Mücevher Takı Tasarım Yarışması

Yazar Tarih: 26 Kasım 2014

Son Başvuru Tarihi:19 Aralık 2014

Yarışma Teması: Metamorfoz

Yarışma Amacı:  Mücevher sektörünün en prestijli yarışması olan ve bu yıl yedincisi düzenlenen Mücevher Takı Tasarım Yarışması, Türk mücevher sektörüne yeni tasarımcılar ve tasarımlar kazandırmaya devam ediyor.

“Altın takı tasarım” ve “değerli taş tasarım” olmak üzere iki kategoride yapılacak olan yarışmaya tüm sektör tasarımcıları ve öğrenciler katılabilecek.

Altın Takı: Ürünün görünen kısmının en az %80’i altın olan takılardır. Yarışmacılar cam, abanoz, sedef, renkli taşlar gibi ürünleri bu kategoride tasarımlarında kullanabilirler.

Değerli Taşlardan Mamul Mücevher: Ürünün görünen yüzeyinin en az %50’si değerli taşlardan oluşan mücevherlerdir.

Her iki kategoride de fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışma Duyurusu : 23 Ekim 2013
 • Elektronik kayıt tarihleri : 23 Ekim 2013 – 16 Aralık 2013
 • Proje teslim tarihi : 19 Aralık 2014, saat 17.00’ye kadar
 • Ön Eleme ve Jüri Toplantısı : 25 Aralık 2014
 • Üretilmiş finalist eserlerin teslimi: 9 Şubat 2014
 • Final Jüri Toplantısı : 17 Şubat 2014
 • Ödül töreni : 13 Mart 2014*

* Ödül töreni ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Seçici Kurul:
– Cezo TAŞ (CETAŞ Kuyumculuk  Yönetim Kurulu Başkanı; Mücevher Tasarımcısı
– Prof. Dr. Gül İREPOĞLU (Sanat Tarihçisi)
– Prof. Dr. Altan Türe (Arkeolog, Dokuz Eylül Ün. Öğretim Üyesi)
– Yrd. Doç. Yeşim ÖZLER BAĞRIŞEN (Marmara Ün. Öğretim Üyesi)
– Mehtap Elaidi (Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı, Moda Tasarımcısı)
– İsmail Hakkı KARATOPRAK (Mücevher Tasarımcısı)
– Arman SUCUYAN (Mücevher Tasarımcısı)

Katılım Koşulları:

 • Katılımcıların T.C. vatandaşı olması ve yurt dışına çıkış engeli bulunmaması yarışmanın ön şartıdır.
 • Yarışmaya serbest takı tasarımcıları, kuyum işinin herhangi bir kolunda faaliyet gösteren meslek sahipleri, üniversitelerin güzel sanatlar ve takı tasarım bölümü öğrencileri katılabilir
 • Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır.
 • Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal kullanılabilecektir. Fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.
 • Yarışmaya katılan her tasarımın özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, eser yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.
 • Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.
 • Yarışmayı kazanan kişilerden gerekli görüldüğü takdirde tasarımlarını jüri önünde çizmeleri istenebilir.
 • Bir yarışmacı her bir kategoride en fazla 5 eser ile yarışmaya katılabilecektir.
 • Finalist eserler için, üretim aşamasında teknik mekanik zorunluluklar hariç tasarıma bire bir sadık kalınacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar, Şartnameyi ve yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar.

Katılım Şekli ve Adresi:

Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir:

Online Başvuru: Yarışma katılımcıları, www.jtr.org.tr adresinde yer alan linkten, yarışma başvuru formunu online olarak dolduracaklardır. Katılımcılara, sistem tarafından her bir başvuru için özel olarak üretilen rumuz verilecektir. Tasarımlar bu rumuzları taşıyan zarflarla yarışma kuruluna iletilecek, yarışmacılar bu yolla yarışmaya katılacaklardır. Online başvurusunu, süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu: Online başvuru formu doldurulduktan sonra, sistemce oluşturulan başvuru formunun yazıcı çıktısı katılımcı tarafından alınmalı ve imzalanmalıdır.

Sunum: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır. Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok destegi ile pafta haline getirilmelidir.

Paftalardan:

1. pafta: Artistik çizim (sol sunum) paftası olacaktır.

2. pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim yöntemlerinin belirtildiği ve bağlantı ya da kilit sistemlerinin çözümlenmiş olarak sunulduğu pafta olacaktır.

3. pafta: Tasarımın esinlenme/çıkış noktasının anlatıldığı öykü panosuna bu kısımda yer verilecektir. Paftaların arka sağ üst köşesine online başvurudan alınan rumuzların yazılması gerekmektedir. Tasarımı destekleyen yukarıdaki maddelere ek olarak her türlü sunum öğesi kabul edilecektir. Ayrıca bir CD’ye yüklenecek (300 dpi ve TIFF formatında) ve başvuru zarfında başvuru adresine gönderilecektir.

Başvuru Zarfı: Online başvuru formu doldurulduktan sonra oluşturulan katılımcı rumuzunu da içeren “zarf etiketi”, herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru zarfında başka işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içine bir adet kimlik bilgilerini gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfı, bir adet pafta zarfı ve çizimlerin yer aldığı CD (300 dpi ve TIFF formatında) konulacaktır.

Tasarım Ölçütleri: Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımların konuya bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini taşıyıp taşımadıkları öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik kriterleri aranacaktır. Üretilmesi zor veya mümkün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır.

Katılım Belgeleri:

Yarışma Başvuru Formu: Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı

İstenen belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Kısa Özgeçmiş

Başvuru zarfı: Tasarım paftalarının bulunduğu sunum dosyasının ve kimlik bilgilerini gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfını aşağıdaki adrese gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres: Mücevher İhracatcıları Birliği (JTR) Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2 (Mücevher Sektör Şubesi) Yenibosna 34197 İSTANBUL

Ödüller:
Her iki kategoride verilecek olan Ödüller ;
 • Birincilik Ödülü : 10.000 TL
 • Ikincilik Ödülü : 7.500 TL 
 • Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR)

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

 • Online kayıt için tıklayınız.
 • Adres: Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2 (Mücevher Sektör Şubesi) Yenibosna 34197 İSTANBUL
 • Webhttp://www.jtr.org.tr
 • Tel: (0212) 454 00 00 Dahili: 1880 ve 1869
 • Mail: info@jtr.org.tr

Grafik Haber