Ustalık belgesi

Kayıt
2 Kasım 2008
Mesaj
302
Tepki
10
Tekstil Grafik Kursu
Merhaba arkadaşlarGünümüz şartarı gereği ,hergün yeni birşeylerle karşılaşıyoruz.Kısaca sizlere ustalık belgesi ile alakalı bilgi aktarmak istiyorum.

Ustalık belgesi nasıl alınır

*Ustalık belgesi bu ad altında Türkiyede Mesleki (Cıraklık) Egitim Merkezleri tarafından verilir.Belge almak isteyen kisiler bu merkezlere basvuruda bulunurlar.

Kanun ve yonetmeliklere gore kisi dogrudan ustalık sınavına alınır veya ustalık belgesi verilir. Kimler ustalık sınavına girebilir veya ustalık belgesi alabilir

*Bir meslekte ustalık belgesi verilebilmesi için kisinin çalıstıgı meslegin o ilde 3308 sayılı kanunun uygulama kapsamında olması gerekir.Kanun kapsamında olmayan meslek dallarında Kalfalık ve Ustalık belgesi verme yetkisi ilgili meslek odalarındadır.Ancak meslek lisesi mezunu olarak dogrudan ustalık belgesi almak için basvuruda bulunanlar Türkiyede herhangi bir ilde bu meslegin kanun kapsamında olması halinde ustalık belgesi alabilir veya ustalık sınavlarına girebilirler.

*3308 sayılı Mesleki Egitim kanunun geçici 9. maddesi geregi 10.temmuz 2001 tarihinden once ustalık belgesi olmadıgı halde is yeri açmıs olanlar tamamlama egitimine katılacaktır. Egitim sonunda basarılı olanlar ustalık belgesi verilir.

* Kalfalık belgesini aldıktan 3308 sayılı kanunun 28/b maddesi geregince ustalık egitimine katılanlar, ustalık egitimi çalısma süresi kadar çalıstıktan sonra ustalık sınavına katılırlar.

* Kalfalık yeterligini kazanmıs olup mesleklerinde en az bes yıl çalısmıs olanlar ustalık sınavlarına dogrudan katılabilirler.Bu sınavları basarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir.kanun maddesi (28/c)

*Kalfalık belgesi almıs olup, kalfalık belgesini aldıgı tarihten itibaren mesleklerinde en az bes yıl çalısmıs olanlar 3308 sayılı kanunun 28-c maddesi geregi ustalık sınavlarına dogrudan katılabilirler.
( 06.01.1998 tarihinden once kanun kapsamına alınan meslek dalları için 06.01.1998 tarihinden bu güne kadar olan bolümlerine ait çalısma sürelerinin ayrıca sosyal güvenlik kurulusundan belgelendirilmesi istenir.
06.01.1998 tarihinden sonra kanun kapsamına alınan meslek dalları için kanun kapsamına alındıkları tarihten bu güne kadar olan bolümlerinin sosyal güvenlik kuruluslarından belgelendirilmesi istenir.)

*Meslegin ilde kanun kapsamına alındıgı tarihte kalfalık belgesine veya kalfalık belgesine denk bir belgeye sahip olanlardan 22 yasını doldurmus olanlar, basvuru süreleri içinde basvurmaları halinde dogrudan ustalık sınavlarına alınırlar.

*3308 sayılı kanunun geçici 1. maddesine gore dogrudan kalfalık sınavına katılarak belge almıs olanlar;
a)Cıraklık egitimi süresi 2 yıl olan mesleklerde çalısanlar 7 yıl,
b)Cıraklık egitimi süresi 3 yıl olan mesleklerde çalısanlar 8 yıl,
c)Cıraklık egitimi süresi 4 yıl olan mesleklerde çalısanlar 9 yıl meslekleri ile ilgili islerde çalıstıklarını EK-3 Formu ile belgelendirdiklerinde, kalfalık belgesini almaya hak kazandıkları donemden sonra açılacak ilk ustalık sınavına alınırlar.

(Kanunun Geçici 1 inci maddesinden yararlanıp dogrudan kalfalık sınavına giren ve basarılı olarak ustalık sınavına basvuranların, yukarıda belirtilen süreler kadar meslegi ile ilgili bir iste çalıstıgını, is yerinden veya sosyal güvenlik kuruluslarının herhangi birinden alacakları belge ile belgelendirmeleri gerekir. 6/1/1998 tarihinden once çıraklık egitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, 6/1/1998 tarihinden sonrasına ait hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluslarından birine primlerin yatırılmıs oldugunun belgelendirilmesi istenir. Bu durumda olanların basvurdugu ilde, mesleginin çıraklık egitimi uygulama kapsamına alındıgı tarih ile 6/1/1998 tarihi arasında 18 yasını tamamladıgı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınır. 6/1/1998 tarihinde veya sonrası bir tarihte çıraklık egitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, meslegin çıraklık egitimi uygulama kapsamına alındıgı tarihten sonrasına ait olan hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluslarından birine primlerin yatırılmıs oldugunun belgelendirilmesi istenir.)

* En az 3 yıllık bir mesleki teknik egitim veren lise ve dengi okullardan 1985-1986 ogretim yılından sonra mezun olanlar dogrudan ustalık sınavlarına katılırlar. Onceki mezunlar dogrudan ustalık belgesi alır. (Elektrik tesisatçılıgı 2. sınıf yetki belgesi de bu kapsamda degerlendirilir. Elektrik tesisatçılıgı 1. sınıf yetki belgesi sahiplerine dogrudan ustalık belgesi verilir. Astsubay sınıf okulları mezunları ilgili genelge de dikkate alınarak bu kapsamda degerlendirilir.)

*Mesleginin, ilde kanun kapsamına alındıgı tarihte, is yeri sahibi olup fiilen usta olarak çalısanlar; Bakanlıkça duyurulan tarihlerde ilgili merkez müdürlügüne EK-4 form ile mesleginin o ilde Kanun kapsamına alındıgı tarihte is yeri sahibi oldugunu vergi dairesinden ve bu meslekte fiilen usta olarak çalıstıgını baglı oldugu mesleki kurulustan onaylattırarak basvurduklarında kendilerine dogrudan ustalık belgesi verilir.(Af çıktıgı zaman)

*Elektrik Tesisatçılıgı meslek dalında ustalık belgesi alacak is yeri sahiplerinden ayrıca Elektrik Tesisatçılıgı Kalfalık Belgesi veya en az "Elektrik Tesisatçılıgı Üçüncü Sınıf Yetki Belgesi" istenir.

*Yürürlükten kaldırılmıs bulunan 2089 sayılı Cırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun Geçici 4 üncü maddesi hükmüne gore ustalık belgesi almıs olanların bu belgeleri, Kanunun Geçici 3 üncü maddesine gore geçerli sayıldıgından bunlara ayrıca is yeri sahibi olarak aynı meslek dalında ustalık belgesi verilmez.

*Mesleginin çıraklık egitimi uygulama kapsamına alındıgı tarihte is yeri sahibi olup bu is yerinde fiilen usta durumunda çalıstıgını belgelendirmis olanlardan ogrenim belgesi olmayanlar, diplomalarını alıncaya kadar geçerli olmak üzere, "Meslegini Devam Ettirme Belgesi" düzenlenir.

* En az 4 yıllık egitim veren mesleki ve teknik ortaogretim kurumlarından mezun olanlara, meslek lisesini bitirdikten sonra alanı ile ilgili bolümde on lisans egitimi alanlara ve 4 yıllık fakülte mezunu olanlara dogrudan isyeri açma belgesi verilir. On lisans egitimi alanlardan lise mezunu olanlar 1 yıl çalısmıslık belgelendirerek isyeri açma belgesi alır. isyeri açma belgesi ustalık belgesi ile aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir.

* Bunların dısında kalan veya yurt dısından alınmıs olan belgeler denklik islemlerine tabiidir.

* Ustalık belgesi sahibi olan kisiler bagımsız isyeri açabilirler.

* Ustalık belgesine sahip olan kisiler yanlarında çırak çalıstırabilmek için Usta ogreticilik belgesi almak zorundadırlar.

* Calısmıslık sürelerinin hiç birine askerlik süreleri dahil edilemez.

* Zorunlu sebeplerden dolayı ( Yurt dısında bulunanlar,Askerlik gorevini yapmakta olanlar,Goz altında bulunan veya mahkûm olanlar,Tam tesekküllü bir saglık kurulusundan alınmıs hastalık raporu bulunanlar,Etkileri bu süreyi dolduracak kadar dogal afete maruz kalanlar) geçici 1. madde geregi verilen sürelerde haklarını kullanamayanlar zorunlu sebebin ortadan kalkmasından itibaren 90 gün içinde bu haklarını kullanabilirler.2089 sayılı kanuna gore ustalık belgesi alanları belgelerinin geçerliligi devam ettiginden yeniden belge düzenlenmez.

3308 sayılı yasa gereğince çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında işyeri açacakların Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş ustalık belgesine sahip olması ya da bu belgeye sahip olanları işyerinde çalıştırması gerekmektedir. Aynı kanuna göre bir işyerinde usta unvanı ile çalışan bir kişi, o işyerinde yapılan mal ve hizmet üretiminin yanı sıra, işyerinde çalışan aday çırak ve çırak öğrencilerin eğitiminden de sorumlu bulunmaktadır. Bu sebeple, işyerlerinde hizmet akdi ile istihdam edilen �ustalık belgesi� sahibi kişilerin usta unvanı ile birden fazla işyerinde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, 3308 sayılı kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki il ve meslek dallarında işyeri açan ustalık belgesi sahibi kişilerin, bu il ve meslek dallarında işyerlerinin şubelerini açmak istemeleri halinde, işyerlerinin şubelerinde �ustalık belgesi� bulunan bir kişiyi istihdam etmeleri gerekmektedir.

İstihdam ettikleri bu ustaların da, yukarıda belirtilen sebeplerle başka bir işyerinde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır.Halen ülkemizdeki bütün iller çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmıştır. İllerde kapsamda bulunan meslek dallarına yenilerin eklenmesi Mesleki Eğitim Kurulu�nun görüşü doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı�nca gerçekleştirilmektedir.Tüm Türkiye de 131 meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamında olup bu mesleklerde eğitim, sınav ve belgelendirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır.1 AĞAÇ İŞLERİ;

1 AĞAÇ OYMACILIĞI
2 AHŞAP YAT VE TEKNE YAPIMI
3 DOĞRAMACILIK
4 MOBİLYACILIK
5 MOBİLYA İSKELETÇİLŞİĞİ
6 ÜST YÜZEYİŞLEMLERİ


2 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ

7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ


3 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRCİLİK

8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRCİLİK


4 AVİZE İMALATÇILIĞI

9 AVİZE İMALATÇILIĞI


5 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

10 AYAKKABI İMALATÇILIĞI
11 ÇANTA SARACİYE
12 SAYACILIK


6 BERBERLİK

13 EREKEK BERBERLİĞİ
14 KUAFÖRLÜK


7 CAM TEKNOLOJİSİ

15 CAM ÜRÜN İŞLEMECİLİĞİ
16 CAM ÜRÜN ÜRETİMİ


8 CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK

17 CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK


9 ÇİÇEKCİLİK

18 ÇİÇEKÇİLİK


10 DERİCİLİK

19 DERİ İŞLEMECİLİĞİ


11 DÖKÜM TEKNOLOJİSİ

20 DÖKÜMCÜLÜK


12 DÖŞEMECİLİK

21 MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ
22 OTO DÖŞEMECİLİĞİ


13 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

23 BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ
24 BOBİNAJCILIK
25 BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ
26 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SRVÇ.
27 ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞ
28 ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAK.ONA.
29 ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM
30 GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ
31 GÜVENLİK SİSTEMLERİ
32 HABERLEŞME SİSTEMLERİ
33 OTOMASYON SİSTEMLERİ
34 YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ


14 DOKUMA35

35 KİRKİTLİ DOKUMA


15 FOTOĞRAFÇILIK

36 FOTIĞRAFÇILIK


16 GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ

37 ISTMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSATÇILIGI
38 ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR SERVİSÇİLİĞİ
39 ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇILIK
40 KALORİFERCİLİK


17 GEMİ YAPIMI

41 GEMİ İNŞA


18 GİYİM ÜRETİMİ TEKNOLOJİSİ


42 ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ;
43 DERİ GİYİM;
44 ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ;
45 ERKEK TERZİLİĞİ;
46 İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ ;
47 KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ ;
48 KADIN TERZİLİĞİ ;
49 KESİMCİLİK ;
50 MODEL MAKİNECİLİK


19 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ;

51 AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI;
52 BETONARME DEMİRCİLİĞİ ;
53 BETONARME KALIPÇILIĞI VE ÇATICILIK;
54 BOYACILIK VE YÜZEY HAZIRLAMA;
55 DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMACILIĞI ;
56 DUVARCILIK ;
57 HARİTA VE KADASTRO ;
58 PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILI ;
59 RESTORASYON ;
60 SIVACILIK ;
61 YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (MİMARİ);
62 YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (STATİK);


20 KAĞIT TEKNOLOJİSİ ;

63 KAĞIT ÜRETİMİ


21 KONAKLAMA HİZMETLERİ

64 KAT ELEMANLIĞI
65 ÖN BÜRO ELEMANLIĞI


22 KURU TEMİZLEMECİLİK ;

66 KURU TEMİZLEMECİLİK


23 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

67 KUYUMCULUK (ALTIN-GÜMÜŞ İŞLEMEC.)
68 VİTRİN KUYUMCULUĞU


24 MAKİNE TEKNOLOJİSİ

69 ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
70 ENDÜSTRİYEL MODELLEME
71 FREZECİLİK
72 MAKİNE RESSAMLIĞI
73 TAŞLAMA VE ALET BİLEMECİLİĞİ
74 TESVİYECİLİK
75 TORNACILIK


25 MATBAA TEKNOLOJİSİ
76 BASKI
77 BASKI ÖNCESİ
78 BASKI SONRASI


26 MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞÇILIĞI

79 MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞÇILIĞI


27 METAL İŞLER

80 ÇELİK YAPILANDIRMACILIĞI </p> 81 ISIL İŞLEMCİLİĞİ
82 KAYNAKÇILIK
83 METAL LEVHA İŞLEMECİLİĞİ (BAKIRCILIK)
84 METAL DOĞRAMACILIĞI
85 SAC İŞLERİ
86 TARIM (ZİRAAT) ALET VE MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCILIĞI


28 MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

87 DİZEL MOTORLARI YAKIT POMPASI VE ENJEKTÖR AYARCILIĞI </p> 88 İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIMCILIĞI
89 MOTORLU ARAÇLAR LPG SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMCILIĞI
90 MOTOSİKLET TAMİRCİLİĞİ
91 OTOMOTİV BOYACILIĞI
92 OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ
93 OTOMOTİV ELEKTRO-MEKANİKERLİĞİ
94 OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ
95 OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ
96 OTOMOTİV MOTOR YENİLEŞTİRMECİLİĞİ
97 ÖN DÜZEN AYARCILIĞI VE LASTİKÇİLİK


29 PLASTİKÇİLİK

98 PLASTİK İŞLEMECİLİĞİ


30 REKLAM TABELECILIĞI

99 REKLAM TABELECILIĞI


31 SAATÇİLİK

100 SAAT TAMİRCİLİĞİ


32 SATIŞ ELEMANLIĞI

101 AYAKKABI, DERİ VE YAN ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANLIĞI
102 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEMELER SATIŞ ELEMANLIĞI
103 GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ ELEMANLIĞI
104 İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI
105 KANTİN İŞLETMECİLİĞİ
106 KIRTASİYE VE KİTAP SATIŞ ELEMANLIĞI
107 MEYVE VE SEBZE SATIŞ ELEMANLIĞI
108 MOBİLYA SATIŞ ELEMANLIĞI
109 OTO YEDEK PARÇA SATIŞ ELEMANLIĞI
110 SAAT, ELEKTRİKLİ ALETLER VE ELEKTRONİK ARAÇLAR SATIŞ ELEMANLIĞI
111 SANAYİ MAKİNELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI
112 SU VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANLIĞI
113 ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANLIĞI
114 TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANLIĞI
115 TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEMELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI


33 SERAMİK

116 ÇİNİ DEKORLAMA
117 MODEL VE KALIP HAZIRLAMA
118 SERAMİK DEKORLAMA
119 SERAMİK ŞEKİLLENDİRME


34 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME
120 SOGUTMA VE İKLİMLENDİRME


35 TEKSTİL

121 DOKUMACILIK
122 İPLİKÇİLİK
123 ÖRMECİLİK
124 TEKSTİL TERBİYE


36 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ

125 AŞÇILIK
126 BARMENLİK
127 ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ
128 FIRINCILIK
129 PASTACILIK, TATLICILIK VE ŞEKERLEMECİLİK
130 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ
131 SERVİS ELEMANLIĞI
Tüm Türkiye’ de 131 meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamında olup bu mesleklerde eğitim, sınav ve belgelendirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır.
Kapsam dışında kalan meslek dallarında ise eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetleri Konfederasyonumuzun koordinatörlüğünde bağlı odalarımızca yapılmaktadır. Konfederasyonumuzun çıkarmış olduğu 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca Odalarımız kapsam dışındaki meslek dallarında imkanları ölçüsünde eğitim verecekler ve daha sonra adayları sınav yapacaklar ve başarılı olmaları halinde belgelerini vereceklerdir.

Alıntı
 
Yukarı Alt