Amblemin Tanımı

Kayıt
14 Aralık 2007
Mesaj
56
Tepki
1
Amblem Tasarımı

Değişik isimlerle tanınmasına rağmen, amblemin ortak tanımını şöyle yapmak mümkündür.Bir fikri, bir hareketi, bir inanışı, bir birliği veya bunların biçimlendirdiği bir kurum kuruluşu simgeleyen form
Başka bir tanıma göre ise amblem soyut bir kavramı somutlaştıran ve böylece bir kurumu, bir ürünü yada bir olayı özel olarak tanımlamaya yarayan işaretlerdir.Belirli bir amaçla kullanılan simgelerde amblem haline gelebilir.
Amblem tanıtma işareti, soyut bir kavramı somutlaştırma ve özellikle toplumları tanımlama işlevini görür.Bu ilişki içinde belli amaçlarla kullanıldıkları için sembollerde amblem olabilir.
Amblemi kısa ve öz olarak açıklamak gerekirse markaların sembolleşmiş işaretleridir.
Bir başka değişle amblem, ürün yada hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran sözcük özelliği göstermeyen soyut yada nesnel görüntülerle yada harflerle oluşturulan simgelerdir.
Amblem bir kuruluşun kimliğinin en önemli en belirgin bölümünü oluşturmakla beraber, düşüncenin özü içerdiği içinde görsel olarak değerlendirilir.Bu harf kompozisyonlarıyla veya şekillerden oluşturulan çok sembollerle ifade edilebilir.
Amblemde bir fikrin bir buluşun en yakın, en dolaysız, en kestirme durumunu kavraması, çaba gerektirmeyen her türlü baskı yöntemine elverişli olması toplumsal bellekte yer etmesi tutulma yeteneği yüksek bir çizim işini gerçekleştirmektedir.
Bir kuruluşun çalışma alanında, boyutlarını, ürün kalitesini birleştiren bir işlev görür.Bu anlamda kuruluşun sosyal bireyselliğini simgeler.Amblemin yalnızca varlığı ile tanınmış reklam sloganları içinde bir bütünlük sağlar.Periyodik bir reklam kampanyası içinde bir amblem hedef kitlede istek ve ilgi ile eş anlam kazanmışsa en ideal duruma ulaşmış demektir.
Fakat bazı kuruluşların markaları ( Pirelli, Braun v.b.) logolu olarak tanındığı için amblemle karıştırılmıştır.Oysa markalarla amblemler arasında işlevsel bir ayrım vardır.Markalar firmaların adlarını, amblemler ise o markanın sembol işaretleridir.Çeşitli işaretler, biçimler, motifler ve sembollerden oluşan bir marka, bir üretim malı ile ilişkili olarak o ürünün üzerinde yer alabilir.
Amblem kurum, kuruluşların hedef kitlelerine istedikleri mesajı gönderme (sergi, kongre, fuar vb. yollarla) daha ilk aşamada gereklidir.Bu aşamada ticari kazanç göz önünde bulundurulursa her şeyden önce bunların olabilmesi için iyi bir amblem tasarımının yapılması gerekmektedir

alıntıdır
 
Yukarı Alt