TMMOB Öğrenci Evi Peyzaj Tasarımı Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

Yazar Tarih: 06 Mart 2013

 

 

Yarışma Teması: Öğrenci evi peyzaj tasarımı

Yarışma Amacı:  Öğrenci Proje Yarışması’nın amacı, öncelikle TMMOB ye bağlı bir meslek odası olan peyzaj mimarlığı disiplini öğrencilerinin mimarlık disiplini ile birlikte çözüm ürettikleri parsel projelerinden bina ve parsel açık alan ilişkisini kurmak ve TMMOB’nin Öğrenci evi yapım sürecinde peyzaj mimarlığı öğrencilerinin çağdaş ve geleceğe yönelik öneri peyzaj projelerinin elde edilmesinin yanı sıra teknik, estetik, rekreatif, sanatsal objelerle sunulmuş, bilimsel, çok yönlü amaçları kapsayan, bu konuda çağdaş düzenleme ilkeleri ve uygulamaları hedefleyen ve yorumlayan özgün tasarımlar yaratılması hedeflenmektedir.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın ilanı : 25 Şubat 2013
 • Sorular için son gün : 05 Mart 2013
 • Projelerin teslim tarihi : 30 Mart 2013
 • Jüri değerlendirme : 04 Nisan 2013
 • Sonuçların ilanı : 06 Nisan 2013
 • Kolokyum ve ödül töreni : 13 Mayıs 2013

Yarışma Jürisi: 

 • Kemal ÖZGÜR; Peyzaj Mimarı
 • Oktan NALBANTOĞLU, Dr., TMMOB Yönetim Kurulu(yedek)Üyesi
 • Alper KANGAL, Mimar
 • Kumru ARAPKİRLOĞLU, Şehir Plancısı, Doç.Dr. Bilkent Ün. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü
 • Redife KOLÇAK, Peyzaj Mimarlar Odası Genel Sekreteri

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya başvurdukları tarihte peyzaj mimarlığı lisans programında öğrenci olmaları,
 • Ekip olarak katılımda, ekip içinde mimarlık ve heykeltıraş bölümü öğrencileri olabilir, ancak ekip başının Peyzaj Mimarlığı öğrencisi olması,
 • Şartname almaları, adres, telefon ve e-mail bırakmış olmaları gerekmektedir.
 • Yarışma şartnamesinde VII. Maddesinde yarışmacılardan istenenlerin tam teslim edilmesi şarttır.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır, her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
 • Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılır. Ekip olarak katılanlar idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini “ekip temsilcisi” olarak belirteceklerdir.
Katılım Şekli ve Adresi:
 • Yarışmaya katılmak isteyenler, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi ya da Şubelerine başvurup; ad, soyad, telefon ve açık posta adresleri ile e-mail adreslerini yazdırıp, Yarışma Şartnamesi ve eklerini alabileceklerdir. Bu dokümanlar, ödemeli olarak postayla da istenebilir.
 • Projeler elden teslim edilecek ya da posta veya kargo ile gönderilecektir.
 • Adres: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi Konur Sokak No. 34/8 Kızılay- Ankara 06640 Yenişehir/Ankara

Ödüller:

 • 1. ÖDÜL, 16GB Tablet PC
 • 2. ÖDÜL, Mini 16GB Tablet PC
 • 3. ÖDÜL, 8GB Tablet PC
 • Tüm yarışmalara katılım belgesi verilecektir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Ömer YILDIZ