Publish Settings-Yayınlama Ayarları

Kayıt
29 Ağustos 2007
Mesaj
327
Tepki
7
Hazırladığınız bir çalışmayı bitirdikten sonra File-->Publish Settings`i tıklayarak ilgili panele ulaşabilirsiniz.​
Varsayılan özellikte sadece swf ve html seçeneği işaretlidir. Bu seçenekler dışında dosyanızı gif, jpeg, png, exe, hox, mov ve smil formatlarında da kaydedebilirisiniz. Yapmanız gereken tek şey soldaki listeden istediğiniz formatları işaretleyerek en üst kısımda ortaya çıkan menüden bu formatın özelliklerini ayarlamanızdır. En altta görülen "Use defauld names" kutusundaki işareti kaldırdıktan sonra dosyanızın adını değiştirme şansına kavuşabilirsiniz. Varsayılan değer olarak bu kutu işaretlidir ve dosya adları aynıdır. Şimdi panelleri inceleyelim:
SWF:
Bu format tarayıcılara eklenen flash player eklentisi ile çalışırlar. Opera hariç tüm tarayıcılarda bu eklenti mevcuttur.
Load order : Framelerin yüklenme komutudur. Top down seçeneğinde en üst katmanın birinci karesinden yükleme başlar ve en alt katmanın son karesine doğru ilerler. Bottom up seçeneğinde ise tersi bir durum oluşur.
Actionscript Version: Flash6 ve daha düşük versiyonda kayıt yapılacaksa actionscript1 kısmı kullanılmalıdır.
Options:
Generate size report: Bu seçenek işaretlendiğinde animasyonun kare kare tüm veri listesi bir metin dosyasına yazılarak diğer dosyalarla aynı alana kaydedilir.
Omit Trace actions: Bir animasyonun hazırlanmasında verilen trace komutu yapılan işlemlerin animatör tarafından görülüp denetlemesini sağlayan bir işlemdir. Kullanıcılar için hazırlanan bir komut değildir. (özel durumlar hariç) Bu komutlar silinmediği zaman izleyicinin takibi sırasında açılma riski vardır. Bu riskten kaçınmak için bu kutunun işaretlenmesi yeterlidir.
Protect from import: Hazırladığınız animasyonun izinsiz olarak başka bir kullanıcı tarafından import edilmesini engellemek amacını güder. Fakat bazı programlarla bu özellik kırılabilmektedir.
Debugging permited: Swf dosyasına sağ klik yapıldığında ortaya çıkan menüde debuggerin aktif olup olmamasını sağlar. Kutuyu işaretlediğinizde isterseniz alttaki panele bir şifre girip panelin açılmasını bu şifreye bağlayabilirsiniz.
Compress Movie: Swf dosyanızı sıkıştırır.Bazen bu sıkıştırma %30 değerinin üzerine çıkabilir.
Jpeg quality: Resimlerin görünüm değerlerini ayarlar. Varsayılan değer 50`dir.
Audio stream ve Audio event: Stream ve event ses dosyalarının biçimlerini ve sıkıştırılmasını ayarlar.
Override sound setting: İşaretli ise ses dosyaları yerel kullanımda maksimum, internette ise minimum kalitede çalarlar.
Version: Flash dosyasının versiyonunu ayarlar.
HTML:
Bir swf dosyasının tarayıcıda görülmesi için gerekli kodları ayarlamak için kullanılır.
Template: Varsayılan değer Flash Only seçeneğidir. Dışarı çıkartılan dosya içindeki kodların hangi biçimde verileceğini ayarlar. Menüde 10 tane seçenek vardır ve bunların gelişmiş olanları genellikle tarayıcı araştırma kodlarını içerir. Seçilen seçenek hakkında bilgi almak için info tuşuna basmanız yeterlidir.
Dimensions: Dosyanın boyutunu ayarlar. Match Movie seçeneğinde hazırladığınız boyut korunur. Bu durumda bir alt seçenekler pasif kalır. Dosya boyutunu değiştirmek istiyorsanız Pixel veya Percent seçeneklerinden birini işaretleyip Widht ve Height kutucuklarına gerekli değerleri yazmanız yeterlidir.
Playback: Özel istekler için kullanılır.. Pause at start animasyonun durmasını sağlar. Varsayılan değer değildir. Display menu:
Anaimasyona sağ tıklandığında menünün özelliklerini ayarlar. Eğer işaretlerseniz menüde sadece about macromedia flash5 ifadesi ve önceden ayarlamışsanız debugger seçeneği çıkar. Loop: İşaretli ise animasyon bitince tekrar başa döner. Ama dosyayı hazırlarken bir stop komutu kullanmışsanız flash loop değerini gözardı eder. Device font: Animasyondaki yazı karakterleri oynadığı bilgisayarda yoksa sistemde kayıtlı karakterlerden birinin kullanımını sağlar. Bu animasyonun boyutunu azaltacaktır. Windows için kullanılan bir seçenektir.
Quality: Filmin görüntü kalitesini belirler. Varsayılan değer high`tır. En iyi değer best en kötü değer ise low`dur. Auto Low`da animasyon düşük kalitede başlar işlemci özellikleri yeterli ise best kalitede devam eder. Auto High`da ise best kalitesinde başlar işlemci yetersiz ise low kalitede devam eder.
Window Mode: Filmin HTML sayfasında nasıl davranış göstereceğini belirler. Varsayılan Window seçeneği filmin arkaplanı ile önde oynayacağını belirler. Opaque windowless`de arkaplanı ile fakat arkada oynar. Bu özellikle DHTML formatı ile beraber swf dosyalarının kullanıldığı durumda önemlidir. Bu seçenek işaretli olduğunda film arkaplanda oynayacağından DHTML kodları ile hazırlanan bir özellik flash filmi üzerinde görülebilir. Windowless transparent seçeneğinde ise arkaplan kaybolmuştur. Sadece nesneler HTML arkaplan rengi üzerinde görülürler.
HTML Alignment: Animasyonun tarayıcıdaki yerini belirler. Varsayılan default seçeneğinde film merkeze konumlandırılır. Diğer seçenekler sağ, sol, yukarı ve aşağı`dır.
Scale: Dışarı çıkartılan animasyonun boyutlarını ayarlar. Default( Show all) seçeneğinde filminizin en ve boy oranı korunarak belirlenen çerçeveye filmin tamamı yerleştirilir. Exact Fit`de en ve boy oranları korunmadan verilen çerçevenin tümüne filmi yerleştirir. No Border seçeneğinde filmin en ve boy oranı değiştirilmeden çerçeve içine alınır ve fazla kalan kısımlar varsa sayfada gözükmezler.
Flash Alignment: Animasyon içindeki nesnelerin nereye yanaşık olacağını belirler. Varsayılan değerler center `dır.
Show Warning Messages: Html kodlarında herhangibir uyuşmazlık varsa uyarı mesajı verilmesini sağlar.

GIF:
Bu dosya formatında sadece 256 renk kullanılabilir.​
Dimensions: Gif dosyasının boyutunu ayarlar.Varsayılan Match Movie seçeneğinde orjinal dosyanın boyutları korunur. Kutudaki işaret kaldırılarak istenilen boyutta ayarlama yapılabilir.
Playback: Static seçeneğinde animasyonun sadece ilk karesi gif formatında kaydedilir. Animated kısmında ise yandaki seçeneklerde aktifleşir ve tüm animasyon kaydedilir. Loop Continuously işaretlenirse animasyon sürekli oynar. Repeat seçeneğinde ise kaç kez oynayacağı ayarlanabilir.
Options: Gif dosyasının özelliklerini ayarlamamızı sağlar. Optimize Colors`da renk panelinde olmayan seçenekler çıkartılarak dosya boyutu küçültülür. İnterlace`de garafi giderek netleşecek tarzda oluşturulur. Yavaş bağlantılarda işe yarar bir özelliktir. Dither Solids resme dithering ve katı renk özellikleri verir. Remove Gradients resimdeki tüm gradientleri kaldırır. Smooth tüm resim ve yazılara antialiasing ekleyerek kaliteyi doğal olarakta dosya boyutunu arttırırlar.
Transparent: Varsayılan değer olan opaque`de resmin arkaplan rengi kullanılır. transparent resmin arkaplanını kaldırır. Alpha resme şeffaflık verir. Bu seçenek işaretlendiğinde yandaki Treshold paneli açılır, varsayılan değer 128`dir ve bu değer %50 şeffaflık sağlar.0 ile 255 arasında bir değer girebilirsiniz.
Dither: Resme dither özelliği ekleyerek daha gerçekçi görüntüler sağlar. None ditheri kapatır.ordered orta kalitede dither kullanır. Diffusion en iyi kalitede dithering kullanır fakat dosya boyutu çok artar. En fazla 216 renk kullanılabilir.
Palette Type: Resimde kullanılacak renk panelini belirler. Web 216 standart ve varsayılan değerdir. Adaptive en kaliteli renk paneli için kullanılır. Kullanılan renkler Max Color panelinde belirtilir. Web snap adaptive diğer seçeneğe benzer. Fakat renkleri olabildiği kadar optimize etmeye çalışır. Custom ise palette kutusunun sağındaki butonla uzantısı .act olan dosyalardan renk paleti belirler. Bu dosyalar Fireworks ve photoshop içinde mevcuttur.

JPEG:
Dimensions : Match Movie orjinal dosya boyutlarını korur. İşareti kaldırarak istediğiniz boyuta ayarlama yapabilirsiniz. Fakat bu dosya görüntüsünde bozulmalara neden olacaktır.
Quality: Resmin sıkıştırma oranını belirler.Varsayılan değer 1/80 oranıdır.
Progressive: Kademeli olarak resmin görülmesini sağlar.Önce az kalite ile başlar giderek en iyi kaliteye çıkar.

PNG:
Fireworks`ün doğal dosya formatıdır.​
Seçeneklerin büyük bir kısmı gif sekmesindeki gibidir. Farklı olanlar şunlardır:
Bit Depth: Resimdeki renk sayısını belirlemek için kullanılır. 8 bit sadece 256 renk kullanır. 24 bit binlerce rengin kullanımını sağlar,24 bit with Alpha ise arkaplanın şeffaf olmasını sağlar.
Filter Options: Çeşitli filtreleme seçenekleri sunar.

QUICKTİME:
Flash`ın desteklediği video formatıdır. Flash ile uyumlu çalışması için 4.0 ve daha üst veriyonları gereklidir.​

Dimensions: Diğerleri gibidir.
Alpha: Flash içinde yapılan alpha ayarlarını etkilemeden sadec kaydedilen dosyanın alpha ayarını yapar.Bu ayarlar ile animasyondaki arkaplan rengini ayarlayabilirsiniz.
Layer: katman ayarlarını yapar.Referans noktası tepe ve alt nokta seçimi şeklindedir.
Streaming Sound: Ses ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı yerdir. Ses sıkıştırması için quicktime programının özellikleri kullanılır.
Controller: Dosyanın kontrol menüsü ile ilgili ayarlamaları yapar. Varsayılan değer olan none`de kontrol menüsü yoktur.Film boş bir çerçeve içinde oynar. Diğer iki seçenekte ise kontrol menüsü gözlenir. Örnekler için Flash Dersleri kısmına bakabilirsiniz.
Playback: Loop dosyanın sürekli oynamasını , pause At Start animasyonun ilk karede durmasını sağlar.Play every frame`de ise tüm kareler gösterilir.
File: Flash içeri ile quicktime player içeriği birleştirilir. Seçili olmazsa dosya yolunun bulunmadığı şeklinde bir hata mesajı alırsınız.
PROJECTOR`ler:​
Hqx formatı macintosh ortamında, exe formatı ise windows ortamında çalışırlar. Çalıştırılmaları için bir player`a ihtiyaçları yoktur. Bu dosyaları bir program olarak kabul etmekte yarar vardır. Swf dosyasının tüm özelliklerini içerirler. Hatta swf`ten daha etkin özellikleri bile vardır. Fakat dosya boyutları çok daha fazladır. Daha çok sunum amacıyla kullanılırlar. Bu dosyaları internet ortamında kullanma şansımız yoktur.


Alıntı​
 
Yukarı Alt