Quark Xpress Dökümanı

Canan ERDE

Üye
Kayıt
19 Ekim 2007
Mesaj
502
Tepki
19
1.Quark Xpress'e Genel Bakış
Masaüstü yayıncılık alanındaki ilerlemeler bilgisayar programlarının gelişmesiyle birlikte doruk noktasına ulaşmıştır.Quark Xpress programının ; 3.0 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 4.0 , 4.1 , 5.0 ve 6.0 sürümleri piyasada kullanılmaktadır.Programın temel mantığı değişmemekle birlikte her sürümde yeni işlevler eklenmiştir.

2.Paletlerin Kullanımı
a.Tool Paleti ( Araç Çubuğu ) : Quark Xpresste en yaygın kullanılan çubu ktur.Tools çubuğunu açmak için Windows menüsünden Show Tools seçeneği tıklanır veya klavyeden açmak için F8 tuşuna basılır .
b.Measurrements Paleti ( Ölçüler Paleti ) : Üzerinde işlem yapılan metin kutusu , resim kutusu, çizimler, metin yolları ve nesnelerin kutu ayarları ile metinlerin biçimlendirilmesi için kullanılan kapsamlı bir palettir.
c.Page Layout - Document Layout Paleti ( Sayfa - Döküman Yapısı Paleti ) :Quark Xpress programında yeni bir belge oluşturulduğunda, anasayfa da otamatik olarak açılır.Bu anasayfada oluşturulan tüm ayarlar yeni belgedeki tüm sayfalara uygulanılır.
ç.Sytle Sheets Paleti : Belgede kullanılan metin, paragraf ve başlıların biçimlerini toplu halde ayarlamaya yarayan işleme stil denir.Kitap, gazete , dergi gibi uzun belgeler oluşturuken , paragraf biçim ve boşluklar , belgede kullanılan başlık ve alt başlıkların aynı olması gerekir.
d.Colors ( Renk Paleti ) :Belgeler oluşturulken , metinler , nesneler, çizimler ve tablolar için renkler kullanılır.Renkler arka plan , kenarlık ve ön yüz için verilebilir.Renkler kolay ulaşılması sebebiyle yagın olarak Colors paleti kullanılarak verilir.
e.Listis Paleti ( Listeler , İçindekiler ) : Kitaplar.dergiler,broşürler vb. hazırlanır.Uzun sayfalardan oluşan bu belgelerde konuların , başlıkların , bölümlerin ve alt başlıkların hangi sayfalarda olduğunu kolayca bulmak için genellikle bu yayınların ilk sayfalarına içindekiler kısmı hazırlanır.
f.Index Paleti ( Dizin , İndex ) :Basılı yayınlarda index bölümünün hazırlanması için kullanılır.Dizin yapısının hazırlanması ve oluşturulması için Index paleti ve Utilities menüsünden Build Index komutu tıklanır.

3.Belgeler İçerisinde Gezinme
a.Belgeleri Farklı Boyutlarda Görüntüleme
Belgelerle çalışırken sayfaları değişik boyutlarda görüntülemek gerekebilir.Bazı durumlarda bir kaç sayfayı aynı anda izlemek veya bir sayfayı çok büyütmek gerekebilir.Sayfa görünümü ile ilgili ayarlar View ( görünüm ) menüsü kullanılarak yapılır.
b.Belge İçerisinde Hareket Etme
Belgeler sayfalardan, sayfalar metin kutusu, resim kutusu ve nesnelerden oluşur.Metin kutusu içerisinde hareket , fare imleci veya klavye tuşları ile sağlanır.

4.Belge Yaratma , Açma , Kaydetme
a.Belge Oluşturma
Belge oluşturmak için File menüsünden New seçeneği tıklanır.Açılan alt menüde Projet Library, Book seçenekleri bulunur.Yeni bir belge için projet seçeneği tıklanır.
b.Belge Açma
Önceden kaydedilmiş QuarkXpress belgeleri , File menüsünden Open komutunu veya klavyeden CTRL + O tuşları kullanılarak açılır.Belgeleri açmak için open diyalog penceresi ekrana gelecektir.
c.Belge Ayarlarını Değiştirme
Üzerinde çalışılan bir belgenin ayarlarını değiştirmek için Layout menüsünden Layout Properties komutu kullanılır.Aynı komuta program penceresinin sol alt kısmındaki layout sekmesi üzerinde farenin sağ düğmesine basılarak çıkan kısayol menüsünden de ulaşılabilinir.
ç.Belge Kaydetme
Belgeleri kaydetmek için; file menüsünden save komutu tıklanır.Veya klavyeden CTRL + S tuşlarına basılır.Belge ilk defa kaydedileceği için ekrana Save as penceresi gelecektir.Konum çek- menü kullanılarak belgenin kaydedileceği sürücü ve klasör belirlenir.Dosyanın adı yazılır.Kayıt türü seçilerek kaydet düğmesi tıklanır.

5.Metin ve Grafik Elemanları Oluşturma
a.Nesne Oluşturma ve Taşıma
Örneğin ; bir resim nesnesi oluşturmak için , Tools paletinden , dörtgen biçimli resim kutusu seçilir.Sayfa içerisinde fare yardımıyla çizim yapılır.Kutu boş olarak görüntülenecektir.Get Picture komutu kullanılarak , kutu içerisine resim yerleştirilir.
b.Nesneleri Değiştirme
Örneğin ; Dikdörtgen biçimli bir metin kutusunu oval biçimli metin kutusuyla değiştirmek için , Belgede dikdörtgen biçimli bir metin kutusu oluşturulur.Kutu içine metin yerleştirilir.Metin kutusu Item araçı ile seçilir.Açılan menüden oval nesnesi seçilir.Dikdörtgen biçimli metin kutusu oval biçime dönüşeöektir.

6.Dışarıdan Metin Aktarma ve Düzeltme
a.Dışarıdan Metin aktarma
Bir çok durumda metin girişleri kullanıcı tarafından direk olarak belge üzerinde yapılır.Bazı durumlarda da metinlerin harici dosyalardan programa aktarılması gerekir.Bu işlem file menüsünden get text komutu ( CTRL + E ) uygulanarak yapılır.
b.Metin Kutularını Bağlama
Sayfa tasarımında bir alandan diğerine metinler aktarılıyorsa Linking araçları kullanılır.Bağlama; ik metin kutusu veya sayfa arasında metinlerin birbirine akıtma ilişkisidir.Bu bağlantıyı Linking aracı bağlantının kesilme işlemine ise Unlinking aracı gerçekleştirilir.Her iki araç tool paletinin alt seçeneğinde yer alır.

7.Metin Biçimlendirme
Önceden hazırlanan metin şablon dosyaları veya başka belgeler için oluşturulan , stil tanımları kullanılarak biçimlendirilir.

8.Yazı Tipi ayarlama
a. Tireleme ve Hizalama
Tireleme uzun metinlerde , kelimelerin satır sonlarında bölünmesini sağlar.
b.Tracing ve Kerning Tablolarını Kullanma
Metin okunaklığını artırmak ve karekterleringörünüşünü düzeltmek için ince ayarlar yapmak gerekir.Yazı tipi karekterleri arasında boşlukların ayarlanmasına tracking denir.

9.Dışarıdan Grafik Aktarma ve Düzenleme
Resim kutusu içerisine yerleştirilebilen bütün görüntüler bir resim olarak kabül edilir.

10.Ana Sayfa Oluşturma
Ana sayfalar birden fazla sayfada sık kullanılan elementleri hızla belge sayfalarına yerleştirme ve uygulam aimkanı veren sayfalardır. Ana sayfalara şablon sayfalarda denir.Bir ana sayfada yerleştirme ve uygulama ortak alt ve üst başlıklar tasarım elemanları gibi öğeler bulunur.Sayfadaki marj ve sütun ayarlarını gösteren rehber çizgilerde ana sayfalarda ayarlanabilir.

11.Ren Kullanımı
Belgeler oluşturulurken metinler.nesneler,çizimler ve tablolar için renkler kullanır.Renkler arka plan , kenarlık ve ön yüz için verilebilir.

12.Uzun Belgelerin Düzenlenmesi
Birden fazla dosyayı içinde barındıran kitap özelliğine sahiptir.Bu sayede birden fazla belgeyi aynı anda yönetmek mümkündür.Belge bir kitabın parçası olduğunda sıralanışı, numaralanışı, baskısı denetlenebilir.

13.Sık Kullanılan Elemanların Kitapta Saklanması
İlk bakışta bir çok kitabın saklandığı büyük bir kütüphane gibi algılansa da böyle değildir.Belgelerde kullanılan resim , nesne , sayfa düzeni, logo , form gibi öğeleri bir arad saklamak için kullanılan dosya biçimidir.

14.Yazdırma
Belgeleri baskıya göndermeden önce , belge üzerinde kullanılan görsel mazemelerin düzenlenmesi gereklidir.Baskıya girecek belgeyi son haline getirmek için file menüsünden collect for output menü komutu tıklanır.

15.Sorun Giderme
Hatalar iki şekildedir.Birincisi; programın çalıştığıişletim sistemi ile ilgili hatalardır. İkincisi;program ve kullanımından kaynaklanan hatalardır.

16.İnternet Dökümanları Oluşturma
Yeni bir web sayfası tasarlamak için file menüsünden new seçeneği seçilir.Layout Type menüsünden web işaretlenir

kaynak
 

star

Üye
Kayıt
2 Haziran 2008
Mesaj
8
Tepki
0
bilgi için eline sağlık cnm. kaynak belitip emek hırsızlığı yapmadığınız içinde teşekkürler.

bu sitenin kalitesini artırır.
 
Kayıt
25 Haziran 2008
Mesaj
1.278
Tepki
4
genel bilgi olarak güzel ancak hiçbir programı böyle okuyurak öğrenemezsiniz. Quark biraz cins bir programdır ama çok zevkli ve güzeldir
emeğine sağlık
 
Yukarı Alt