Olası OLE DB Hataları ve Çözümleri

Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
Veri tabanı ile kodlarımızı ilişkilendirirken çok sık karşılaşabileceğimiz bağlatı hataları ve çözümlere değinmek istedim bu dersimizde.

Öncelikle Local Makinamızda hata sayfalarını görüntüleyebilmek için, yönetimsel araçlardan IIS ayarlarımızı düzenlememiz gerekir.

Şimdi yapmış olduğumuz projemizi test edelim ve bu hatalara bakalım.

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' Operation must use an updateable query.

Anlamı: Veritabanınızın bulunduğu klasörün yazma izninin olmaması durumlarında bu sorunla karşılaşılmaktadır.
Klasöre yazma izni vermeniz durumunda hata ortadan kalkar.Örnek:


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][ODBC Driver Manager] Program type out of range

/admin/index.asp, line 4131
Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' The Microsoft Jet database engine cannot open the file '(unknown)'. It is already opened exclusively by another user, or you need permission to view its data.

Anlamı: Kendi bilgisayarınızda çalışırken aynı zamanda veritabanı dosyanız açık ve üzerinde bir takım düzenlemeler yapıyorsanız asp sayfanız böyle bir hata verebilir. Açtığınız veritabanını kapattığınızda sorun gider.

Hata: ADODB.Recordset error '800a0bb9'
The application is using arguments that are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

Anlamı: ADODB.Connection ile Recordset nesnesinde kullandığınız veritabanı bağlantı değişkenleri aynı değilse böyle bir hata oluşabilir.
Değişken isimlerindeki gerekli düzeltmeleri yaparak sorundan kurtulabilirsiniz. [Lütfen değişkelerinizi atarken dikkat edin çakışabilir.]

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
Number of query values and destination fields are not the same.

Anlamı: Insert Into ifadenizdeki veri sayısı ile tablonuzdaki alan sayısı birbirinden farklı olabilir.

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10' Too few parameters. Expected 1.

Anlamı: SQL ifadesindeki where yada order by ifadelerinden birinde bir hata var. [SQL sorgu cümleciğinizi gözden geçirmeniz gerekiyor.]

Hata: ADODB.Fields error '800a0cc1'
ADO could not find the object in the collection corresponding to the name or ordinal reference requested by the application.

Anlamı: SQL ifadesindeki alan adlarından en az birinde hata var.

Hata: ADODB.Field error '80020009'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted; the operation requested by the application requires a current record.

Anlamı: İstediğiniz ifade, veritabanında mevcut olmayabilir. [Veri tabanımızda kayıt olup olmadığına dair kontrol koymamış isek hata oluşacaktır.]

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
Syntax error (missing operator) in query expression '...'

Anlamı: Syntax ifadesinde tek yada çift tırnakların yanlış kullanımından kaynaklanan bir sorun var. [' veya "]

Hata: Microsoft JET Database Engine hata '80004005' 'c:musteri.mdb' dosyası bulunamadı.

Anlamı: Veritabanına yapılan bağlantıda bir hata var. Veritabanı adını yada yolunu kontrol edin.

Hata: ADODB.Connection hata '800a0e7a' Sağlayıcı bulunamıyor. Düzgün yüklenmemiş olabilir.

Anlamı: Bağlantı nesnesi oluştururken noktalamalarda bir hata yapılmış olabilirsiniz.

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers hata '80004005' [Microsoft][ODBC Driver Manager] Veri kaynağı adı çok uzun

Anlamı: Bağlantının açıldığı bölümde eksik yada hatalı bir ifade kullanmış olabilirsiniz. Alan isimlerini kontrol edin.

Hata: Microsoft JET Database Engine hata '80040e37'
Microsoft Jet veritabanı alt yapısı 'Siparisler' giriş tablosunu veya sorgusunu bulamadı. Tablo veya sorgunun varolduğundan ve adın doğru yazıldığından emin olun.

Anlamı: Yanlış bir tablo adı kullanıyorsunuz. Veritabanındaki bilgiler ile kontrol edin. [Siparisler diye bir tablo olmayabilir. Kontrol edelim.]

Hata: Microsoft JET Database Engine hata '80040e10' Gerekli bir veya daha fazla parametre için girilen değer yok.

Anlamı: Veritabanında istediğiniz isimde bir tablo bulunamadı.

Hata: Microsoft JET Database Engine hata '80040e14' 'Current' sorgu ifadesi içindeki Sözdizimi hatası (eksik işleç)

Anlamı: SQL sorgu ifadesinde yanlış bir işaretleme yada kodlama yapmış olabilirsiniz. Tek ve çift tırnaklara dikkat. [',"]

Hata: Microsoft VBScript derleme hatası (0x800A0409)
Sonlandırılmamış dize sabiti

Anlamı: Bağlantı noktasını kapatmamış olabilirsiniz. Dize sonlarını kapattığınızdan emin olun. [Bunlar Recordsetler için önemlidir. Kapatmaya özen gösterin.]

Hata: Microsoft VBScript çalışma hatası hata '800a01b6' Nesne bu özellik veya yöntemi desteklemiyor: 'EO'

Anlamı: Geçersiz bir nesne yada metod kullanmışsınız. Kontrol ederek tekrar deneyin.
 
Yukarı Alt