Grafikerler.org, grafikerler meslek birliği kurucular kurulu toplantısındaydı...

xblack

Üye
Kayıt
17 Mayıs 2008
Mesaj
378
Tepki
34
Ülkemizin başlıca sorunlarından biri olan mesleki branşlaşma ve sıkıntılarımızın giderilmesi amacı ile temelinin ilkez atıldığı mükemmel bir organizeye Grafikerler.Org ailesi olarak kayıtsız kalmamak amacıyla 12 Temmuz 2008, saat 19,30 Kağıthane Belediyesi Evlendirme Salonunda yapılan GRAFİKERLER MESLEK BİRLİĞİ KURUCULAR KURULU TOPLANTISI’na sitemizin yönetim kurulu olarak (Ömer Yıldız, Arzu Uluırmak,Ekrem Demirlerli, Aytaç Kaplan,) katılmış bulunmaktayız. Sitemiz yönetim kurulundan, Grafik Tasarımcı Arzu Uluırmak yaptığı konuşmada, grafikerler.org un her koşulda Gafikerler meslek birliğine destek vereceklerini, buna kayıtsız kalmayacaklarını, diğer grafiker topluluklarınında kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti...
Böyle bir organize için emeği geçen tüm meslektaşlarımıza her türlü desteğin sitemiz tarafından verileceği talep edilmiş ve emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç bilir saygılarımızı sunarız.


Toplantı dökümü ve resimleri ekte sunulmuştur.


GRAFİKERLER MESLEK BİRLİĞİ KURUCULAR KURULU TOPLANTISI


12 Temmuz 2008, saat 19,30 Kağıthane Belediyesi Evlendirme Salonunda yapılan GRAFİKERLER MESLEK BİRLİĞİ KURUCULAR KURULU TOPLANTISI’ndan önce saat 17,00 de Avukat Neriman Uygur’un yazıhanesinde bir ön toplantı yapıldı.
Toplantıya katılanlar; Ali Tekin Çam, Onur Cantimur, Melih Yongacı, İlker Ugan, Naci Yavuz ve Faruk Çağla.

Bu ön toplantıda Avukat Neriman Uygur’un tavsiyeleri ile; yapılacak asıl toplantının hareket planı çizildi ve izlenecek demokratik yöntemler tespit edildi.

Sonra hep birlikte asıl toplantı merkezine gidildi.

Toplantı Tutanağı;
Grafik Tasarımcılar Meslek Birliği, Tanışma ve Kurucu üyelik Formları için yapılan toplantıyı Melih Yongacı saygı duruşuyla açmış, toplantı başkanlığına oybirliği ile Naci Yavuz seçilmiştir.

Birliğin Amaç ve Faaliyetleriyle ilgili olarak Faruk Çağla bilgilendirme konuşması yapmıştır.

Sektörün sorunlarıyla ilgili sorular soruldu, cevaplandı.

Toplantıda Avukat Neriman Uygur hukuk danışmanı olarak hazır bulunmuş ve hukuk konularında görüş belirtmiştir.

Geçici yönetim kurulu listesi ve yedekleri isim isim okunmuş , oybirliği ile Faruk Çağla, Naci Yavuz, Bekir Özdemir, Onur Cantimur ve İlker Ugan geçici asil yönetim kurulu üyeliğine; Nazmiye Yağcı, Ercan Kasalar, Melih Yongacı, Songül Özdemir ve Emin Albayrak yedek üyeliğe seçilmiştir.

Kurucu üye forumlarının 56 kişiyi bulduğu anda bakanlığa başvurulmasına karar verilmiştir.

İş bu tutanağın altında İmzası bulunanlar;
Naci Yavuz, Onur Cantimur, Bekir Özdemir, Ercan Kasalar, Nazmiye Yağcı, Faruk Çağla, Melih Yongacı.

İlker Ugan, Ali tekin Çam, Mahmut Şanlıer, Ersin Gültekin, Fatih M. Durmuş, Zafer İsmail Şerim, Ömer Dokumacı, Tülay Cangil, Ali Ergün, Ömer Yıldız, Arzu Uluırmak, Ekrem Demirlerli, Aytaç Kaplan, Mustafa Nevzat Özkıranatlı, Erdem Sezer, Saliha Eren, Serkan Küçük, M.Salih Bilgiç, Serhan Aydemir, M.Emin Albayrak

KURUCU ÜYE FORMLARINI BİZZAT İMZALAYAN GRAFİK TASARIMCILAR AŞAĞIDAKİ GİBİ, ŞİMDİLİK 34 KİŞİDİR;

Mahmut Şanlıer
Tarık Egüven
Ali Çelik
Serhan Aydemir
Mustafa Nevzat Özkıranatlı
Şenol Gürsoy
Benian Kalafatoğlu
Erdem Sezer
Alican Kalafatoğlu
Serkan Küçük
Bekir Özdemir
Fatih Mehmet Durmuş
Ali Ergün
Ercan Kasalar
Tülay Cangil
Salih Bilgiç
M.Emin Albayrak
Zafer İ.Şerim
Naci Yavuz
Filiz Şişman
Halil Cengiz
Hüseyin Yayla
Deniz Edik
Tuna Yazıcı
Sedat Yazıcı
Ali Tekin Çam
İlker Uğan
Faruk Çağla
Onur Cantimur
Melih Yongacı
Nazmiye Yağcı
Saliha Eren
Adem Karakoç
Ersin Gültekin (toplam 34 kişi)


KURUCU ÜYE OLACAKLARA DUYURU;

Asil Kurucu üye sayımızın minimum 56 olması gerekmektedir. 56 adet de yedek kurucu üyemiz olmalıdır. Şu anda 34 kişi toplantı sırasında form doldurup imzalamıştır. 22 tane kadar daha asil üyeye, 56 kişi kadar da yedek kurucu üyeye ihtiyacımız vardır.

Toplantıya gelemeyen arkadaşlar Nazmiye Yağcı kardeşimize formları gönderecekleri adresi sormaktadırlar.

Nazmiye hanım 14 Temmuz günü PTT’den posta kutusu satın alacak ve formların posta ile yollanacağı adresi belirtecektir.

Bu adres yayınlandıktan sonra kurucu üye olmak isteyenler tükenmez kalemle doldurup imzaladıkları formları bu Posta Kutusu adresine yollayıp kurucu üye olacaklardır.

Ankara’ya baş vurabilmemiz için, Kültür Bakanlığınca kabul görmemiz için 56 asil, 56 yedek üyemizin olması zorunludur.

Önce yollayanlar asil, sonra yollayanlar yedek üye olacaklar, yedek üyeler gelemeyen asil üyelerin yerine görev alacaklardır.

Yedek üye sayısı 100ü veya 200ü geçerse GMB kurulduktan sonra kurucu asil üye veya kurucu yedek üye olarak değil, gerçek ve normal grafik tasarımcı üye olarak her türlü haklardan yararlanacaklardır.

Kurulduktan sonra, amaç yüzlerce ve binlerce grafik tasarımcıyı GMB çatısı altında birleştirmektir.

Bu bakımdan asil üye mi olacağım, yedek üye mi olacağım endişesi taşımadan herkesin üyelik formlarını doldurup yollaması gerekmektedir. 1000 üyemiz olursa güçlü, 5000 üyemiz olursa daha da güçlü olacağız ve yolladığınız formlar asla boşa gitmeyecek.

Faruk Çağla
GMB Bşk.


FARUK ÇAĞLA’NIN AÇILIŞ KONUŞMASI;

Arkadaşlar Merhaba;
Öncelikle hoş geldiniz. Zahmet ettiniz
İlgi gösterip desteklediniz, sağ olunuz.


(18/06/2008) tarihinde yaklaşık bir ay önce 7-8 kişi olarak Tophanede yaptığımız toplantının özet bilgileri ışığında bu güne kadar uzanan süreci kısaca anlatmaya çalışacağım.

1)- Bu meslek birliğinin faaliyet alanının net bir şekilde çizilebilmesi ve resmi olarak varlığını yürütebilmesi için, ayrıca hukuki süreçte bizimle beraber yer almaya başlayacak olan avukatlarımızın da konuyla ilgili bilgi sahibi olması için Grafik tasarımın içeriğini kapsayacak, dışında kalanları ise tanımın dışında tutacak detaylı ve yanlış anlaşılmaya fırsat vermeyecek bir tanıma ihtiyacımız var.

Murat Savaşkan bey böyle bir tanım yaptı. Buna ilave olarak, bu konularda yazılar yazan Ali Tekin Çam ve Naci Yavuz beylerden de grafik tasarımcı tanımı rica ediyoruz. Ayrıca, elimizde Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili tanım yaptığı bir film de vardır. O filmdeki tanımı www.farukcagla.com adresinden indirebilirsiniz.

Bu arada dileyen herkes kendince bir grafik tasarımcı tanımı yapıp bize yollasın en doğrusunu seçeceğiz.

Önce bir tanımda birleşmemiz ve bunu yetkili makamlara sunmamız gerekmekte…

2)- Aynı alanda birden fazla meslek birliği kurulabilir. Bu konuda artık bir problem kalmamıştır.

3)- İçimizden bir arkadaşımız önceki toplantımızda hukuk işleri sorumlumuz seçildiği halde ben hukuk adamı değilim diyerek sözlü ve yazılı belgelerde itirazlarda bulunmuş, görevini iade etmiş, yazmış olduğu tüm yazılı faaliyetleri ve fikirsel katkıları bunlar bana ait fikir ve düşüncelerdir, kullanmanıza izin vermiyorum ve geri çekiyorum diyerek, fikir ve sanat ederi mücadelesini başkalarına karşı vermesi gerekirken ilk olarak birliğimize karşı vermiştir.

Son toplantılarımıza katılmamış, telefonla oy kullanmış ve oy vererek seçtiği başkanı yasadışı ilan etmiş, birliğimizi meşru kabul etmemiştir. Kendisini birliğimizin fikir babası ilan ederek olmadık istek ve davranışlarda bulunmuştur. Bunlar bir çoğumuzun malumudur.

Resmen kuruluncaya kadar böyle olaylarla karşılaşmamız doğaldır. Zaten resmen kurulduktan sonra bağımsız seçimler yapılacaktır, bu yönetim geçicidir. Takdir edersiniz ki birileri şimdilik yönetmese bu salonda bir araya gelmemiz imkansızdı.

4)- Biz, gücümüzü Fikir ve Sanat Eserleri kanunundan alıyoruz. Bir Grafik Tasarımın oluşmasında emeği geçen herkes (Mac operatörleri de dahil) o eser üzerinde hak sahibidir.

5)- Bordrolu çalışanların eserleri, aksi herhangi bir sözleşmede yer almadığı müddetçe, maaşlarını ödeyen kişilere aittir. Yani, benim sigortalı olarak çalıştığım kurumda ürettiğim her eser, benim değil, kurumun malıdır. Ama eserin fikri mülkiyeti bana aittir.

Patron eseri alır satar ama, kim yapmıştır denince kendisinin yaptığını söyleyemez. Mesela İstanbul Metrosunun amblemi Faruk Çağlaya aittir. Bunu, çalıştığı reklam ajansına maaş karşılığı yapmıştır.

Reklam ajansı da belediyeye satmıştır, parasını almış bir kısmıyla Faruk beyin maaşını ödemiştir. Artık Faruk bey o amblemde ticari bir hakkı yoktur. Ajans bu amblemi ben yaptım, Faruk bey yapmadı derse suçtur. Çünkü mülkiyet ajansın ama fikir Faruk beyindir.

O halde ajans kapanabilir, batabilir ama belediyede bu amblem filanca ajans tarafından bize satıldı, Faruk Çağla tarafından yapıldı şeklinde kayıt altında olmalıdır.

Belediye bu amblemi amacı dışında da kullanamaz, mesela tünel açma ve yol kazma inşaat firmasına bu amblemi satamaz. Çünkü bu amblem sadece yer altı metrosu için ve sadece İstanbul belediyesi için yapılmıştır.

İzmir belediyesine İzmir metrosu için satılırsa hukuki süreç başlatılır, çünkü sanatkarı veya meydana getireni grafik tasarımcısıdır ve Fikir ve Sanat eseri kanunu gereğince fikir mülkiyeti meydana getirene aittir. Amacı dışında kullanılamaz. Bu amblem eğer bir ekip halinde yapılmışsa; art direktör, grafiker ve mac operatörü derece derece hak sahibidir, ikinci derecedeki hak sahiplerine komşu sanatçı veya icracı hakkı denir.

Mesela Sezen Aksu’nun davulcusu esere katkısından dolayı böyle bir hak sahibidir.

Bu konudaki ayrıntılı sorular avukatlarımız tarafından cevaplandırılacaktır.

6)-.. Freelance (parça başı) çalışanların telif hakları elbette bu meslek birliğinin birinci derece sorumluluğu ve faaliyet alanıdır.

7)- Bordrolu çalışanlar işe girerken, GMB’nin onlara vereceği sözleşme metnini hayata geçirirlerse, eserleri üzerinde hak sahibi olabilirler. Bordrolu veya maaşlı çalışan grafik tasarımcıların çoğu da bulabildikleri boş zamanlarda ek gelir maksadıyla parça başı özel işler yapmaktadır. Burada da telif eser ve fikir hakkı konusu gündemdedir. Senin afiş diye yaptığın bir tasarımı, yarın dergi kapağı veya gazete ilanı, ya da bill-board olarak görürsen ne yaparsın???

8)- Bu paralelde, meslek birliğimiz geliştikçe ajansları, matbaaları, tasarım ofislerini kendisine üye yaparak, meslektaşlarımızın üye kuruluşlarda çalışarak ürettikleri eserlerin hak sahibi olmalarını da sağlayabilecektir.

9)- Grafik Tasarımcılar Meslek Birliği üyesi olan ve kopya, çalıntı eser üretmeyip tamamen kendilerine ait özgün grafik tasarım üreten grafik tasarımcı kardeşlerimiz; GMB üyesidir, damgalı kimlik veya sertifika ile haklarını ararken kendilerini daha güçlü hissedecekler, mümkün olan her türlü yasal platformda seslerini duyurabilecekler, kamuoyunda güçlü ve etkili bir ses oluşturabileceklerdir.

10)- Yukarıdaki son üç madde çok önemlidir, hayata geçirilmesi için iyi bir organizasyon ve ciddi bir
emek gerekmektedir.

11)- Yurt dışındaki benzer oluşumlar ve kuruluşlar incelenecek, faaliyetleri değerlendirilecek, ve buraya adapte edilmelerine çalışılacaktır. Uzun vadede onlarla ortak hareket edip, yurt dışındaki haklarımızı da savunabileceğiz.

12)- Resmi kuruluş aşamasına kadar yaşanacak olan süreç:

a-En az 56 kurucu üye ve bir o kadar yedek üye tespiti yapılacak.
b.-Yasal başvuru yapılacak

Zaten bu amaçla toplanmış bulunuyoruz.

13)- Bu başvurunun onaylanması süreci ise ortalama 2-3 aydır.

14)- Kuruluşumuzun onaylandığını kabul eder isek, ( onaylanmazsa idare mahkemesine dava açılacak, mahkeme kararı ile onaylanmamız yönünde mücadele verilecek) genel kurul toplanacak ve yasal ve resmi seçimler yapılacak, yönetim kadrosu belirlenecek, haysiyet kurulu, disiplin kurulu, sanat-bilim kurulu, mali ve hesap işleri kurulu vs. gibi organlar tespit edilecek. Ve en önemlisi yasal olarak nakit akışı girişi sağlanabilecektir.

15)- Resmi olarak kurulmadan nakit akışı mümkün olmamaktadır. Bu güne kadar yapılan her faaliyet geçici yönetim kurulu üyelerinin bireysel fedakarlıkları ile gerçekleşmektedir.

Resmi kuruluş aşamasına kadar yapılması gereken çeşitli masraflar mevuttur.
a)Bunların başında Ankara’ya gitme, gelme, konaklama masrafları.
b)Avukatlık giderleri,
c)Genel giderler (telefon, kırtasiye, domain, hosting, yazışma, haberleşme, elektrik, vs… vs)

Başlıca önemli giderleri oluşturmaktadır

Son maddedekiler şimdilik bizlerin cebinden karşılanmıştır.


16- Ayrıca;
Kuruluş aşamasında yapılacak olan resmi kontroller için bir mekan şarttır. Bu mekanın sadece bizim
tarafımızdan kullanılıyor olması gerekmiyor. Fakat emniyetten komiser geldiğinde, birliğimizin faaliyetlerini yürüttüğümüz bir “yer” göstermemiz gerekmekte. Bu; çok acil olarak çözüme kavuşturulması gereken bir durum.

17-Arkadaşlar, resmi olarak kurulmadan, kurulmuş ve çalışan bir kurum gibi faaliyet göstermek çok zordur. Para toplayamıyoruz, herkes eleştiri adı altında istediği çamuru atıyor. Bir yerden bir bahane buluyor.

Arkadaşlar, buraya dikkat ediniz;
Bazı oluşumlar yasal değildir, ama bu yasadışı oldukları anlamına gelmez. Mesela biz şu anda yasal bir birlik değiliz, yasalar ve devlet; birliğimizi henüz onaylamamıştır. Fakat aynı devletin makamları olan Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Kaymakamlığı bu toplantı için bizleri yasal görüp yasal olarak mühürlü ve damgalı izin vermişlerdir. Bize bu salonu açan Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Bize kolaylık gösteren aydın kaymakamımıza da teşekkürlerimi sunuyorum.

Kaymakam bey beni bizzat odasına davet edip kişisel olarak görüşmüş, siz bize lazımsınız, evet grafik tasarımcıların meslek ilke ve sınırları düzenlenirse bundan giderek toplum da payını alarak aydınlanır ve grafik tasarımın ne olduğu daha rahat anlaşılır, hatta yol trafik tabelaları ve dükkan tabelaları bile daha bilimsel ve fonksiyonel olur, kazalar bile önlenir, şehirler daha güzelleşir, sizi kutluyorum demiştir.

Arkadaşlar, bunlar aslında yasal olmayan yasallığımızın ifadeleridir.
Arkadaşlar biz meşruyuz. Geçerliyiz.

290 kişi bizi yüreklerinde, kalplerinde, vicdanlarında, akılları ve duygularında yasal ve meşru olarak görmüştür ve destek vermiştir. En az bir o kadar kendini belli etmeyen gizli destekleyenimiz olduğunu hissediyorum.

Biz gücümüzü buradan alıyoruz, yüzlere değil, binlere ulaşmak istiyoruz.
Sizden maddi-manevi destek bekliyoruz.

Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Saygılarımla.
Faruk Çağla.YÖNETİM KURULU :


KATILIMCILAR :


 
Kayıt
17 Mart 2008
Mesaj
3.270
Tepki
100
teşekkürler.
bu etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz inş.
bilgilendirdiğiniz için ayrıca XBLACK e teşekkür ederiz.
 
Kayıt
7 Mayıs 2008
Mesaj
623
Tepki
74
evet güzel bir gün geçirmiştik katılım sağlıyan arkadaşlarla burdan hiç üşenmiyerek okadar yol katedip gelen bütün arkadaşlara minnettarım Ömer Yıldız, Arzu Uluırmak ve Aytaç Karlan'a
 

Canan ERDE

Üye
Kayıt
19 Ekim 2007
Mesaj
502
Tepki
19
Bilgiler İçin Teşekkürler XBLACK, Bu Tür Etkinliklere Desteklerimizi Sürdüreceğiz.
 

Buse Türüdü

Altın Üye
Altın Üye
Kayıt
5 Şubat 2008
Mesaj
3.395
Tepki
103
Teşekkürler bizleri temsil edenler... Bu ve buna benzer toplantılarda tekrar bulunmak dileğiyle, ayrıntılı bilgiler için de teşekkürler xblack!
 

Serkan Baysal

Altın Üye
Altın Üye
Uzman Üye
Kayıt
10 Haziran 2008
Mesaj
2.204
Tepki
76
Bu tarz etkinlik ve gruplarda mutlaka yerimizi almalı ve çalışmalarımıza son sürat devam etmeliyiz. Busse nin de dediği gibi bizleri temsil eden arkadaşlara yürekten teşekkür ederim. Verdiği değerli bilgiler içinde xblack arkadaşımada. Ellerine sağlık.
 
Kayıt
25 Haziran 2008
Mesaj
1.278
Tepki
4
bu organize güzel, sizin katılmanızda güzel, bize duyurmanız da güzel.. Ancaaak bu tür orginazyonlara sadece siz yöneticelir mi katılabiliyor. Bilgi amacıyla bizler katılamıyormuyuz. Siz katılıp resmi gazete gibi uzun uzun yazıp arkadaşlar bunları görüştük alın okuyun mu diyeceksiniz. Eğer öyle ise ben bir daha bu metni okumayacağım. saygılarımla
 
Kayıt
7 Temmuz 2008
Mesaj
209
Tepki
5
Selam,

Bu toplantıya katılan kişilerden birisi olarak şunu belirtmek istiyorum.

Bu tür yapılar siz grafik tasarımcıların direkt olarak katılımıyla canlanacak ve yaşayacaktır. Konuya uzak durmamak, fikri ve doğal hakların elde edilebilmesi ve savunulabilmesinin mücadelesinin verilmesi için geniş bir kitle katılımının olması ve bu işe gönül verecek insanların katılması ve bizimle bu mücadeleyi sürdürmesi şart.

Konuya dışardan bakıp iyi ya da kötü yorumu yapmanın yanında oluşuma destek olmanın da bir anlam ifade ettiği bilinci içerisinde hareket edilmesi gerekir.

Bu anlamda Grafik Tasarımcılar Meslek Birliği kendisini grafik tasarımcı olarak gören ve yaptığı işten profesyonel olarak kazanç elde eden herkese açıktır.

Oluşumun içerisine katılıp desteğinizi sağlamanız aynı zamanda kişisel haklarınızın savunulmasını iradi olarak istemenizden geçiyor. Konuya dışardan bakanla, omuz veren aynı olmayacağı için oluşuma direkt olarak destek vermek herşeyden önemli.

Savunulan sizin çalışma yaşamınız, savunulan sizin fikri eserleriniz, savunulan sizin haklarınız... Konunun doğru anlaşılması adına yerinde ve küçük bir açıklama...

Saygılar...
 
Yukarı Alt