Sanat Terimleri Sözlüğü ' C ' Harfi ( Görsel )

Yasemin Ertosun

Altın Üye
Altın Üye
Kayıt
21 Haziran 2009
Mesaj
768
Tepki
39
Caisson: tavan teknesi


Cam göbeği: cam kesildiğinde kenarında görülen parlak türkuaza benzeyen yeşil, cam göbeği yeşili.


cami: Müslümanların ibadet için, içinde toplandıkları bina.caminin küçüğüne mescit denir. Eğer toplanılan yerin üstü açıksa namazgah denir. İlk cami peygamberimiz tarafıııından Medine civarında yaptırılmıştır. Fakat camilere ilk mimari örnek kahire’deki Amr Camii olmuştur. Bu cami tipi, Mısır “dan başka Suriye, Irak ve İran”da da örnek alınmıştır.Arap camileri çok kubbeli, yüzlerce sütunun cemaati ayırdığı ve cemaati bir kitle halinde göstermiyen bir kompozisyondadır.Tavanın sütunlar üzerinde tutulması kubbelerin en çok 6-7 m yükseklikte olmasına sebep olmuştur. Bizim Konya”daki Selçuklu camilerinin tavan yüksekliklerinin çok olmamasının nedeni budur. Türk camileride önceleri çok sütunlu kompozisyonu kullanmış, sonra gelişimini Arap cami tipinden farklı bir yönde sürdürerek merkezi kubbeli şemaya ulaşmıştır.Bursa mimarisinde değişik yerlerden toplanan mimarlık öğeleri, bölgenin özellikleri içinde özümsenmiş ve böylece bir kare prizma üstüne oturtulan kubbe ile önündeki son cemaat yerinden meydana gelen bir cami tipi oluşmuştur. Bursa camileri, klasik osmanlı mimarlığındaki avluya sahip olmamıştır. İlk kez Selçuk’ta İsa Bey Camii’nde revaklı avlunun, son cemaat yeri ile onun önünde yer alan ve oratsında şadırvan bulunan avlu, ilk Osmanlı klasik mimarlık yapıtlarında kullanılmış ve sonraki camilerimizin esas formunu oluşturmuştur. Bu tip cami kompozisyonundaki revaklı avlu formu, ülkemize barok etkisi girdikten sonra klakmıştır. Osmanlı klasik mimarisinde esas kubbe etrafında yerım ve küçük kubbeler ile piramidal bir düzen kurulmuşdur. Mimar Sinan, esas kubbe, yarım kubbeler ve küçük kubbelerle daima yeni kompozisyon örnekleri vermiştir.Cam mozaik: yer döşemesinde renkli taş mozaik yerine kullanılan cam parçaları. Cam mozaik ilk olarak İtalya’da görülmüştür ( M.Ö. 4. Yy.).Canlı model: Eski çağlardan bu yana insan vücudunun, resim ve heykel eserleri için bir konu olduğunu ve incelendiğini biliyoruz. Eski Yunan’da, Rönesans’ta, Barok’ta kadın ve erkek vücutları ressam ve heykelciler tarafından model olarak kullanılmıştır. Fransız Jacques Louis David’in kurduğu ilk akademiden itibaren güzel sanatlar akademilerinde canlı modelin bir eğitim aracı olduğu da görüyoruz.Chiaroscuro: Resimde keskin ışık ve gölge tezatları yaratacak biçimde düzenlenmiş ışık-gölge dağılımı. Özellikle Barok sanatta 17. Ve 18. Yy.’larda görülür.Cilalı taş çağı: İnsanlığın üçüncü kültür gelişim basamağıdır. Bunlardan Eski taş çağı ( paleolitik çağ ), buzul devrinin son Aurignacien, Solutren ve Magdalanien zamanlarını içine alır. Eskii taş çağı Orta taş çağına kadar devam eder. Yeni taş devri denilenCilalı taş çağı, insanlarıntoprağa yerleşmeleri ve ziraatın başlaması ile oluşur. Böylece Cilalı taş çağında köyler ve kentler kurulmaya başlar.
Colosseum: Roma’daki, eski Romalılara ait Forum Romanum adlı yerde bulunan bir amfiteatra denir. M.Ö. 80 yılında açılmıştır.Cumba: Eski evlerde, bina zeminin üstündeki katlardan bir odasının bina esas bedeninden dışarı sokağa doğru taşmış biçimine denir. Cumbaların üstü örtülü , önü açık ya da kafeslidir.Cümle kapısı: Cami, saray ve büyük binalarda büyük esas kapı.Kaynak: Yasemin Uyar / Grafikerler.org
 
Yukarı Alt