Flex ve Flok baskı teknikleri hakkında bilgisi olan lütfen detaylı olarak paylaşsın

Kayıt
6 Eylül 2008
Mesaj
1
Tepki
0
Flex ve Flok baskı teknikleri hakkında bilgisi olan lütfen detaylı olarak burada paylaşabilir ise sevinirim..
 
Kayıt
28 Şubat 2008
Mesaj
12
Tepki
0
benim çok az biraz bilgim var. Flexin farklı türleri var (emprimeye, araca, tabelaya baskı yapmak için gibi) ama Flok sadece emprimeye yapılıyor. Ben Roland GX-24 kullandım ama Graftek makineler Tavsiye ediliyor. Roland GX-24'lerde 1 metrdeden sonra kaymalar olması muhtemel olduğu için işlerinizi parça parça göndermek zorundasınız kesime; bu da her seferinde firenin artması demek. Ama Graftek metrelerce işi kaydırmadan tek seferde yapabiliyor. Rolandlarla birlikte gelen Cut-Studio diye bir Program var yada coreldende kesim gönderebilirsiniz. Kesim işleminden sonra flexdeki fazlılıkları temizleyip 160 derece sıcaklıktaki pres ütüde 16 saniye bekletmeniz t-shirt'ünüzde kaliteli bir baskı elde etmenizi sağlar. Emprime Flex baskı Transfere göre çok daha kalitedir. Örtücü bir görüntüsü vardir ama transfer ne kadar kaliteli boya olursa olsun aynı örtücülüğü vermez.Transfer Flexe göre daha uygundur.Önemli bir not Emprime kesim için yaptığız çalışmayı kesime göndermeden önce ayna yansıması haline getirmelisiniz aksi takdirde tersten okunur. Eğer bu ayna yansımasını unutursanız metresi ortalama 10 lira olan flexin size maliyetini bir düşünün. Ben emprime baskı yaptığım için verebileceğim bilgiler bu kadar umuarım yardımcı olmuşumdur.
 
Kayıt
15 Ağustos 2008
Mesaj
21
Tepki
0
merhaba erdem bey ben yaklasık olarak 12 yıl emprime sektorunde calısmaktayım sorunuzu bıraz daha acarsanız yardımcı olmaya calışacam sorununuz desen calısmasımı yoksa baskı oncesı teknık detayları ve uygulamalarımı
 
Kayıt
15 Ağustos 2008
Mesaj
21
Tepki
0
BASKI NEDİR ?
Baskı; şekil, yazı, grafik ve resimlerin gerçeğine en yakın biçimde, bir yüzey üzerine çoğaltılarak ve hızlı aktarılması olarak tarif edilebilir.
Günümüzde en çok kullanılan baskı yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz ;

• TİPO ,
• OFSET ,
o Veb Ofset (Coldset, Heat set)
o Düz Ofset (Tabaka ofset, UV, vs..)
• FLEKSO
• ROTOGRAVÜR(TİFDRUK)
• SERİGRAFİ

Bu yöntemler içersinde FLEKSO baskı sisteminde son on yıl içersinde büyük gelişmeler kaydedilmiş, trikromik dialı işler bir ROTOGRAVÜR ve OFSET kalitesinde basılabilmiş ve bu sistemde kalıp hazırlamanın kolaylığı ve esnekliği nedeniyle birçok kaliteli iş basımında FLEKSO sistem tercih edilir hale gelmiştir.
ROTOGRAVÜR sistem ise kalıp hazırlamanın pahalı bir işlem olmasından dolayı ancak yüksek tonajlı ve kaliteli işler için uygundur.

Bu iki sistemin karşılaştırılması yapılacak olursa ana hatlarıyla şöyle verilebilir;

o FLEKSO sistemde kullanılan klişenin hassasiyetine bağlı olarak solvent seçimi sınırlıdır. Son yıllarda klişe materyallerinde elde edilen yeni gelişmeler ile kullanılabilen solventler oldukça çeşitlenebilmiştir. ROTOGRAVÜR sistemde solvent sınırlaması yoktur.

o FLEKSO sistemde transfer önce ANILOX'a oradan kalıba ve materyale olacak şekildedir. Oysa ROTOGRAVÜR' de direkt olarak klişeden materyale transfer vardır. Bu nedenle mürekkebin hazneden materyale ulaşma zamanı FLEKSO sistemde daha uzundur. Bu süreç içinde mürekkebin kurumadan transfer olabilmesi için mürekkepler ROTOGRAVÜR mürekkebe göre daha yavaş kuruyacak şekilde formüle edilir.
ROTOGRAVÜR ve FLEKSO baskı sistemleri şematik olarak ŞEKİL1 ve ŞEKİL2 de gösterilmiştir.
Mürekkeplerle ilgili problemler ve çözümlerine geçmeden önce bir matbaa mürekkebinin yapısını tanıyalım ve bazı teknik terimleri gözden geçirelim.

2) Bağlayıcılar;
Bağlayıcılara reçine adı verilir. Boyar maddeyi baskı malzemesi üzerine sabitleştirirler. Baskı malzemelerinin cinsine göre mürekkeplerde kullanılan reçine cinsleri de değişiktir. FLEKSO ve ROTOGRAVÜR mürekkeplerinde kullanılan reçineler ;

* Nitro selüloz
* Polyamid
* Akrilik
* Vinil
* Epoksi
* Polyester, tipi reçineler olabilir.
Özel durumlarda bu reçinelerin karışımı da kullanılabilir.

3) Solventler ;
Solventlerin ilk görevleri reçineleri çözmektir. Diğer görevi ise mürekkebi baskı viskozitesine düşürüp, mürekkebin baskı malzemesi üzerine transferini sağlamaktır.
Solventler baskıdan sonra buharlaşırlar. ROTOGRAVÜR baskıda hemen hemen tüm solventler kullanılabilir. Fakat FLEKSO baskıda bu mümkün değildir. FLEKSO baskı klişeleri bazı solventlerden olumsuz etkilenirler. Bu sistemler için en uygun solvent Etil Alkol, İzo Propil Alkol, kısmen de Etilglikol dür. Baskı sırasında mürekkebin kurumasını hızlandırmak veya yavaşlatmak için yine solvent kullanılır.
En çok kullanılan solventleri dört ana grupta toplamak mümkündür. Solventlerin doğru kullanılmaları ve viskozitelerinin kontrolü FLEKSO ve ROTOGRAVÜR mürekkepleri için en önemli etkendir. Bu mürekkeplerin kuruma hızları doğrudan doğruya "solvent bırakma" yani ihtiva ettikleri solventlerin buharlaşma yeteneklerine bağlıdır.
Solventlerin spesifikasyonları Tablo1 de verilmiştir.

4) Plastifiyanlar ;

Mürekkebe esneklik, yüzeye iyi yapıştırma gibi özellikleri arttırmak için ilave edilir.

5) Diğer Katkı Maddeleri ;

Bu maddeler yine mürekkebin sürtünme dayanıklılıklarını, kayganlık özelliklerini geliştirmek için ilave edilir.

FLEKSO VE ROTOGRAVÜR MÜREKKEPLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Bir mürekkebin üretiminden silindir veya klişeye kadar akışını, silindir ve klişeden baskı malzemesi üzerine geçişini tayin eden özelliğine mürekkebin reolojisi veya akışı denir. Mürekkeplerde kullanılan pigmentlerin reolojik özelliklere çok büyük etkisi vardır. Reoloji mürekkebin viskozite, akış sınırı, tiksotropi, yapışkanlık gibi özelliklerinin tümünü içine alır. Bir mürekkebin reolojik özelliklerini baskı yapılacak makinanın özelliklerine ayarlamak lazımdır. Örneğin makinanın hızı fazla ise viskozite ve akışkanlık o kadar düşük olmalıdır. Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direnç olarak tarif edilir. Baskı sırasında viskozitenin yüksek olması mürekkebin baskı makinasında ki akışkanlığını azaltır ve kaliteli baskı yapılmasına imkan vermez. Dolayısı ile mürekkebin viskozitesini renk şiddetini de göz önüne alarak uygun vernikle açıp yine uygun bir solventle baskı makinasının çalışma viskozitesine getirmek gerekir. FLEKSO ve ROTOGRAVÜR sistemlerinde çalışma viskozitesi genel olarak 18-22 saniye /20 °C Ford Cup 4 verilir.

Mürekkebin yapışkanlığı fazla olursa baskı sonrasında baskı yapılacak malzeme klişe veya silindire yapışır. Bir mürekkebin viskozitesi VİSCOZİMETRE denilen cihazlarla ölçülür.
FLEKSO ve ROTOGRAVÜR mürekkeplerinin viskoziteleri genelde Zahn, Dyn ve
Ford Cup : 4 ile ölçülür. Viskozite daima sıcaklığa bağlı olarak değişir. Viskozite sıcaklıkla ters orantılıdır. Mürekkeplerde viskozite kontrolü muayyen sıcaklıkta yapılmalıdır. Bu değer 20 °C veya 25 °C olabilir.
Viskozimetrelerde 100 ml'lik sıvının akış hızı muayyen bir sıcaklıkta saniye olarak bulunur. Zahn, Dyn ve Ford Cup'lar arasındaki fark bu viskozimetrelerin delik çaplarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye'de en çok kullanılan Ford Cup dır.

Üç viskozimetrede ölçülen viskozite değerlerinin birbirine muadil cetvelleri vardır. Viskozite Değerleri Muadil cetveli Tablo2 de gösterilmiştir.
Viskozite, mürekkebin solvent kaldırma özelliği ve katı maddesiyle birlikte test edilmelidir. Yani viskozitesi yüksek olan bir mürekkep çok solvent kaldıracak anlamına gelmez. Burada mürekkebin katı maddesi devreye girer.
Viskozitenin sıcaklıkla değişmesi söz konusu olduğundan baskı makinelerindeki haznelerde bulunan mürekkeplerin sıcaklığı çok önemlidir. Özellikle kış aylarındaki haznelerde bulunan mürekkep sıcaklıkların 18-20 °C ye getirilmesi şarttır.

FLEKSO ve ROTOGRAVÜR mürekkeplerinde aranan özellikler şöyle sıralanabilir.

a) Sabun ve alkali dayanıklılığı,
b)Isı dayanıklılığı,
c) Parafin dayanıklılığı,
d) Suya dayanıklılık,
e) Yağa dayanıklılık,
f) Işık haslığı,
g) Sürtünmeme dayanıklılığı,
h) Toksidite

Bir mürekkepte aranacak özellikleri mürekkep üretici veya pazarlayıcısının baskıcılardan yani matbaacılardan istemesi gerekir. Yine bir mürekkep üreticisi veya pazarlayıcısının isteyeceği diğer bilgiler şunlardır ;

a) Baskı yapılacak malzemenin cinsi (kağıt, PE, OPP vs.)
b) Bu malzemeyle yapılacak daha sonraki tatbikatlar,
(Laminasyon, Cold seal aplikasyonları vs.)
c) Mürekkepte aranan özellikler, (sabun ve ısı dayanıklılığı)
d)Kullanılacak baskı metodu (Rotogravür, Flekso, Ofset vs.)
e) Baskı makinası hızlı, kurutma metodu,
f) Kullanılan solvent cinsleri,
g) Transparan, örtücü mürekkep kullanımı söz konusu mu ? Baskılarda üst lak var mı?

Bir matbaada baskı yapacak sorumlunun mürekkep kullanımı sırasında yapması gereken kontrolleri üç grupta toplamak mümkündür;

1. Baskı öncesinde,
2. Baskı esnasında,
3. Baskı sonrasında,
1. BASKI ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER;
1. Baskı makinası iyice temizlenir.
2. Baskı yapılacak malzemenin özelliklerine uygun seride mürekkepler seçilir.
3. Ortam ısısı kontrol edilir. Duruma göre mürekkeplerin viskozite ayarı yapılır.
4. Mürekkepler makine haznesine konmadan önce iyice karıştırılır.
5. Viskozite ayarı için doğru solvent seçilir.
6. Yeni basılacak işlerde daima yeni mürekkep kullanılır ve baskıya mürekkebin orijinal viskozitesiyle basılarak başlanır. Klişe ve silindir durumuna göre renk vernikleyerek açılır sonra mürekkep baskı viskozitesine getirilir. Daha önceden artmış mürekkepler bu mürekkebin içine baskı kalitesini bozmayacak oranlarda ilave edilerek bitirilir.
7. Baskıya yetecek miktarda mürekkep hazırlanır, böylece hazne kalıntısı mürekkep oluşmasına engel olunur.

2. BASKI ESNASINDA YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER ;
1. Baskı malzemesine uygun olarak seçilen mürekkeple yapılan baskıda adezyon kontrolü yapılır.
2. Baskı bitinceye kadar sürekli viskozite kontrolü yapılır.
3. Baskı sürekli kontrol edilir. Baskıda herhangi bir kalite sapması görülürse gerekli tedbirler alınır.
4. Baskı basınç ve fren ayarları, baskı sıcaklıkları kontrol edilir. Özellikle fotoselli baskılarda fotosel arası uzunluğun sabit tutulması söz konusu olduğundan bu ayarlara sürekli dikkat edilir.
5. Baskılı malzemenin soğuk sarılması sağlanır.

3. BASKI SONRASINDA YAPILACAK KONTROLLER ;
1. Baskı bittikten sonra az solventle klişe ve silindirler temizlenir.
Artan mürekkepler daha sonraki baskılarda kullanılmak üzere saklanır.
2. Baskıdan çıkarılan klişe ve silindirler iyice temizlenir, vuruk-çizik olup olmadığı kontrol edilir. Eğer varsa silindirlerin yeniden yapılması sağlanır, eğer yoksa tekrar kullanılacağı için uygun şekilde saklanır.
3. Baskıdan çıkan malzeme ezilmeyecek, vurulmayacak şekilde saklanır.

BAZI ÖNEMLİ TEKNİK TERİMLER
Baskıda mürekkepler ile ilgili problemlere ve çözümlerine değinmeden önce bazı teknik tanımları gözden geçirelim.
VİSKOZİTE:
Akışkanların akmaya gösterdikleri direnç olarak tanımlanır. Genel olarak baskıda önerilen viskozite18” 25°C Ford Cup 4 dür. Buradan da anlaşılacağı üzere viskozite sıcaklığın bir fonksiyonudur. Sıcaklık ile ters orantılıdır. Sıcaklık artıkça viskozite düşer. Pratikte Ford Cup adı verilen aletlerle ölçülür.
VERNİK (Karıştırma Verniği):
Renksiz mürekkep demektir. Mürekkebin özelliklerini bozmadan rengini açmaya yarar. Ülkemizde Verşinit, Verschnitt, Karıştırma verniği gibi terimlerle adlandırılır.
ANILOX:
Flekso sistemde mürekkebi istenilen ölçüde kalıba taşıyan merdanenin ismidir. Son yıllarda dia baskılarının flekso sistemde yapılması sebebiyle çok ince anilox merdaneler devreye girmiştir. Anilox merdaneler 60’lık, 120’lik, 200’lük vs. gibi sayılarla anılır. Rakam büyüdükçe anilox üzerendeki tiflerin sıklığı artar, derinliği azalır. Bu nedenle transfer edilen mürekkep filmi inceldiğinden alınan renk şiddeti azalır. Bu tip ince aniloxlar için daha konsantre mürekkepler hazırlanması gereklidir.
RASTER:
Flekso sistemde anilox merdaneye halk arasında verilen isimdir.
KORONA:
Baskı yapılacak malzemelerin yüzeyinin baskı yapılabilir hale getirilmesi yüzey geriliminin ayarlanması işlemidir. Genellikle PE, PP, PVC gibi malzemeler için
36-38 dyn/cm korona uygulanır. Koronanın yüksek olması da düşük olmaması kadar sorun yaratır.
KLİŞE:
Basılacak olan dizaynı üzerinde taşıyan çelik merdane Klişeler flekso ve ROTOGRAVÜR sistemde ayrı teknikler ile hazırlanır.
BLOKLAŞMA:
Baskılı işin sıkı sarım, yüksek bombardıman, iki tarafı koronalı malzemeler ve sıcakta bekletilme gibi nedenlerle baskı yapılmamış yüze transfer etmesi ve yapışması sonucunda oluşan, baskının kötü kokmasına da neden olan bir problem.
LAMİNASYON:
İki veya daha fazla malzemenin birbiriyle yapıştırılması işlemine laminasyon adı verilir. Laminasyonun amacı; ambalajın içine konulan gıda maddelerinin bozulmasına neden olabilecek nem, ışık, gaz geçirgenliklerinin azaltarak istenen korunmanın sağlanması ve tüketiciyi cezbedecek albeniyi elde etmektir. (Şekil3 laminasyon işlemini şematik olarak göstermektedir.)
TRİKROMİK BASKI:
Basılacak, yazı, şekil, desen siyah beyaz ise, standart ya da özel bir renk taşıyorsa baskının yapımı kolaydır. Klasik yolla fotoğraflanır. Kalıp oluşturulur. Mürekkep haznesine istenen renk konarak baskı alınır. Ancak, basılacak malzeme bir renkli resim ise, ya da baskı işleminde değişik renkler söz konusu ise Trikromi baskı gündeme gelir.
Önce orijinal kopya renk ayırım sisteminde analiz edilir. Sarı, magenta ve mavi renklerin analiz sonucunda hangi bölgelerde ne yoğunlukta bulunduğu saptanır. Bu bilgilerle her rengin ayrı kalıbı oluşur. Bu kalıplar, ayrı baskı ünitelerinde baskı materyali ile temasa geçer. Sıra genellikle önce sarı magenta sonra mavi şeklindedir. Renk ayırımından alınan sonuca göre yoğunluğu farklı tramlar (Noktalar), zemin baskı üzerine tram zemin üzerine zemin baskı şeklinde Trikromi baskı oluşur. Bu esasla harekat ederek en karmaşık renkli zeminler ve sanat eserleri kopyalanabilmektedir. Sadece bu üç renk baskısı ile gri tonlar elde edilemez. Burada seriye siyah ünitesi ilave edilerek sorun çözülür.

FLEKSOGRAFİK MÜREKKEPLERİN BASKISINDA GÖRÜLECEK PROBLEMLER, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

Mürekkeplerle ilgili karşılaşılabilecek sorunlar baskı sisteminin niteliklerine bağlı olabileceği gibi, kullanılan baskı malzemelerinin özelliklerine ve baskı makinalarının özelliklerine göre de değişebilir.
FLEKSO baskı yapılırken karşılaşılan sorunlar , nedenleri ve bunların çözümlerine ilişkin bilgiler Tablo3 de gösterilmiştir..
Bu tablolardan oluşan sorunlara göre yönlendirmeler takip edilerek baskıların daha rahat ve güvenli yapılması sağlanacaktır.


Alıntı : MatbaaTürk.org

Logged
 
Kayıt
13 Ağustos 2008
Mesaj
9
Tepki
0
arkadaslar bende konu actim ama yardiminiz burdanda olabilir.flex folyoyu t-shirte nasil aktarabilirim? nelere dikkat etmeliyim? tshirtleri sicak prese yerlestirirken silikon bir tabakasi var makinamin. tisortun icine extra kagit koymam gerekirmi kimileri koyuyormus nedeni galiba flex arka kisma gecmesin anladigim kadariyla ama bana detayli bilgi verirseniz memnun olurum,tesekkürler hepinize
 
Kayıt
13 Ağustos 2008
Mesaj
9
Tepki
0
Değerli arkadaşlar sizden bir konuda yardım etmenizi istiyorum..Ben "tişört baskı" işine girmek istiyorum.öğrenmek istediğim şu,^flex ve flok baski yaparken tisortlere negibi asamalardan gectigini bana asama asama anlatabilecek bu isi yapan arkadaslardan bilgi almak istiyorum bilen arkadaslardan yardimlarinizi bekliyorum.cok acil lütfen
 

Canberi

Üye
Kayıt
5 Ocak 2010
Mesaj
3
Tepki
0
Biz fleks ve flock ürünlerini uzun zamandır kullanıyoruz. Bir kaç marka denedik ama en uygunu hem fiyat hem de kalite bakımından OTS nin sattığı ürünler. Bir kaç cinsi mevcut. Cinse göre fiyatlar da değişiyor. Internet siteleri neydi bilmiyorum ama Ots baskı diye arayınca bulabilirsin. Sitelerinde baskı talimatları vardı. Orada ürünün nasıl basılacağı uzun uzun anlatılıyor. Başka sorun varsa yardımcı olabilirim.
 
Yukarı Alt