Veritabanına kayıt etmek

Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
Tekstil Grafik Kursu
Aşağıdaki kodlar ile ilk önce formumuzu oluşturuyoruz.Bu sayfayı form.asp olarak kayıt ediniz.


Kod:
<html>


<head>


<title></title>


<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">


</head>


<body>


<%


  Dim oconn,rsuser,yol


  set oconn= Server.CreateObject("ADODB.Connection")


  set rsuser= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")


  yol=server.mappath("veritabani.mdb")


  oconn.open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source="&yol


  %>


 <form action="kaydet.asp" method="post">


 <table width="350" frame="below" align="center" height="45" cellpadding="0" cellspacing="0">


   <tr> 


    <td width="170" height="10" class="clsRow">Adı: </td>


    <td>


    <input name="ad" class=clsRow id='ad' style='width:150;TEXT-ALIGN:left' value="" size="20" ></td>


   </tr>


   <tr> 


    <td width="170" height="10" class="clsRow">Soyadı: </td>


    <td>


    <input name="soyad" class=clsRow id='soyad' style='width:150;TEXT-ALIGN:left' value="" size="20" ></td>


   </tr>


   <tr> 


    <td width="170" height="10" class="clsRow">Kullanıcı Adı: </td>


    <td>


    <input name="uyead" class=clsRow id='uyead' style='width:150;TEXT-ALIGN:left' value="" size="20" ></td>


   </tr>


   <tr> 


    <td width="170" height="10" class="clsRow">Şifre: </td>


    <td>


    <input name="uyesifre" class=clsRow id='uyesifre' style='width:150;TEXT-ALIGN:left' value="" size="20" type="password" maxlength="4"></td>


   </tr>


   <tr> 


    <td width="170" height="10" class="clsRow">E-Mail: </td>


    <td>


    <input name="uyemail" class=clsRow id='uyemail' style='width:150;TEXT-ALIGN:left' value="" size="20" ></td>


   </tr>


   <tr> 


    <td height="21" colspan="2" align="left" nowrap class=clsRow><div align="right"><input name="giris" type="submit" value="Kaydet" maxlength="10" class="clsRow" style='cursor:hand' id="giris"></div></td>


   </tr>


</table>


</form>


</body>


</html>
Veritabanına kayıt eklemek için aşağıdaki kodu kaydet.asp olarak kayıt ediniz.


Kod:
<%


  set oconn= Server.CreateObject("ADODB.Connection")


  set rs= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")


  yol=server.mappath("veritabani.mdb")


  oconn.open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source="&yol


    


   ad=request.Form("ad")


   soyad=request.Form("soyad")


   uyead=request.Form("uyead")


   uyesifre=request.Form("uyesifre")


   uyemail=request.Form("uyemail")


   


   rsuser.open "Insert into tabloadi (ad,soyad,uyead,uyesifre,uyemail) values ('"&ad&"','"&soyad&"','"&uyead&"','"&uyesifre&"','"&uyemail&"')",oconn


 response.Write "Kayıt edildi"


%>


Veritabanına bu şekilde kayıt eklenecektir. Kolay gelsin
 

eperseus

Üye
Kayıt
8 Ağustos 2008
Mesaj
1
Tepki
1
selam ;
bende veri kaydetmek istiyorum.Daha doğrusu veriyi update etmek istiyorum.
Db deki alanım int sql server kullanıyorum ve yazılım dilim ASP
Yardım istediğim olay şu,
Örn,
<select name="a">
<option value="" <%if rec("a") = "" then response.write "selected"%>>--Seçiniz--</option>
<option value="1" <%if rec("a") = 1 then response.write "selected"%>>1</option>
<option value="2" <%if rec("a") = 2 then response.write "selected"%>>2</option>
</select>

şimdi ben selectboxtan a değişkeniyle gelen değerlerden --seçiniz-- seçildiğinde db ye null olarak update etmesini istiyorum.
update satımda
update tablo_adi set alan_adi = '" & request.form("a") & "'

böyle yazınca db tablosuna
value="1" db ye 1
value="2" db ye 2
value=" " db ye 0 yazıyor ama null yazmalı

yardım ederseniz sevinirim.
 
Yukarı Alt