3 Boyutlu Kurumsal Ödül Tasarımı Yarışması

Yazar Tarih: 27 Aralık 2013

Son Başvuru Tarihi: 22 Ocak 2014 (Teslime 25 gün kaldı)

Yarışma Teması:  Ürün tasarımı

Yarışma Amacı:  Logo yazılım tarafından üniversitelerimizin tasarım bölümlerinde eğitim gören öğrenciler arasında, özel günlerde logo yazılım tarafından kullanılmak üzere, 3 boyutlu üretilebilecek kurumsal ödül nesnesi tasarımı yarışması düzenlenmiştir.

Yarışma Konusu: Logo Yazılım için ödül heykelciği ya da ödül nesnesi tasarlanması. Tasarımlar Logo Yazılım’ın kurumsal kimliğini temsil edebilecek nitelikte olmaları, estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Tasarımların en uzun kenarı 35 cm yi geçmemeli, kendi başına dik durabilmelidir. Her tasarım üzerinde en az 5 cm uzunluğunda Logo Yazılım logosu ve ödülün ne için, kime ve hangi yılda verildiğini yazabilecek 3 satırlık bir boş alana sahip olmalıdır.

TEMEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Yenilikçilik (Özgünlük)
2. Estetik
3. Uygulanabilirlik
4. İhtiyaca Yanıt Verebilirlik
5. Sürdürülebilirlik

Yarışma Takvimi:

 • Yarışma İlan Tarihi: 20 ARALIK 2013
 • Proje Kabulü (son başvuru tarihi): 22 OCAK 2014
 • Seçici Kurul çalışma tarihi: 25 OCAK 2014
 • Sonuçların açıklanması Ödül Töreni Duyurusu: 27 OCAK 2014

Yarışma Jürisi: 

Emre Senan (Grafik tasarımcı)
Bihrat Mavitan (Heykeltraş, DGSA)
Mine Ovacık (EndüstriyeI Tasarımcı, Öğretim Üyesi)
ORHAN Irmak (EndüstriyeI Tasarımcı, ETMK ÜYESİ)
Tuğrul Tekbulut (YÖNETİCİ)

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin, tasarım ve güzel sanatlar eğitimi veren bölümlerinde (Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Heykel, Resim, Mimarlık vd.)
 • lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:
  • Bireysel olarak
  • Grup olarak (*)
 • Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır.
 • Grup en fazla 5 öğrenciden oluşabilir. Bir grup lideri seçilir, seçilen grup lideri tüm ödülleri teslim alma yetkisine sahiptir.
 • Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.logoyarisma.com) temin edilecek “Yarışma Koşullarını” okuduktan sonra,
 • • Tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgilerini” dolduracak,
 • • Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formunu” ve “Taahhütnameyi” eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylayacak,

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Hem web sitesindenhem de posta yoluyla 2 farklı şekilde gönderecektir
 • Adres: LOGO YAZILIM GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNOPARK NO: 609 GEBZE 41480 KOCAELİ

Ödüller:

 • Yarışma tek bir ödül verilerek sonlandırılacaktır: 10000 TL

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • Logo Yazılım

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Doğan Çilesiz