Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Fotoğraf Yarışması

Yazar Tarih: 13 Mayıs 2013

“Türkiye’de Rüzgar” Konulu Fotoğraf Yarışması

Konusu ve Amacı:
Dünya Rüzgar Günü, her sene yapılan bir etkinliktir ve rüzgar enerjisine ilgi duyan herkesin rüzgar enerjisi hakkında bilgi almaları için bir fırsattır. Dünya Rüzgar Günü, gelişen rüzgar enerjisinin dünyaya yapabileceği katkıyı vurguladığı bir mesajdır.
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Dünya Rüzgar Günü’nü içine alan Dünya Rüzgar Günü Etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.
Devam eden yıllarda gelenekselleşmesi öngörülen bu yarışmayla, halkımıza rüzgar enerjisinin kullanımının özendirmek, geleceğe yönelik fikirler üretilmesine zemin hazırlamak ve yenilenebilir enerji çeşidi olan rüzgar enerjisinin faydaları konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Katılım:
Katılım ücretsizdir.
Yarışma tüm fotoğrafçılara açıktır.
18 yaşından küçükler, velisi tarafından imzalı bir onay ile katılmak zorundadırlar. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecek, TÜREB sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti uyruğu olmayan fotoğrafçılar da katılabilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
Her fotoğrafçı en çok 4 fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Fotoğraf ülkemizdeki rüzgar temasını anlatan her konu üzerine olabilir.
Siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar kabul edilecektir.
Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları TÜREB yönetim kurulu üyeleri dışında amatör/profesyonel tüm sanatçılara açıktır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflarda; gerçeği değiştiren müdahaleler kabul edilmeyecektir.
Tüm fotoğraflar Türkiye’de çekilmiş olmak zorundadır.

Fotoğrafların boyutları ve işaretlenmesi:
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar TÜREB tarafından sergilemek için büyük boy basılacağından (50X70cm ebadında basılacağı hesaplanarak) kısa kenarı en az 30 cm, 300 dpi, jpeg formatında, en yüksek sıkıştırma kalitesinde CD’ye yüklenecektir.
Fotoğrafların sayısal dosya adı olarak, 6 rakamdan oluşan rumuz ve sıra numarası yazılacaktır (Örnek 123456-1). Katılım formuna CD ile aynı doğrultuda; rumuz, sıra no, resimlerin kısa hikayesi, sanatçının vesikalık resmi, çekim yeri, yılı, gerekiyorsa semti yazılarak doldurulup imzalanacaktır ve kapalı zarf olarak TÜREB posta adresine gönderilecektir. Posta/kargo ücreti katılımcıya aittir.

Gönderilmesi:
Görüntüler CD’ye kaydedilerek katılım formuyla beraber kapalı bir zarfta koyulacak ve üzerine 6 rakamdan oluşan aynı rumuz yazıldıktan sonra yarışma katılım adresine posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek gönderilebilecek veya elden teslim edilebilecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.
Baskı alınarak ve e-posta ile gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
Fotoğraflar kenarında boşluk ya da çerçeve olmadan gönderilmelidir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkacak telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu katılımcıya aittir.
Katılımcı gönderdiği fotoğrafta yer alan kişi/kurum/kuruluşla ilgili telif haklarından sorumludur. İtilaflı durum olduğunda TÜREB sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’dir (TÜREB). CD’ler iade edilmeyecek TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

Kullanım Hakkı:
Derece alan ve sergilemeye değer görülen yapıtlar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)‘nin tanıtımı için hazırlanacak albüm, dergi, katalog, kitap, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile web sitesi ve tüm medya organlarında, fotoğrafçı adı belirtilmek suretiyle kullanılabilecektir. Kullanım hakkı Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve eser sahibine ait olacaktır.
Katılımcılar yer, tarih ve saat belirtilen bir yazıyla sergiye davet edilecektir. Tüm katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişi, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. İkinci defa ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma takvimi:
Yarışmanın ilan tarihi:
Son Katılım Tarihi: 6 Haziran 2013
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 8 Haziran 2013
Sonuç Bildirim Tarihi: 10 Haziran 2013
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: 14 Haziran 2013

Seçici Kurul:
Tansu GÜRPINAR: FSK Kurucu ve Onur Üyesi
Sami TÜRKAY: TFSF Başkan Yardımcısı
Abdullah SEZGİN: 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi
Tekin ERTUĞ: Fotoğrafçı – Yazar
Hüseyin TÜRK: Fotoğrafçı
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

TÜREB Kurum Temsilcisi
Mehmet KONURAY

Ödüller:
1.Ödül: 2.000 TL
2.Ödül: 1.500 TL
3.Ödül: 1.000 TL
30 Adet Sergileme ödülü: 100TL

Bilgi İçin Yarışma Sekretaryası:
Kaan KISAKÜREK – Etkinlik Sorumlusu
kaan.kisakurek@tureb.com.tr

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ (TÜREB)
Ufuk Üniversitesi Cad. Ambrosia Plaza No:18/47 06520 Çukurambar ANKARA
info@tureb.com.tr
Tel : +90 312-474 02 74
Faks : +90 312-474 02 75

Yarışmamız TFSF 2013/34 Patronaj ile onaylanmıştır.
TFSF Temsilcisi Necip Evlice nevlice@gmail.com

Ömer YILDIZ