PHP Kod Arşivi

Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
Üyelerin verdiği maillerin ilk işlenir iken mail formatına uyup uymadığı kontrolü.PHP:
function mail_kontrol($email) { 
if (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,4}$", $email)) 
die ("E-Mail Adresiniz Geçersiz"); 
}KullanımıPHP:
mail_kontrol("ad@siteadi.com");
 
Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
php içerisinden javascripts kullanarak yönlendirme.
PHP:
function yonlendir($yol) 
{ 
  if(!headers_sent()) 
     header("Location : $yol"); 
  else 
    echo "<script language=\"JavaScript\">window.location.href = '$yol';</script>"; 
  exit; 
}


KullanımıPHP:
yonlendir('yenisayfa.php');
 
Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
Rasgele 6 karakterli şifre oluşturmaPHP:
function createRandomPassword() { 

  $chars = "abcdefghijklmnoprstuvyz0123456789"; 
  srand((double)microtime()*1000000); 
  $i = 0; 
  $pass = '' ; 

  while ($i <= 5) { 
    $num = rand() % 6; 
    $tmp = substr($chars, $num, 1); 
    $pass = $pass . $tmp; 
    $i++; 
  } 

  return $pass; 

}
 
Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
Kullanıcının ip adresini öğrenme...PHP:
function GetIP(){ 
  if(getenv("HTTP_CLIENT_IP")) { 
    $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); 
  } elseif(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")) { 
    $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); 
    if (strstr($ip, ',')) { 
      $tmp = explode (',', $ip); 
      $ip = trim($tmp[0]); 
    } 
  } else { 
    $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); 
  } 
  return $ip; 
}
 
Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
Türkçe Büyük/Küçük Harf ÇevirmePHP:
function toUpperCase( $input ) 
{ 
  return strtoupper( strtr( $input,'ğüşıiöç', 'ĞÜŞIİÖÇ') ); 
}
PHP:
function toLowerCase( $input ) 
{ 
  return strtolower(strtr( $input,'ĞÜŞIİÖÇ','ğüşıiöç')); 
}
 
Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
Türkçe karakterleri çevirmek için....PHP:
  <?php 
function degis($veri) { 
$degistir = strtr($veri,"ÜŞÇİĞüöşçığ","USCIGuoscig"); 
return $degistir; 
} 
?>
 
Yukarı Alt