 0
Enter an option [Style/Height/Rotation/File/Diesel] : (seçenek belirtin)
Çizim içinde var olan "rtext" nesnelerini düzenlemeye yardım eder. "Rtext" (remote text) ASCII yazı dosyası ve DIESEL kod kaynaklı metinleri normal ve paragraflı yazı gibi görüntüleyen nesnelerdir. "Remote" yazı düzenleme ile bu nesnelere stil, yükseklik ve yön tanımlanabilir.
URL Bulma
Dosya:ACETURL.LSP, ACETURL.DCL
Command: showurls
Type SHOWURLS or select the menu item to display the Showurls dialog box.
Çiziminize yerleştirdiğiniz URL'ler varsa bu araç onları kolaylıkla bulmanızı sağlar. Karşınıza çıkacak diyalog kutusundan URL'leri düzenleyebilmenizi de sağlar.
"Anti" Seçim Seti Yaratma
Dosya: ACETESS.LSP
Command: ‘exw, ‘exc, ‘exp, ‘exf, ‘exwp, ‘excp
Çizim içinde seçilen nesnelerin dışında kalan nesnelerin seçim seti içinde kullanılmasını mümkün kılar. Bunun için standart seçim seti yöntemlerinin (W, C, P, F, WP, CP, vb.) başına "EX" ön eki getirilir. Örneğin "W" ile seçme penceresinin içinde kalan nesneler seçilebilirken "EXW" ile bu işlemin tersi olan seçme penceresinin dışında kalan nesnelerin seçilmesi sağlanıyor.
Süper Tarama
Dosya: SPRHATCH.LSP
Command: superhatch
Süper tarama ile resim, blok, dış referans ve "wipeout" nesnesi kullanarak tarama deseni elde edilebiliyor. Bu becerikli komut yaratıcılığınızı kullanmanız için birçok olanak sağlıyor. Örneğin, görünüş çizimlerinizi kaplama komutlarını kullanmadan kaplayabilirsiniz (Şekil 3).

Şekil 3: Blok kullanılarak elde edilmiş tarama örneği
Çerçeve Sınırlarını Açma-kapama
Dosya: SPRHATCH.LSP
Command: tframes
Resim ve "wipeout" nesnesinin sınırlarını açar ve kapar. Sınırlar açıksa komut onları kapatacaktır, kapalıysa açacaktır.
Satır Yazıyı Paragraf Yazıya Çevirme
Dosya: LEADEREX.ARX
Command: txt2mtxt
Select text objects or press Enter to set Options: (yazı seçin ya da "enter" ile geçin) Select objects: (gruplayacağınız yazıları seçin)
Dinamik yazı ve yazı komutlarıyla yaratılmış yazı nesnelerini paragraf yazıya çevirir.​
>>> Geliştirilen Araçlar​

Gelişkin Kırpma
Dosya: CLIPIT.LSP
Command: clipit
Pick a POLYLINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, or TEXT object for clipping edge…
Select objects: (seçin)
Pick an IMAGE, a WIPEOUT, or an XREF/BLOCK to clip: (seçin)
Bu komutla, blokların, dış referansların ve raster görüntülerin kırpılması, sınır olarak bileşik çizgi, çember ya da yay kullanılarak gerçekleştirilir. Önce sınır seçilir, sonra kırpılacak nesne seçilir, daha sonra da kırpma sınırında olan yay parçalarının çizgilere dönüştürülmesi için hassasiyet girilir. Gelişkin budamadan farklı olarak, kırpılacak taraf her zaman kapalı alanın dışıdır. AutoCAD 2000 ile birlikte elips, yazı, paragraf yazı ve blok nitelikleri de kırpma sınırı olarak seçilebiliyor.
Blok Sayısı
Dosya: COUNT.LSP
Command: bcount
Press Enter to select all or...
Select objects: (seçin)
Tüm çizimdeki ya da seçilen nesneler arasındaki tüm blokların veya seçilen bir tür bloğun kullanım adedini verir. R14'te "count" adıyla geçen komut AutoCAD 2000 içinde "Bcount" adını aldı.
Gelişkin Budama
Dosya: EXTRIM.LSP
Command: extrim
Pick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge...
Select objects: (seçin) Pick the side to trim on:
Seçilen bileşik çizgi, çizgi, çember ya da yay sınır olacak şekilde, belirlenen taraftaki nesneleri budar. Şekilde, büyük çember sınır olarak belirlenmiş ve diğer çizgiler kırpılmıştır. AutoCAD 2000 ile birlikte, elips, yazı, paragraf yazı ve blok nitelikleri de sınır olarak tanımlanabilir hale geliyor (Şekil 4).

Şekil 4: Gelişkin Budama
Katman Yöneticisi
Dosya: LMAN.LSP, LMAN.DCL
Command: lman, -lman
Katman ayarlarını adlandırarak saklayıp yeniden kullanmaya yarar. AutoCAD oturumu içinde, güncel, donmuş, kilitli vb. katman ayarları, "katman durumları" olarak saklanabilir, bir durumdaki ayarlar değiştirilebilir ve kullanılacağında tekrar çağrılabilir. Böylece, proje üzerinde çalışırken, sürekli katman ayarlarını değiştirmeye gerek kalmaz. Katman durumları, başka çizimlerde kullanılmak üzere diske .LAY uzantısı ile yazdırılabilir. Örnek olmak üzere, çeşitli disiplinlere özgü 8 adet .LAY dosyası AutoCAD 2000'in kurulduğu dizinin altında EXPRESS dizininde yer almaktadır. AutoCAD 2000'de katman yönetici komut satırından veri kabul edebiliyor. Diyalog kutusuna eklenen, "options" düğmesi katman durumunun seçeneklerle belirlenmesini; "rename" düğmesi varolan katman durumunun tanımının kolayca değiştirilmesini sağlıyor. Yardım "help" düğmesi katman yöneticinin nasıl etkili kullanılabileceğini anlatıyor (Şekil 5).

Şekil 5: Katman yöneticisi
Toparla ve Taşı
Dosya: PACKNGO.ARX, PACKNGO.HLP
Command: pack, -pack
Bu komut, çizim dosyasını, bağlantılı tüm dosyaları ile birlikte saklamaya yarar. Özellikle dosyanızı bir başka yere taşıyacağınızda veya bir müşterinize göndereceğinizde kullanabilirsiniz. Çizim dosyasıyla birlikte, kullanılan fontlar, dış referanslar, raster görüntüler, bir dizinde saklanır. Dikkat etmeniz gereken bir nokta, bazı TrueType fontların serbestçe dağıtılamayabileceğidir. Yeni toparla ve taşı AutoCAD 2000'e bağlı dosyaları destekliyor ve komut satırı arayüzüne sahip olması "script" içinde kullanılabilmesini sağlıyor (Şekil 6).

Şekil 6: Yeni toparla ve taşı diyalog kutusu
Revizyon Bulutu
Dosya: REVCLOUD.LSP, REVCLOUD.DCL
Command: revcloud
Arc Length = , Arc style = l
Pick cloud starting point or : nokta seçin ya da "O" girin.
Revizyon bulutu çizmek için kullanılır. Yay uzunluğu belirlenir ve revizyon bulutu biçiminde yay bölümlerinden oluşan bileşik çizgi çizilir. Yeni "options" diyalog kutusundan normal ve "calligraphy" olmak üzere iki ayrı yay stili kullanılabiliyor. Bulut çizimi "enter", "space bar" ya da işaretleyicinin sağ tuşuna tıklandığında sonlandırılabiliyor (Şekil 7).

Şekil 7: Revizyon bulutu
Yazı Maskeleme
Dosya: TEXTMASK.LSP
Command line: textmask
Current settings: Offset factor = , Mask type =
Select text objects to mask or [Masktype/Offset]: seçenek ya da yazı belirtin ya da çıkmak için "enter"a basın.
Yazının altında kalan nesneleri maskeler. Yazının çevresine, girilen öteleme oranıyla belirlenen sanal bir dikdörtgen oturtur ve bu dikdörtgenin içinden geçen diğer nesneler, görünmez olur. İki yeni maskeleme stili "colored solid fill" ve "3D face" ve ayrıca maskenin kaldırılmasını sağlayan "TEXTUNMASK" kardeş komutu AutoCAD 2000 ile birlikte geliyor. Örnekte, merdivenler çizilmiş, merdiven yazısı yazılmış ve "textmask" komutuyla altta kalan çizgiler otomatik olarak maskelenmiştir (Şekil 8).

Şekil 8: Yazı maskele
Temizleme
Dosya: WIPEOUT.ARX
Command: wipeout
Select first point or [Frame/New from Polyline] : nokta, sınır ya da bileşik çizgi seçin.
Bir bileşik çizgi ile sınırlanan alanı, ardalan renginde doldurup çizim sırasında en üste koyarak görünmez yapar. Doldurulan alanın çerçevesi görünür veya görünmez olabilir. Sınırı belirleyen bileşik çizgi, işlem bittiğinde silinebilir. AutoCAD 2000 ile birlikte, önceki yöntemlere ek olarak birden fazla nokta belirterek sınır tanımlanabiliyor.

alıntıdır.​
 
Yukarı Alt