“Yurdum Kadını” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yazar Tarih: 05 Ocak 2014

Amaç: ”Çağlar öncesinden gelen ve ülkemizde özellikle Kurtuluş Savaşı sonrası M.
Kemal Atatürk’ün devrimleri kapsamında tanınan haklarla birlikte kimliği daha da öne çıkan
ve değer kazanan kadınlarımızın önemi ve yaşam sürecinde çeşitli dönemlerde verdiği varoluş
mücadelesini bir kez daha vurgulamak; toplumumuzda kadının ötelenmiş kimliğinin
değişimine katkı sağlamak; sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik boyutlarda ülkemizde
”kadın” algısını görsel vurgularla arttırmak.
Bu noktadan hareketle Kadın dostu, sanata ve sanatçıya önem veren Konak Belediyesi,
kuruluş amacı “kadın ve çocuk yararı” olan Türk Anneler Derneği (TAD) İzmir Şubesi ile
ortaklaşa olarak yarışmalı fotoğraf sergisi düzenlemeye karar vermiştir.
Konu: Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi’nin ortaklaşa
düzenlediği Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Yurdum Kadını” olarak belirlenmiştir.
Katılım Koşulları:
1- Yarışma, Düzenleme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, TFSF Temsilcisi ile Seçici Kurul
üyeleri dışında tüm katılımcılara açıktır.
2- Fotoğrafların daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
Adaylar Siyah-Beyaz veya Renkli Baskı olarak en çok 5 (beş) adet fotoğrafla
katılabilir. Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından başkalaştırılmaya gidilmemeli,
renk ve formları bozulmamalı, değiştirilmemeli, gerçekte olmayan bir unsur
eklenmemeli veya çıkarılmamalıdır. Renk ayarı, keskinlik, kontrast ayarlamaları gibi
basit muameleler fotoğrafın genel görüntüsünü bozmayacak şekilde yapılabilir.
Gerektiğinde fotoğrafın ve /veya fotoğrafların orijinal halleri istenecektir.
3- Eserlerin Boyutları: Fotoğraflar kısa kenarı en az 18 cm, uzun kenarı en fazla 45 cm
olacak şekilde paspartusuz-çerçevesiz, sadece basılı olarak gönderilmelidir. Ayrıca
fotoğraflar baskıları dışında en az 300 dpi çözünürlükte (2.400 pixel), JPEG formatta,
baskı kadraj ve boyutunda dijital ortamda CD/DVD’ye kayıtlı olarak gönderilecektir.
4- Eserlerin İşaretlenmesi: Baskıların sağ arkalarına yapıştırılacak etiketlere, 6
rakamdan oluşan bir rumuz ve sıra numarası (Örneğin: 123456–1 gibi) yazılmalıdır.
Eserin adlandırılmasında katılım formundaki sıra numarası yazılmalıdır.
5- Eserlerin Ulaştırılması: Katılımcılar katılım formunu eksiksiz olarak doldurduktan
sonra fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ile birlikte zarfa koyacak bu zarfın üzerine
sadece rumuz yazılacaktır. Sonra eserler bu zarfla birlikte daha büyük bir zarfa
konulacaktır. Zarf postada zarar görmeyecek şekilde kapatıldıktan sonra, Yarışma
Sekreteryası adresine, son katılım tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi ya
da posta/kargo yolu ile teslimat en son katılım günü saat 17.00’ye kadar olacak
biçimde gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak teslimatlar
alınmayacaktır. Posta/kargo ile gönderim sırasında oluşacak gecikmeler ve zarar gören
eserlerden Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi sorumlu
tutulamaz. Zarfın üzerine “Yurdum Kadını Konulu Fotoğraf Yarışması” ibaresi
yazılması tavsiye edilir.
6- Yarışmada ödül alan fotoğrafların dışında kalanlardan, tarafların oluru ile Konak
Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi 100 TL bedel üzerinden satın
alabilecektir. Ödül kazanan ve satın alınan fotoğrafların kullanım hakları Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi tarafından hazırlanacak kitap, broşür
veya benzeri yayınlarda, internet sitesinde sanatçı ismi belirtilmek kaydıyla tanıtım
amaçlı kullanılabilinecektir. Bu durumda ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
Eserlerin kullanım hakkı Konak Belediyesi, Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi ve
eser sahibine ait olacaktır. Yarışmacılar bu konudaki kabullerini katılım formundaki
imzaları ile taahhüt etmiş olmaktadırlar.
7- Ödül kazanan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer görülen eserler,
Basmane’de bulunan Konak Belediyesi Kadın Müzesi’nde, Yarışma Takvimi’nde
belirtilen tarihler arasında sergilenecektir. Sergi yeri ve takviminde değişiklik olması
durumunda Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi tarafından ayrıca
bilgilendirme yapılacaktır.
8- Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri
alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilemez.
Yapılacak itirazlar 15 (onbeş) gün içinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’na
(TFSF) yapılmalıdır. İtirazlar TFSF tarafından değerlendirilecektir.
9- Yarışmaya, geçmiş senelerde Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir
Şubesi’nin düzenlediği yarışmalarda ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile daha önce
herhangi bir yarışmada ödül almış ya da eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış
bölümleri ile yarışmaya katılma durumunun anlaşılması diskalifiye nedenidir. Kural
ihlali sonradan anlaşılan eserin derecesi geri alınır, ödül iptal edilir. Bu durum diğer
katılımcılar için bir hak anlamına gelmez.
10- Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettikleri anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır ve katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan bir yıl süreyle men
edilir. İkinci kez kural ihlali yapan yarışmacı TFSF onaylı yarışmalardan ömür boyu
men edilir.
11- TFSF yarışma ilkeleri gereğince haklarında kısıtlılık kararı bulunan yarışmacılar bu
yarışmaya katılamazlar.
12- Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar dışında kalan eserler CD/DVD’leri ile birlikte en
geç Mayıs 2014 sonuna kadar kendi ambalajları ile teslim edildikleri biçimde iade
edilecektir. Geri alınmayan, adresten geri dönen eserler 30 Eylül 2014 tarihi itibari ile
TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
13- Ödül alan eserler, TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında kurumumuza ayrılan
sayfalarda basılı olarak yer alacaktır.
14- Yarışmaya fotoğraf gönderen ve formda imzası bulunan katılımcılar yukarıdaki tüm
koşulları aynen kabul etmiş sayılırlar.
15- Yarışma Sonucunun Duyurusu: Konak Belediyesi, Türk Anneler Derneği İzmir
Şubesi ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfası üzerinden, ayrıca basın aracılığıyla
açıklanacaktır.

Son Katılım Tarihi : 24 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar
Seçici Kurul Toplantı : 3 Mart 2014
Sonuç Bildirim Tarihi : 4 Mart 2014

Ödüller:
Birincilik Ödülü : 1.500,00 TL (net)
İkincilik Ödülü : 1.000,00 TL (net)
Üçüncülük Ödülü : 500,00 TL (net)
Mansiyon (2 adet) : 250,00 TL (net)

Yarışma Sorumluları:
Emel KÜLAHÇIOĞLU 0532 516 0768
Sevgi REGAY 0505 260 6381
Hüsniye EROL 0535 945 0993
TAD İzmir Şubesi 0232 441 8894

Web: www. İzmirturkannelerdernegi.org
Elektronik Posta: t.a.d.izmir@hotmail.com

Doğan Çilesiz